Matej 22:1-46

22  Isus im je opet progovorio u usporedbama:+  “S kraljevstvom je nebeskim kao s čovjekom, kraljem, koji je priredio svadbu+ sinu svojemu.  I poslao je robove svoje da dozovu one koji su pozvani na svadbu,+ ali oni nisu htjeli doći.+  Opet je poslao druge robove,+ govoreći: ‘Recite uzvanicima: “Evo, pripremio sam objed,+ poklani su moji junci i druga ugojena stoka i sve je spremno. Dođite na svadbu!”’+  Ali oni nisu marili za to, nego su otišli — jedan u svoje polje, drugi za svojom trgovinom.+  A ostali su uhvatili njegove robove, zlostavljali ih i ubili.+  A kralj se razgnjevio i poslao je vojsku svoju i pogubio te ubojice i spalio grad njihov.+  Tada je rekao robovima svojim: ‘Svadba je pripremljena, ali uzvanici nisu bili dostojni.+  Zato idite na puteve koji vode iz grada i koga god nađete pozovite na svadbu!’+ 10  I robovi su izašli na puteve i skupili sve koje su našli, i zle i dobre.+ I svadbena se dvorana napunila gostima.*+ 11  Kad je kralj ušao pogledati goste, ugledao je ondje čovjeka koji nije bio odjeven u svadbenu odjeću.+ 12  I rekao mu je: ‘Prijatelju, kako si ušao ovamo kad nemaš na sebi svadbenu odjeću?’+ A on je zanijemio. 13  Tada je kralj rekao slugama svojim: ‘Svežite mu ruke i noge i izbacite ga van u tamu! Ondje će plakati i škrgutati zubima.’+ 14  Jer mnogo je pozvanih, ali malo izabranih.”+ 15  Tada su farizeji otišli i dogovorili se da ga uhvate u riječi.+ 16  I poslali su mu učenike svoje zajedno s Herodovim pristašama+ da ga upitaju: “Učitelju, znamo da govoriš istinu i da po istini učiš putu Božjem te da nisi pristran, jer ne gledaš tko je tko.+ 17  Reci nam, dakle, što misliš: Je li dopušteno plaćati caru* porez ili nije?”+ 18  Znajući zloću njihovu, Isus im je rekao: “Zašto me iskušavate, licemjeri?+ 19  Pokažite mi porezni novac!” I donijeli su mu denar.* 20  A on im je rekao: “Čiji je ovo lik i natpis?”+ 21  Odgovorili su: “Carev.” Tada im je rekao: “Vratite dakle caru carevo, a Bogu Božje!”+ 22  Kad su to čuli, zadivili su se, pa su ga ostavili i otišli.+ 23  Toga su mu dana pristupili saduceji, koji kažu da nema uskrsnuća, i upitali ga:+ 24  “Učitelju, Mojsije je rekao: ‘Ako tko umre bez djece, neka se brat njegov oženi ženom njegovom i podigne potomstvo bratu svojemu.’+ 25  Tako je kod nas bilo sedmero braće. Prvi se oženio i umro, a kako nije imao potomstva, ostavio je ženu svoju bratu svojemu.+ 26  Tako je bilo i s drugim i s trećim, sve do sedmoga.+ 27  Posljednja od svih umrla je žena. 28  Dakle, kojem će od te sedmorice o uskrsnuću ona biti žena? Jer svi su je imali.”+ 29  Nato im je Isus rekao: “U zabludi ste, jer ne poznate ni Pisma ni moć Božju.+ 30  Jer nakon uskrsnuća niti će se ženiti niti udavati,+ nego će biti kao anđeli na nebu. 31  A za uskrsnuće mrtvih, niste li čitali što vam je rekao Bog:+ 32  ‘Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev’?+ A on nije Bog mrtvih, nego živih.”+ 33  Čuvši to, narod je bio zadivljen njegovim učenjem.+ 34  Kad su farizeji čuli da je ušutkao saduceje, udružili su se s njima. 35  A jedan od njih, zakonoznanac,+ upitao ga je da bi ga iskušao: 36  “Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?”+ 37  On mu je odgovorio: “‘Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!’+ 38  To je najveća i prva zapovijed. 39  Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’+ 40  Na tim se dvjema zapovijedima temelji sav Zakon i Proroci.”+ 41  Kad su se farizeji skupili, Isus ih je upitao:+ 42  “Što mislite o Kristu?* Čiji je on sin?” Odgovorili su mu: “Davidov.”+ 43  A on im je rekao: “Kako ga onda David pod nadahnućem+ naziva ‘Gospodinom’ kad kaže: 44  ‘Jehova je rekao Gospodinu mojemu: “Sjedi meni zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje pod noge tvoje”’?+ 45  Ako ga, dakle, David naziva ‘Gospodinom’, kako mu je onda sin?”+ 46  I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječ i od tog dana nitko ga se više nije usudio ništa pitati.+

Bilješke

Doslovno: “onima što su ležali za stolom”. Vidi bilješku za Mt 9:10.
Ili: “cezaru”. Grčki: Kaísar.
Vidi bilješku za Mt 20:2.
Ili: “Pomazaniku, Mesiji”. Vidi bilješku za Mt 2:4.