Psalam 119:1-176

א [alef]* 119  Sretni su oni koji su čestiti* na putu svojemu,+oni koji žive* po zakonu Jehovinu.+   Sretni su oni koji se drže opomena* njegovih.+Svim srcem oni ga traže+   i doista ne čine nepravdu,+njegovim putevima idu.+   Ti si nam zapovjedio da se naredaba tvojih+držimo u svemu.+   O, kad bi putevi moji postojani bili+da se držim uredaba tvojih!+   Tada se ne bih posramio,+pazeći na sve zapovijedi tvoje.+   Hvalit ću te u čestitosti srca svojega,+kad se naučim pravednim zakonima tvojim.+   Držim se uredaba tvojih.+Nemoj me ostaviti sasvim napuštena!+ ב [bet]   Kako će mladić+ čistim sačuvati put* svoj?Pazeći na sebe po riječi tvojoj.+  10  Svim srcem svojim tebe tražim.+Ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih!+  11  U srce svoje pohranio sam riječ tvoju,+da ti ne zgriješim.+  12  Blagoslovljen si ti, Jehova.Nauči me uredbama svojim!+  13  Usnama svojim objavljujem+sve zakone usta tvojih.+  14  Na putu opomena tvojih radujem se,+kao i zbog svega drugog što je vrijedno.+  15  Razmišljat ću o naredbama tvojim+i pazit ću na puteve tvoje.+  16  Uživat ću u odredbama tvojim.+Neću zaboraviti riječ tvoju.+ ג [gimel]  17  Dobro učini meni, sluzi svojemu, da bih živio+i držao se riječi tvoje!+  18  Otvori oči moje, da gledam+krasote zakona tvojega!+  19  Ja sam samo došljak u zemlji.+Nemoj sakriti od mene zapovijedi svoje!+  20  Duša je moja iznemogla čeznući+za zakonima tvojim u svako doba.+  21  Prekorio si oholice proklete,+koji odstupaju od zapovijedi tvojih.+  22  Skini s mene sramotu i prezir,+jer ja se držim opomena tvojih!+  23  Knezovi su sjeli, protiv mene među sobom govore.+A sluga tvoj razmišlja o uredbama tvojim.+  24  Uživam u opomenama tvojim,+one su savjetnici moji.+ ד [dalet]  25  Duša moja već u prahu leži.+Sačuvaj me na životu po riječi svojoj!+  26  Obznanio sam ti puteve svoje, da mi odgovoriš.+Nauči me uredbama svojim!+  27  Daj mi da razumijem put kojim me vode naredbe tvoje,+da bih razmišljao o čudesnim djelima tvojim!+  28  Duša moja nema sna od tuge.+Podigni me po riječi svojoj!+  29  Ukloni od mene put krivi,+milostivo me pouči zakonu svojemu!+  30  Put vjernosti ja sam odabrao.+Zakoni su mi tvoji dobri.+  31  Čvrsto se držim opomena tvojih.+Jehova, nemoj me posramiti!+  32  Trčat ću po putu zapovijedi tvojih,+jer širiš srce moje da one u njega stanu.+ ה [he]  33  Pouči me, Jehova, putu uredaba svojih,+da ga se držim sve do kraja!+  34  Daj mi razboritosti, da bih se držao zakona tvojega,+da bih ga se držao svim srcem svojim!+  35  Uputi me stazom zapovijedi svojih,+jer užitak mi je ići njome!+  36  Prikloni srce moje opomenama svojim,+a ne dobitku!+  37  Odvrati oči moje da ne gledaju ono što je bezvrijedno,+sačuvaj me na životu na putu svojemu!+  38  Ispuni sluzi svojemu riječ svoju+koja ga k strahu tvojemu vodi!+  39  Ukloni sramotu moju, koje se bojim,+jer zakoni su tvoji dobri!+  40  Evo, čeznem za naredbama tvojim.+U pravednosti svojoj sačuvaj me na životu!+ ו [vau]  41  I neka dođe na mene milost* tvoja, Jehova,+spasenje tvoje po riječi tvojoj,+  42  da odgovorim onome koji me sramoti,+jer se uzdam u riječ tvoju!+  43  Nemoj od usta mojih uzeti riječ istine,+jer čekam odluke tvoje!+  44  Držat ću se uvijek zakona tvojega,+dovijeka, u svu vječnost.+  45  Hodat ću na čistini,+jer tražim naredbe tvoje.+  46  Govorit ću pred kraljevima o opomenama tvojim+i neću se posramiti.+  47  Uživat ću u zapovijedima tvojim,+koje ljubim.+  48  Podignut ću ruke svoje k zapovijedima tvojim, koje ljubim,+i razmišljat ću o uredbama tvojim.