Psalam 124:1-8

Pjesma za uspinjanje. Psalam Davidov. 124  “Da Jehova nije bio za nas”,+neka kaže Izrael,+   “da Jehova nije bio za nas+kad su se ljudi podigli na nas,+   žive bi nas progutali,+kad se raspalio gnjev njihov na nas.+   Vode bi nas odnijele,+bujica bi prekrila duše naše.+   Vode silne prekrile bi duše naše.+   Neka je blagoslovljen Jehova, koji nas nije dao+za plijen zubima njihovim!+   Duša je naša kao ptica koja je pobjegla+iz zamke onih koji su je u nju namamili.+Zamka se slomila,+i mi smo pobjegli.+   Pomoć je naša u imenu Jehove,+Tvorca neba i zemlje.”+

Bilješke