Matej 27:1-66

27  Kad je svanulo jutro, svi glavari svećenički i starješine narodni održali su vijećanje o tome kako da Isusa pogube.+  I kad su ga svezali, odveli su ga i predali upravitelju Pilatu.+  Kad je Juda, koji ga je izdao, vidio da je Isus osuđen, osjetio je grižnju savjesti i vratio trideset srebrnjaka+ glavarima svećeničkim i starješinama,  govoreći: “Sagriješio sam kad sam izdao krv pravednu.”+ A oni su rekli: “Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!”+  I bacivši srebrnjake u hram, otišao je odande i objesio se.+  A glavari svećenički uzeli su srebrnjake i rekli: “Nije dopušteno ubaciti ih u svetu riznicu, jer su cijena za krv.”  I nakon što su se posavjetovali, kupili su za njih lončarevo polje za ukop stranaca.  Stoga se to polje zove “Krvna njiva”+ sve do dana današnjega.  Tada se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Jeremije:* “I uzeli su trideset srebrnjaka,+ cijenu za procijenjenoga, za onoga kome su neki sinovi Izraelovi odredili cijenu, 10  i dali su ih za lončarevo polje,+ kako mi je zapovjedio Jehova.” 11  A Isus je stao pred upravitelja. I upravitelj ga je upitao: “Jesi li ti kralj židovski?”+ Isus je odgovorio: “Ti sam to kažeš.”+ 12  Ali dok su ga optuživali+ glavari svećenički i starješine, nije odgovarao.+ 13  Tada mu je Pilat rekao: “Zar ne čuješ koliko toga svjedoče protiv tebe?”+ 14  No on mu nije odgovorio, niti jednu riječ, tako da se upravitelj silno čudio.+ 15  A upravitelj je imao običaj da na svaki blagdan narodu pusti jednog zatvorenika, kojega bi oni htjeli.+ 16  Upravo su tada imali ozloglašenog zatvorenika po imenu Baraba.+ 17  Kad se narod okupio, Pilat ih je upitao: “Kojega hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa kojega nazivaju Kristom?”*+ 18  Naime, znao je da su ga predali iz zavisti.+ 19  A dok je sjedio na sudačkoj stolici, njegova mu je žena poručila: “Nemoj imati ništa s tim pravednikom,+ jer sam danas u snu+ mnogo pretrpjela zbog njega!” 20  No glavari svećenički i starješine nagovorili su narod da traži Barabu,+ a Isusa neka se pogubi. 21  Nato ih je upravitelj upitao: “Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?” Odgovorili su: “Barabu.”+ 22  A Pilat ih je upitao: “Što onda da učinim s Isusom kojega nazivaju Kristom?” Nato su svi rekli: “Na stup* s njim!”+ 23  On je odvratio: “Pa, kakvo je zlo učinio?” No oni su još jače vikali: “Na stup s njim!”+ 24  Kad je Pilat vidio da ništa ne koristi, nego da je metež još veći, uzeo je vodu+ i oprao ruke pred narodom, govoreći: “Nevin sam od krvi ovog čovjeka. To je vaša stvar.” 25  Nato je sav narod odvratio: “Krv njegova neka padne na nas i na djecu našu!”+ 26  Tada im je pustio Barabu, a Isusa je dao izbičevati+ te ga je predao da se pribije na stup.+ 27  Potom su vojnici upraviteljevi odveli Isusa u upraviteljevu palaču i skupili oko njega cijelu četu.+ 28  I svukli su ga, ogrnuli skerletnim plaštem+ 29  te ispleli krunu od trnja i stavili mu je na glavu, a u desnicu su mu stavili trsku. I klečeći pred njim, rugali su mu se:+ “Zdravo, kralju židovski!”+ 30  I pljuvali+ su na njega te uzeli trsku i počeli ga udarati po glavi. 31  Kad su mu se izrugali,+ skinuli su mu plašt i obukli mu njegove haljine te ga izveli da ga pribiju na stup.+ 32  Dok su izlazili, naišli su na nekog čovjeka iz Cirene po imenu Šimun.+ Njega su prisilili da mu ponese stup na koji je trebao biti pribijen. 33  I došli su na mjesto koje se zove Golgota, to jest Lubanjsko mjesto.+ 34  Ondje su Isusu dali vino pomiješano sa žuči.+ Ali kad je okusio, nije htio piti.+ 35  Kad su ga pribili na stup,+ razdijelili su haljine njegove+ bacajući ždrijeb.+ 36  I sjedili su ondje i čuvali ga. 37  Iznad glave stavili su mu natpis na kojem je pisalo za što je optužen: “Ovo je Isus, kralj židovski.”