Otkrivenje 17:1-18

17  I došao je jedan od sedam anđela koji su imali sedam posuda+ i obratio mi se riječima: “Dođi, pokazat ću ti sud nad velikom bludnicom+ koja sjedi na mnogim vodama,+  s kojom su bludničili kraljevi zemaljski,+ a oni koji žive na zemlji opijali se vinom bluda njezina!”+  I odnio me u duhu+ u pustinju. I ugledao sam ženu kako sjedi na skerletnoj zvijeri+ punoj hulnih imena,+ koja ima sedam glava+ i deset rogova.  Žena je bila odjevena u purpur+ i skerlet+ i ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserima.+ U ruci je imala zlatnu čašu+ punu gadosti+ i nečistoće bluda svojega.+  Na čelu joj je bilo napisano ime, koje je tajna:+ “Babilon Veliki, majka bludnicama+ i gadostima zemaljskim.”+  I vidio sam da je žena pijana od krvi+ svetih i od krvi svjedoka Isusovih.+ Kad sam je ugledao, silno sam se začudio.+  A anđeo mi je rekao: “Zašto se čudiš? Otkrit ću ti tajnu te žene+ i zvijeri sa sedam glava i deset rogova koja je nosi:+  Zvijer koju si vidio bila je,+ ali više nije, no uskoro će izaći iz bezdana+ i biti uništena. I divit će se oni koji žive na zemlji, a kojima imena nisu zapisana u svitku života+ od postanka svijeta,+ kad vide da se zvijer koja je bila, pa je zatim nije bilo, opet pojavila.  Za ovo treba razuma i mudrosti:+ Sedam glava+ predstavlja sedam gora+ na kojima žena sjedi. 10  One predstavljaju i sedam kraljeva: pet ih je palo,+ jedan vlada,+ a drugi još nije došao,+ ali kad dođe, ostat će kratko vrijeme.+ 11  A zvijer koja je bila, ali više nije,+ osmi je kralj, a potječe od onih sedam i bit će uništena. 12  Deset rogova koje si vidio predstavlja deset kraljeva,+ koji još nisu primili kraljevstvo, ali će na jedan sat primiti vlast kao kraljevi zajedno sa zvijeri. 13  Oni imaju istu zamisao i stoga svoju moć i vlast daju zvijeri.+ 14  Oni će se boriti s Janjetom,+ ali Janje će ih pobijediti,+ jer je Gospodar gospodarâ i Kralj kraljeva,+ a pobijedit će ih i oni koji su s njim pozvani i izabrani i vjerni.”+ 15  I rekao mi je: “Vode koje si vidio, na kojima bludnica sjedi, predstavljaju puke i mnoštva i narode i jezike.+ 16  A deset rogova+ što si ih vidio i zvijer+ — oni će zamrziti bludnicu+ i opustošiti je i ogoliti. I pojest će meso njezino i spaliti je vatrom.+ 17  Jer Bog im je u srce stavio da izvrše njegovu zamisao,+ to jest da izvrše svoju zajedničku zamisao, da predaju svoje kraljevstvo zvijeri,+ dok se ne ispune riječi Božje.+ 18  A žena+ koju si vidio predstavlja veliki grad koji kraljuje nad kraljevima zemaljskim.”+

Bilješke