Psalam 106:1-48

106  Hvalite Jaha!+Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+jer dovijeka traje milost* njegova!+   Tko može opisati velika djela Jehovina,+razglasiti svu hvalu njegovu?+   Sretni su oni koji se pravde drže,+koji u svako doba čine što je pravedno.+   Sjeti me se, Jehova, u milosti svojoj prema narodu svojemu!+Pobrini se za mene i spasi me,+   da vidim dobrotu koju pokazuješ izabranicima svojim,+da se radujem radošću naroda tvojega,+da se dičim nasljedstvom tvojim!+   Zgriješili smo kao i oci naši,+postupili smo krivo, učinili smo zlo.+   Oci naši u Egiptunisu razumjeli čudesna djela tvoja.+Nisu se sjećali obilja velike milosti* tvoje,+nego su se pobunili kraj mora, kraj Crvenoga mora.+   A on ih je spasio zbog imena svojega,+da pokaže moć svoju.+   Zaprijetio je Crvenome moru i ono je presahnulo.+Tada ih je proveo kroz bezdan vodeni kao kroz pustinju+ 10  i spasio ih od ruke mrzitelja,+izbavio ih od ruke neprijatelja.+ 11  Vode su prekrile protivnike njihove,+niti jedan od njih nije ostao.+ 12  Tada su povjerovali riječi njegovoj,+hvalu su mu zapjevali.+ 13  Ali brzo su zaboravili djela njegova,+nisu čekali upute njegove.+ 14  Nego su sebičnu želju pokazali u kraju pustome,+iskušavali su Boga u pustinji.+ 15  I on im je dao što su tražili,+a zatim je na duše njihove poslao bolest koja ih je izjela.+ 16  I počeli su zavidjeti Mojsiju u taboru,+i Aronu, svetome čovjeku Jehovinom.+ 17  Tada se zemlja otvorila i progutala Datana+i prekrila družinu Abiramovu.+ 18  Vatra je buknula usred družine njihove,+plamen je stao gutati zle.+ 19  A napravili su i tele na Horebu+i klanjali se liku lijevanom.+ 20  Zamijenili su tako slavu moju+za lik bika, koji travu jede.+ 21  Zaboravili su Boga, Spasitelja svojega,+onoga koji je djela velika učinio u Egiptu,+ 22  djela čudesna u zemlji Hamovoj,+djela zastrašujuća na Crvenome moru.+ 23  I bio bi zapovjedio istrebljenje njihovo,+da nije bilo Mojsija, izabranika njegova,koji je stao* pred njega i zauzeo se za njih,+da odvrati gnjev njegov da ne budu pogubljeni.+ 24  Potom su prezreli zemlju poželjnu,+nisu vjerovali riječi njegovoj.+ 25  Gunđali su u šatorima svojim,+nisu slušali glasa Jehovina.+ 26  Tada se podignute ruke zakleo+da će ih pobiti u pustinji+ 27  i da će potomstvo njihovo među narodima pobiti+i da će ih po zemljama rasijati.+ 28  A oni su se priklonili Baalu peorskom+i jeli su žrtve prinesene onima koji nisu živi.+ 29  Vrijeđali su Boga postupcima svojim,+pa je pošast među njima izbila.+ 30  Ali Pinhas je ustao i umiješao se,+i pošast je prestala. 31  I zato ga se smatra pravednimza sve naraštaje dovijeka.+ 32  A kod voda meripskih gnjev su izazvali,+pa je Mojsija nevolja zbog njih snašla.+ 33  Jer ogorčili su dušu* njegovu,pa je brzopleto progovorio usnama svojim.+ 34  I nisu istrijebili narode,+kao što im je Jehova bio zapovjedio.+ 35  Nego su se miješali s narodima+i naučili se djelima njihovim.+ 36  Služili su idolima njihovim,+i oni su im zamka postali.+ 37  Žrtvovali su sinove svoje+i kćeri svoje demonima.+ 38  Prolijevali su krv nevinu,+krv sinova svojih i kćeri svojih,koje su žrtvovali idolima kanaanskim,+i zemlja se okaljala krvoprolićem.+ 39  Onečistili su se djelima svojim+i bili su nevjerni Bogu svojemu.*+ 40  I gnjev se Jehovin raspalio na narod njegov,+ogadilo mu se nasljedstvo njegovo.+ 41  I davao ih je u ruke narodima,+da mrzitelji njihovi vladaju njima,+ 42  da ih neprijatelji njihovi tlačei da ih pokori ruka njihova.+ 43  Mnogo ih je puta izbavljao,+ali oni su se bunili u neposlušnosti svojoj+i ponižavani su bili zbog prijestupa svojih.+ 44  A on je pogledao nevolju njihovu+kad je čuo vapaj njihov.+ 45  Sjetio se radi njih saveza svojega+i sažalio se na njih zbog obilja velike milosti* svoje.+ 46  I dao im je da nađu milostkod svih koji su ih bili porobili.+ 47  Spasi nas, Jehova, Bože naš,+i skupi nas iz naroda drugih+da bismo zahvaljivali svetome imenu tvojemu,+da bismo govorili radosno tebi na hvalu!+ 48  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov,+odvijeka i dovijeka!I sav narod neka kaže: Amen!*+Hvalite Jaha!+

Bilješke

Ili: “vjerna ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Ili: “vjerne ljubavi”.
Doslovno: “stao u raspuklinu [na zidinama]”.
Doslovno: “duh”.
Doslovno: “i djelima su svojim blud činili”. Vidi dodatak 6.
Ili: “vjerne ljubavi”.
Vidi bilješku za Ps 41:13.