+ ז [zajin]  49  Sjeti se riječi svoje sluzi svojemu,+koju po obećanju tvojemu čekam!+  50  To mi je utjeha u nevolji mojoj+riječ mi tvoja život čuva.+  51  Oholi mi se rugaju preko svake mjere,+ali od zakona tvojega ne odstupam.+  52  Sjećam se, Jehova, zakona tvojih od davnine+i nalazim sebi utjehu.+  53  Bijes me obuzeo zbog zlih,+koji ostavljaju zakon tvoj.+  54  Uredbe su tvoje meni kao pjesma+u kući u kojoj sam došljak.+  55  Noću se prisjećam imena tvojega, Jehova,+da bih se držao zakona tvojega.+  56  Sve to doživljavam,jer držim se naredaba tvojih.+ ח [het]  57  Jehova je baština moja.+Obećao sam da ću se držati riječi tvojih.+  58  Svim srcem svojim nastojim umilostiviti* lice tvoje.+Smiluj mi se po riječi svojoj!+  59  Razmišljam o putevima svojim,+da bih upravio noge svoje natrag k opomenama tvojim.+  60  Požurio sam i nisam oklijevao+držati se zapovijedi tvojih.+  61  Užad zlih obavila me.+Zakon tvoj nisam zaboravio.+  62  U ponoć ustajem da ti zahvalim+za pravedne zakone tvoje.+  63  Drug sam svima koji te se boje+i onima koji se drže naredaba tvojih.+  64  Milost tvoja, Jehova, ispunila je zemlju.+Nauči me uredbama svojim!+ ט [tet]  65  Dobro si učinio sluzi svojemu,+Jehova, po riječi svojoj.+  66  Nauči me dobroti+ i razumnosti,+ i znanje mi daj,+jer u zapovijedi tvoje vjerujem!+  67  Prije nego sam u nevolju zapao, griješio sam nehotice,+ali sada se držim riječi tvoje.+  68  Ti si dobar i činiš dobro.+Nauči me uredbama svojim!+  69  Oholi me ocrnjuju lažima.+A ja ću se svim srcem držati naredaba tvojih.+  70  Srce je njihovo poput sala neosjetljivo.+A ja uživam u zakonu tvojemu.+  71  Dobro mi je što sam u nevolji,+da se naučim uredbama tvojim.+  72  Zakon+ je usta tvojih za moje dobro,+bolji mi je nego tisuće zlatnika i srebrnjaka.+ י [jod]  73  Tvoje su me ruke načinile i čvrstinu mi dale.+Daj mi razboritosti, da bih naučio zapovijedi tvoje!+  74  Koji se boje tebe, oni me vide i raduju se,+jer čekam riječ tvoju.+  75  Dobro znam, Jehova, da su zakoni tvoji pravedni+i da si me u vjernosti svojoj kaznio.+  76  Molim te, neka mi milost tvoja utjeha bude,+po riječi koju si rekao sluzi svojemu!+  77  Neka dođe na mene milosrđe tvoje, da bih na životu ostao,+jer uživam u zakonu tvojemu!+  78  Neka se posrame oholi, jer me bez razloga zavode!+A ja razmišljam o naredbama tvojim.+  79  Neka mi se priklone oni koji te se boje+i oni koji poznaju opomene tvoje!+  80  Neka se srce moje besprijekorno* drži uredaba tvojih,+da se ne bih posramio!+ כ [kaf]  81  Duša moja gine od čežnje za spasenjem tvojim,+riječ tvoju čekam.+  82  Oči moje ginu od čežnje za riječi tvojom,+dok govorim: “Kad ćeš me utješiti?”+  83  Jer postao sam kao mijeh+ u dimu,ali uredbe tvoje nisam zaboravio.+  84  Koliko dana ima sluga tvoj?+Kada ćeš izvršiti presudu nad progoniteljima mojim?+  85  Oholi su mi jame iskopali da u njih padnem,+oni koji ne žive po zakonu tvojemu.+  86  Sve zapovijedi tvoje vjernost prožima.+Bez razloga oni me progone. Pomozi mi!+  87  Zamalo su me zatrli na zemlji,+ali ja nisam ostavio naredbe tvoje.+  88  Po milosti svojoj sačuvaj me na životu,+da bih se držao opomene usta tvojih!+ ל [lamed]  89  Dovijeka, Jehova,+riječ tvoja stoji na nebesima.+  90  Vjernost tvoja traje iz naraštaja u naraštaj.+Učvrstio si zemlju i ona stoji.+  91  Po zakonima tvojim sve to stoji do danas,+jer sve su to sluge tvoje.+  92  Da ne uživam u zakonu tvojemu,+poginuo bih u nevolji svojoj.+  93  Dovijeka neću zaboraviti naredbe tvoje,+jer njima mi život čuvaš.+  94  Ja sam tvoj. Spasi me,+jer tražim naredbe tvoje!+  95  Zli me vrebaju, da me ubiju,+a ja pomno pazim na opomene tvoje.