Psalam 125:1-5

Pjesma za uspinjanje. 125  Koji se uzdaju u Jehovu,+oni su kao gora Sion,+ koja se ne može poljuljati, nego stoji dovijeka.+   Kao što Jeruzalem okružuju gore,+tako Jehova okružuje narod svoj+odsada pa dovijeka.+   Jer žezlo zloće neće ostati+ nad nasljedstvom pravednih,da ne bi pravednici ruku pružili da prijestup počine.+   Jehova, dobro učini dobrima+i onima koji su srca čestita!+   A one koji zastranjuju na iskvarene puteve svoje+Jehova će otjerati sa zlotvorima.+Mir će biti na Izraelu.+

Bilješke