+ 38  Tada su s njim stavili na stup dvojicu razbojnika, jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva.+ 39  A prolaznici su ga vrijeđali,+ podrugljivo odmahujući glavom+ 40  i govoreći: “Ti koji razvaljuješ hram+ i gradiš ga za tri dana, spasi sam sebe! Ako si sin Božji, siđi sa stupa!”+ 41  Slično su mu se i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama rugali govoreći:+ 42  “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti! On je kralj+ Izraelov! Neka sada siđe sa stupa i povjerovat ćemo u njega!+ 43  Uzdao se u Boga, pa neka ga on sad izbavi+ ako mu je drag! Jer rekao je: ‘Ja sam Sin Božji.’”+ 44  Tako su mu se rugali i razbojnici koji su s njim bili stavljeni na stup.+ 45  A u šesti* sat spustila se tama+ na cijelu tu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata.+ 46  A oko devetog sata Isus je povikao na sav glas: “Eli, Eli, lama sabahtani?” to jest: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”+ 47  Neki od onih koji su ondje stajali, čuvši to, rekli su: “Ovaj doziva Iliju.”*+ 48  I odmah je jedan od njih otrčao i uzeo spužvu i natopio je uskislim+ vinom te je nataknuo na trsku i davao mu da pije.+ 49  Ali ostali su rekli: “Pusti ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.”+ [Neki je drugi čovjek uzeo koplje i probo mu bok, i izašla je krv i voda.]*+ 50  A Isus je opet glasno zavapio te izdahnuo.*+ 51  I gle, zavjesa+ svetišta razderala se nadvoje, od vrha do dna,+ i zemlja se potresla, a stijene su se raspuknule.+ 52  I otvorili su se grobovi i bila su podignuta mnoga tijela svetih koji su pomrli 53  i postala vidljiva mnogima. (Ljudi koji su došli s groblja nakon njegova uskrsnuća ušli su u sveti grad.)+ 54  A kad su stotnik i oni koji su s njim čuvali Isusa vidjeli potres i ono što se događalo, silno su se uplašili i rekli: “Ovo je zaista bio Sin Božji!”+ 55  Ondje su bile i mnoge žene koje su to izdaleka promatrale,+ a koje su iz Galileje pratile Isusa da bi mu služile.+ 56  Među njima je bila Marija Magdalena, i Marija, majka Jakova i Josipa, i majka sinova Zebedejevih.+ 57  A kako je bilo kasno poslijepodne, došao je neki bogati čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji je i sam bio Isusov učenik.+ 58  On je otišao k Pilatu i zatražio Isusovo tijelo.+ Tada je Pilat zapovjedio da mu ga predaju.+ 59  I Josip je uzeo tijelo, umotao ga u čisto platno+ 60  i položio ga u svoj novi grob,+ koji je bio isklesao u stijeni. Potom je navaljao velik kamen na ulaz u grob i otišao.+ 61  A Marija Magdalena i druga Marija ostale su ondje, sjedeći pred grobom.+ 62  Sutradan, a to je bilo dan nakon dana pripreme,*+ skupili su se glavari svećenički i farizeji pred Pilatom, 63  govoreći: “Gospodine, sjetili smo se da je taj varalica rekao još dok je bio živ: ‘Nakon tri dana+ uskrsnut ću.’ 64  Zato zapovjedi da se grob osigura do trećega dana, da ne bi došli učenici njegovi i ukrali ga+ pa rekli narodu: ‘Ustao je iz mrtvih!’ Tako bi ta posljednja prijevara bila gora od prve.” 65  A Pilat im je rekao: “Imate stražu!+ Idite i osigurajte ga kako znate!” 66  Nato su otišli i osigurali grob tako što su zapečatili kamen+ i postavili stražu.

Bilješke

Citat se zapravo temelji na Za 11:12, 13. No u Matejevo vrijeme Jeremijina knjiga bila je prva u redoslijedu proročkih knjiga, pa se naziv ‘Jeremija’ po svemu sudeći koristio za proročke knjige u cjelini (među koje spada i Zaharija). Usporedi Lk 24:44.
Ili: “Pomazanikom, Mesijom”. Vidi bilješku za Mt 2:4.
Vidi dodatak 8.
Otprilike u 12 sati, prema našem računanju vremena.
Do oko 15 sati.
“Ilija (hebrejski: Elijahu)” znači “moj Bog je Jehova”.
Uloga zagrada objašnjena je u bilješci za Mt 16:3.
Doslovno: “ispustio duh”.
“Pripremom” su nazivali dan prije subote. Toga su dana Židovi pripremali hranu za subotu i obavljali poslove koje nisu mogli odgoditi za kasnije. (Usporedi 2Mo 16:5; 20:10.)