Mudre izreke 11:1-31

11  Lažna se vaga gadi Jehovi,+ a pravi mu je uteg ugodan.  Kad dođe oholost, dođe i sramota,+ a mudrost je u skromnih.+  Čestite vodi neporočnost* njihova,+ a one koji nevjerno postupaju upropašćuje izopačenost njihova.+  Bogatstvo ne koristi u dan gnjeva,+ a pravednost izbavlja od smrti.+  Neporočnome* pravednost njegova poravnava put,+ a zli pada u vlastitoj zloći.+  Čestite izbavlja pravednost njihova,+ a one koji nevjerno postupaju hvata žudnja njihova.+  Kad zao čovjek umre, propadne mu nada,+ a propadne i pouzdanje u snagu.+  Pravednik biva izbavljen iz nevolje,+ a zli u nju upada umjesto njega.+  Otpadnik ustima svojim upropašćuje bližnjega svojega,+ a pravednici se izbavljaju znanjem.+ 10  Zbog dobrote pravednih grad se veseli,+ a kad zlih nestane, nastaje klicanje.+ 11  Blagoslovom čestitih grad se uzdiže,+ a ustima zlih razara se.+ 12  Nerazuman* prezire bližnjega svojega,+ a istinski razborit čovjek šuti.+ 13  Tko ide okolo i kleveće,+ otkriva tajne,+ a tko je vjeran,* čuva ih.+ 14  Kad nema mudrog vodstva, narod propada,+ a spas je u mnoštvu savjetnika.+ 15  Tko jamči za tuđinca, loše će proći,+ a tko mrzi dati ruku kao jamac, bez brige je. 16  Žena lijepih osobina stječe hvalu,+ a nasilnici stječu bogatstvo. 17  Dobrostiv čovjek* čini dobro duši svojoj,+ a okrutan čovjek izlaže osudi tijelo svoje.+ 18  Zao čovjek dobiva varljivu plaću,+ a tko sije pravednost, dobiva pravu zaradu.+ 19  Tko se čvrsto drži pravednosti, ide u život,+ a tko trči za zlom, ide u smrt.+ 20  Ljudi pokvarena srca gade se Jehovi,+ a koji su neporočni* na putu svojemu, donose mu radost.+ 21  Mada ruka pomaže ruci, zao čovjek neće proći nekažnjeno,+ a potomstvo pravednih izbavit će se.+ 22  Zlatan prsten na rilu svinje, to je žena lijepa, a nerazumna.+ 23  Želja pravednih donosi samo dobro,+ a zli se mogu nadati samo žestokom gnjevu.+ 24  Netko obilato dijeli, a ima sve više;+ drugi uskraćuje ono što bi trebao dati, a uvijek oskudijeva.+ 25  Duša koja velikodušno daje, uživat će blagostanje;+ tko obilno napaja druge, i sam će biti obilno napojen.+ 26  Tko ne da žito, proklinje ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.+ 27  Tko se trudi činiti dobro, nastoji steći naklonost drugih,+ a tko traži zlo, ono će ga i snaći.+ 28  Tko se uzda u bogatstvo svoje, taj propada,+ a pravednici uspijevaju kao lišće zeleno.+ 29  Tko navlači osudu na dom svoj,+ nasljeđuje vjetar,+ i bezumnik postaje sluga onome tko ima mudro srce. 30  Plod je pravednikov drvo života,+ i tko pridobiva duše, mudar je.+ 31  Gle, pravednik na zemlji dobiva plaću!+ Koliko će tek dobiti zli čovjek i grešnik!+

Bilješke

Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Doslovno: “Tko nema [razborito] srce”.
Doslovno: “vjerna duha”.
Ili: “Čovjek koji iskazuje vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.