Psalam 136:1-26

136  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar+— jer dovijeka traje milost* njegova+   zahvaljujte Bogu nad bogovima+— jer dovijeka traje milost njegova+   zahvaljujte Gospodaru nad gospodarima+— jer dovijeka traje milost njegova+   onome koji sam čini čudesa velika+— jer dovijeka traje milost njegova+   onome koji je nebesa razborito načinio+— jer dovijeka traje milost njegova+   onome koji je rasprostro zemlju iznad voda+— jer dovijeka traje milost njegova+   onome koji je velike izvore svjetlosti načinio+— jer dovijeka traje milost njegova+   sunce da vlada danju+— jer dovijeka traje milost njegova+   mjesec i zvijezde da zajedno vladaju noću+— jer dovijeka traje milost njegova+ 10  onome koji je pobio Egipat, prvorođence njegove+— jer dovijeka traje milost njegova+ 11  koji je izveo Izraela iz sredine njihove+— jer dovijeka traje milost njegova+ 12  rukom snažnom i mišicom podignutom+— jer dovijeka traje milost njegova — 13  onome koji je razdvojio Crveno more+— jer dovijeka traje milost njegova+ 14  koji je proveo Izraela posred njega+— jer dovijeka traje milost njegova+ 15  koji je bacio faraona i vojsku njegovu u Crveno more+— jer dovijeka traje milost njegova+ 16  onome koji je narod svoj vodio kroz pustinju+— jer dovijeka traje milost njegova+ 17  onome koji je potukao kraljeve velike+— jer dovijeka traje milost njegova+ 18  koji je pogubio kraljeve slavne+— jer dovijeka traje milost njegova+ 19  Sihona, kralja amorejskoga+— jer dovijeka traje milost njegova+ 20  i Oga, kralja bašanskoga+— jer dovijeka traje milost njegova+ 21  i koji je dao zemlju njihovu u nasljedstvo+— jer dovijeka traje milost njegova+ 22  u nasljedstvo Izraelu, sluzi svojemu+— jer dovijeka traje milost njegova+ 23  i koji nas se sjetio u poniženju našemu+— jer dovijeka traje milost njegova+ 24  koji nas je otimao od protivnika naših+— jer dovijeka traje milost njegova+ 25  koji hranu daje svakome stvorenju+— jer dovijeka traje milost njegova+ 26  zahvaljujte Bogu nebeskome+— jer dovijeka traje milost njegova!+

Bilješke

Ili: “vjerna ljubav”. O izrazu “milost” u ovom psalmu vidi bilješku za 1Mo 19:19.