Otkrivenje 13:1-18

13  I stao je na pijesku+ morskom. I vidio sam kako iz mora+ izlazi zvijer+ s deset rogova+ i sedam glava.+ Na rogovima je imala deset kruna,* a na glavama hulna+ imena.  Zvijer koju sam vidio bila je nalik leopardu,+ ali noge su joj bile kao medvjeđe,+ a usta kao usta lavlja.+ Zmaj+ je dao zvijeri moć njezinu i prijestolje njezino i vlast veliku.+  I vidio sam da joj je jedna od glava kao na smrt ranjena, ali joj je smrtna rana+ zacijelila. I sva je zemlja zadivljeno slijedila zvijer.  I poklonili su se zmaju* jer je dao vlast zvijeri. Poklonili su se i zvijeri, govoreći: “Tko je kao zvijer i tko se može boriti s njom?”  I bila su joj dana usta koja su govorila ohole riječi+ i hule+ i bila joj je dana vlast da djeluje četrdeset i dva mjeseca.+  I otvorila je usta da govori hule+ na Boga, da huli na ime njegovo i na prebivalište njegovo — na one koji prebivaju na nebu.+  I bilo joj je dano+ da se zarati sa svetima i da ih pobijedi.+ I bila joj je dana vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom.  I poklonit će joj se svi koji žive na zemlji. Od postanka svijeta+ nikome od njih ime nije zapisano u svitku+ života Janjeta koje je bilo zaklano.+  Ako tko ima uho, neka čuje!+ 10  Ako je tko određen za zarobljeništvo, otići će u zarobljeništvo.+ Ako tko ubije mačem, bit će ubijen mačem.+ To od svetih+ zahtijeva ustrajnost+ i vjeru.+ 11  I vidio sam jednu drugu zvijer+ kako izlazi iz zemlje.+ Imala je dva roga kao u janjeta, ali progovorila je kao zmaj.+ 12  I provodila je svu vlast prve zvijeri+ u njezinoj nazočnosti. I navodila je zemlju i one koji žive na njoj da se klanjaju prvoj zvijeri, kojoj je smrtna rana zacijelila.+ 13  I činila je velika čuda,+ čak je vatru spuštala s neba na zemlju naočigled ljudi. 14  I zavodila je one što žive na zemlji čudima koja su joj bila dana da ih čini u nazočnosti zvijeri i govorila je onima što žive na zemlji da načine lik+ zvijeri koja je imala ranu od mača,+ ali je preživjela. 15  I bilo joj je dano da udahne život liku zvijeri, kako bi lik zvijeri mogao govoriti i dati da budu pobijeni svi koji se ne klanjaju liku+ zvijeri. 16  I prisiljavala je sve ljude,+ male i velike, bogate i siromašne, slobodne i robove, da prime žig na desnicu svoju ili na čelo svoje+ 17  i da nitko ne može kupovati ni prodavati osim onoga tko ima žig — ime+ zvijeri ili broj imena njezina.+ 18  Za ovo je potrebna mudrost: Tko je razuman, neka izračuna broj zvijeri, jer je to broj čovjekov,+ a njezin je broj šesto šezdeset i šest.+

Bilješke

Ili: “dijadema”.
Ili: “iskazali su štovanje zmaju; izvršili su čin obožavanja zmaja”.