Psalam 122:1-9

Pjesma za uspinjanje. Psalam Davidov. 122  Obradovao sam se kad su mi rekli:+“Hajdemo u dom Jehovin!”+   Noge naše stoje+na vratima tvojim, Jeruzaleme.+   Jeruzalem je sagrađen kao grad+sav u jedno sastavljen.+   U njega uzlaze plemena,+plemena Jahova,+prema zapovijedi* danoj Izraelu,+da zahvaljuju imenu Jehovinu.+   Jer ondje stoje prijestolja sudska,+prijestolja za dom Davidov.+   Molite za mir Jeruzalema!+Grade, oni koji te ljube bezbrižni će biti.+   Neka mir bude unutar bedema tvojih,+bezbrižnost u kulama tvojim!+   Radi braće svoje i prijatelja svojih govorit ću:+“Mir neka je u tebi!”+   Radi doma Jehove, Boga našega,+molit ću za tvoje dobro.+

Bilješke

Ili: “opomeni”. Usporedi bilješku za Ps 119:2.