+  96  Svemu savršenome vidim granicu,+ali zapovijed je tvoja dalekosežna. מ [mem]  97  Kako ljubim zakon tvoj!+Cijeli dan razmišljam o njemu.+  98  Zapovijed tvoja čini me mudrijim od neprijatelja mojih,+jer ona će dovijeka biti moja.+  99  Veću sam razboritost* stekao nego svi učitelji moji,+jer razmišljam o opomenama tvojim.+ 100  Razboritiji sam i od staraca,+jer se držim naredaba tvojih.+ 101  Od svakoga zlog puta uklanjam noge svoje,+da bih se držao riječi tvoje.+ 102  Od zakona tvojih nisam odstupio,+jer ti si me poučio.+ 103  Kako gode nepcu mojemu riječi tvoje,više nego med ustima mojim!+ 104  Slušajući naredbe tvoje postupam razborito.+Zato mrzim svaki put krivi.+ נ [nun] 105  Riječ je tvoja svjetiljka nozi mojoj+i svjetlo stazi mojoj.+ 106  Zakletvu sam dao i izvršit ću je+držat ću se pravednih zakona tvojih.+ 107  U nevolji sam velikoj.+Jehova, sačuvaj me na životu po riječi svojoj!+ 108  Molim te, Jehova, neka ti ugodne budu dragovoljne žrtve usta mojih+i nauči me zakonima svojim!+ 109  Duša je moja u opasnosti neprestanoj,*+ali zakon tvoj nisam zaboravio.+ 110  Zli su mi postavili zamku,+ali od naredaba tvojih nisam odstupio.+ 111  Opomene sam tvoje zauvijek usvojio,+jer one su radost srcu mojemu.+ 112  Upravio sam srce svoje da izvršava uredbe tvoje+dovijeka, sve do kraja.+ ס [samek] 113  Mrzim one kojima je srce podijeljeno,+a zakon tvoj ljubim.+ 114  Ti si zaklon moj i štit moj.+Riječ tvoju čekam.+ 115  Odlazite od mene, zlotvori,+da bih se mogao držati zapovijedi Boga svojega!+ 116  Podupri me po riječi svojoj, da bih na životu ostao,+i ne daj da se posramim zbog nade svoje!+ 117  Podupri me, da spašen budem,+i pazit ću na uredbe tvoje neprestano!+ 118  Odbacio si sve koji odstupaju od uredaba tvojih,+jer lažljiva je prepredenost njihova.+ 119  Kao trosku zapjenjenu uklonio si sve zle sa zemlje.+Zato ljubim opomene tvoje.+ 120  Od straha pred tobom tijelo moje hvata jeza,+zbog zakona tvojih ja se bojim.+ ע [ajin] 121  Donosim presudu pravednu i činim što je pravo.+Ne ostavljaj me onima koji mi nepravdu čine!+ 122  Zauzmi se za dobrobit sluge svojega!+Ne daj da mi oholi nepravdu čine!+ 123  Oči moje ginu od čežnje za spasenjem tvojim+i za pravednom riječi tvojom.+ 124  Postupi sa slugom svojim milostivo+i nauči me uredbama svojim!+ 125  Ja sam sluga tvoj.+ Daj mi razboritosti,+da bih upoznao opomene tvoje!+ 126  Vrijeme je da Jehova nešto učini.+Oni krše zakon tvoj.+ 127  Ja ljubim zapovijedi tvoje+više nego zlato, više nego suho zlato.+ 128  Zato kažem da su sve naredbe tvoje ispravne u svemu.+Svaki put krivi mrzim.+ פ [pe] 129  Divne su opomene tvoje.+Zato ih se drži duša moja.+ 130  Objava riječi tvojih prosvjetljuje,+neiskusnome razboritost daje.+ 131  Širom otvaram usta svoja i uzdišem+od čežnje za zapovijedima tvojim.+ 132  Okreni se k meni i smiluj mi se,+držeći se zakona svojega po kojemu sudiš onima koji ljube ime tvoje!+ 133  Učvrsti korake moje u riječi svojoj+i ne daj da mnome ovlada kakvo zlo!+ 134  Otkupi me od svih varalica ljudskih,+a ja ću se držati naredaba tvojih!+ 135  Neka lice tvoje obasja slugu tvojega!+Nauči me uredbama svojim!+ 136  Potoci suza teku iz očiju mojih+jer se oni ne drže zakona tvojega.+ צ [cade] 137  Ti si pravedan, Jehova,+i zakoni su tvoji ispravni.+ 138  U pravednosti svojoj i vjernosti nenadmašnoj+ zapovjedio sida se držimo opomena tvojih.+ 139  Ginem od revnosti svoje,+jer su neprijatelji moji zaboravili riječi tvoje.+ 140  Riječ je tvoja čista veoma+i sluga je tvoj ljubi.+ 141  Ja sam malen i prezira vrijedan,+ali naredbe tvoje nisam zaboravio.