Matej 18:1-35

18  U taj čas Isusu su pristupili učenici i rekli: “Tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom?”+  A on je pozvao k sebi dijete, postavio ga među njih+  i rekao: “Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca,+ nećete ući u kraljevstvo nebesko.+  Dakle, tko se god ponizi+ kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom.+  I tko god prima jedno ovakvo dijete u ime moje, prima i mene.+  Ali tko god pokoleba u vjeri* jednog od ovih malih koji vjeruju u mene, bolje mu je da mu se oko vrata objesi mlinski kamen+ što ga okreće magarac i da potone u dubinu morsku.+  Teško svijetu zbog zavođenja na grijeh!* Naravno, takva zavođenja moraju doći,+ ali teško čovjeku po kome ona dolaze!+  Ako te, dakle, ruka tvoja ili noga tvoja navodi na grijeh,* odsijeci je i baci od sebe!+ Bolje ti je da sakat ili hrom dobiješ život nego da s obje ruke ili obje noge budeš bačen u vječnu vatru.+  I ako te oko tvoje navodi na grijeh, iskopaj ga i baci od sebe! Bolje ti je da jednook dobiješ život nego da s oba oka budeš bačen u oganj gehene.*+ 10  Pazite da ne prezrete jednog od ovih malih, jer kažem vam da anđeli njihovi+ na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebu!+ 11 * —— 12  Što mislite, ako neki čovjek ima stotinu ovaca i jedna od njih zaluta,+ neće li ostaviti onih devedeset i devet u gori i krenuti u potragu za onom koja luta?+ 13  I ako je uspije naći, zaista, kažem vam, više će se radovati zbog nje nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale.+ 14  Tako ni Otac moj koji je na nebu ne želi da pogine ijedan od ovih malih.+ 15  Ako brat tvoj počini grijeh, idi i ukaži mu nasamo na prijestup njegov.+ Ako te posluša, pridobio si brata svojega.+ 16  A ako ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da svaka tvrdnja bude potvrđena izjavom dva ili tri svjedoka.+ 17  Ako ne posluša njih, reci skupštini. A ako ne posluša ni skupštinu, neka ti bude kao neznabožac+ i kao poreznik.+ 18  Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će odraz onoga što je već svezano na nebu, a što god odriješite na zemlji, bit će odraz onoga što je već odriješeno* na nebu.+ 19  Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji složno zamole što god je potrebno, učinit će im to Otac moj koji je na nebu.+ 20  Jer gdje su dvojica ili trojica skupljena u ime moje,+ ondje sam i ja među njima.”+ 21  Tada mu je pristupio Petar i rekao mu: “Gospodine, koliko mi puta može sagriješiti brat moj, a ja da mu oprostim?+ Do sedam puta?”+ 22  A Isus mu je rekao: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta.+ 23  Zato je s kraljevstvom nebeskim kao s čovjekom, kraljem,+ koji je htio urediti račune+ sa svojim robovima. 24  Kad je počeo obračunavati, doveli su mu čovjeka koji mu je dugovao deset tisuća talenata* [odnosno šezdeset milijuna denara].* 25  No kako nije imao čime vratiti dug, gospodar je naredio da se prodaju on i žena njegova i djeca i sve što ima i da se podmiri dug.+ 26  Nato je rob pao ničice i rekao mu klanjajući se: ‘Budi strpljiv sa mnom i sve ću ti vratiti!’ 27  Sažalivši se, gospodar je pustio tog roba+ i poništio mu dug.+ 28  A taj je rob izašao i pronašao drugoga roba koji mu je dugovao stotinu denara.+ Zgrabio ga je i počeo ga daviti, govoreći: ‘Vrati što si god dužan!’ 29  Nato je taj rob pao ničice i preklinjao ga: ‘Budi strpljiv+ sa mnom i vratit ću ti!’ 30  Ali on nije htio, nego je otišao i dao ga baciti u zatvor dok ne vrati što duguje. 31  A kad su drugi robovi vidjeli što se dogodilo, silno su se ražalostili, te su otišli i ispričali gospodaru svojemu sve što se dogodilo.+ 32  Tada ga je gospodar njegov dozvao i rekao mu: ‘Zli robe, poništio sam ti sav onaj dug, jer si me molio. 33  Nisi li se i ti trebao smilovati+ drugome robu, kao što sam se i ja smilovao+ tebi?’ 34  I razgnjevio se gospodar njegov+ i predao ga tamničarima, dok ne vrati sve što duguje. 35  Tako+ će i Otac moj nebeski postupiti s vama ako od srca ne oprostite svaki bratu svojemu.”+

Bilješke

Ili: “navede na grijeh”. Doslovno: “navede na spoticanje”.
Doslovno: “kamenova spoticanja”.
Doslovno: “spoticanje”.
Vidi dodatak 4.
Vidi bilješku za Mt 17:21.
Doslovno: “bit će svezano (...) bit će odriješeno”. Vidi bilješku za Mt 16:19.
Talenat je bio najveća židovska mjera za težinu i najveća novčana jedinica. U prvom stoljeću naše ere težio je 20,4 kilograma. Postojali su zlatni i srebrni talenti.
Jedan denar (rimski srebrni novac) bio je dnevnica poljoprivrednog radnika. Vidi Mt 20:2 i dodatak 13.