Psalam 120:1-7

Pjesma za uspinjanje. 120  Jehovu sam prizvao u nevolji svojoj+i on me uslišio.+   Jehova, izbavi dušu moju od usana lažljivih,+od jezika lukava!+   Što će ti se dati i što će ti se pridodati,jeziče lukavi?+   Naoštrene strijele čovjeka silnog,+s užarenim ugljevljem od drveta žutilovkina.+   Teško meni, jer boravim u Mešeku,+prebivam uz šatore kedarske!+   Predugo duša moja prebivas onima koji mir mrze.+   Ja mir želim,+ ali kad progovorim,oni žele rat.+

Bilješke