+ 142  Pravednost je tvoja pravednost vječna+i zakon je tvoj istina.+ 143  Tjeskoba i nevolja snašle su me,+ali u zapovijedima tvojim uživam.+ 144  Vječna je pravednost opomena tvojih.+Daj mi razboritosti, da bih na životu ostao!+ ק [kof] 145  Zovem iz svega srca svojega.+ Usliši me, Jehova!+Držat ću se uredaba tvojih.+ 146  Prizivam te. Spasi me!+Držat ću se opomena tvojih.+ 147  Ustao sam rano, u svanuće,+ da u pomoć zovem.+Riječi tvoje čekam.+ 148  Oči moje straže noćne pretječu,+da bih razmišljao o riječi tvojoj.+ 149  Čuj glas moj u milosti svojoj!+Jehova, po zakonu svojemu sačuvaj me na životu!+ 150  Približavaju se oni što za djelima sramotnim trče.+Udaljili su se od zakona tvojega.+ 151  Ti si blizu, Jehova,+i sve su zapovijedi tvoje istina.+ 152  Odavno znam neke opomene tvoje,+jer si ih postavio zauvijek.+ ר [reš] 153  Pogledaj nevolju moju i izbavi me,+jer nisam zaboravio zakon tvoj!+ 154  Vodi parnicu moju i k sebi me vrati,+sačuvaj me na životu po riječi svojoj!+ 155  Spasenje je daleko od zlih,+jer ne traže uredbe tvoje.+ 156  Veliko je milosrđe tvoje, Jehova.+Po zakonima svojim sačuvaj me na životu!+ 157  Mnogo je progonitelja mojih i neprijatelja mojih,+ali od opomena tvojih ne odstupam.+ 158  Vidio sam varalice+i gadi mi se što se ne drže riječi tvoje.+ 159  Gledaj kako ljubim naredbe tvoje!+Jehova, po milosti svojoj sačuvaj me na životu!+ 160  Srž je riječi tvoje istina,+i pravedni zakoni tvoji vječni su svi.+ ש [sin] ili [šin] 161  Knezovi me bez razloga progone,+ali srce se moje boji riječi tvojih.+ 162  Ja se radujem riječi tvojoj+kao onaj tko velik plijen nađe.+ 163  Mrzim laž+ i gadi mi se,+a zakon tvoj ljubim.+ 164  Sedam puta na dan hvalim te+zbog pravednih zakona tvojih.+ 165  Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj,+za njih ne postoji kamen spoticanja.+ 166  Nadam se spasenju tvojemu, Jehova,+i izvršavam zapovijedi tvoje.+ 167  Duša se moja drži opomena tvojih,+ljubim ih veoma.+ 168  Držim se naredaba tvojih i opomena tvojih,+jer svi su putevi moji pred tobom.+ ת [tau] 169  Neka vapaj moj dopre do tebe, Jehova!+Po riječi svojoj daj mi razboritosti!+ 170  Neka moja molba za milost dođe pred lice tvoje!+Po riječi svojoj izbavi me!+ 171  Neka s usana mojih navire hvala,+jer me učiš uredbama svojim!+ 172  Neka jezik moj pjeva riječ tvoju,+jer sve su zapovijedi tvoje pravedne!+ 173  Neka mi ruka tvoja na pomoć bude,+jer naredbe sam tvoje odabrao!+ 174  Čeznem za spasenjem tvojim, Jehova,+i u zakonu tvojemu uživam.+ 175  Neka živi duša moja i hvali te+i neka mi zakoni tvoji pomognu!+ 176  Zalutao sam kao ovca izgubljena.+ Potraži slugu svojega,+jer nisam zaboravio zapovijedi tvoje!+

Bilješke

U izvorniku je ovaj psalam pisan u alfabetskom akrostihu. Sadrži 22 strofe od po 8 stihova (redaka) koji alfabetskim slijedom počinju jednim od 22 slova hebrejskog alfabeta. U svakoj strofi svaki od osam redaka započinje istim slovom, koje je zajedno sa svojim nazivom napisano ispred strofe. Vidi bilješku za Tu 1:1.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Doslovno: “hode”.
“Opomena” se ovdje (i u ostalim recima ovog psalma) koristi u smislu: “pouka koja se ponavlja, ponovno izriče; podsjećanje, podsjetnik”.
Ili: “život”.
Ili: “vjerna ljubav”. O izrazima “milost” i “milostivo” u recima 41, 64, 76, 88, 124, 149 i 159 vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Doslovno: “smekšati”.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Vidi bilješku za izraz “razboritost” u Izr 1:3.
Doslovno: “Duša je moja neprestano na dlanu mojemu”.