Marko 3:1-35

3  Ponovno je ušao u sinagogu. Ondje je bio čovjek s usahlom rukom.+  Farizeji su promatrali Isusa da vide hoće li ga izliječiti u subotu,* kako bi ga mogli optužiti.+  A on je rekao čovjeku s usahlom rukom: “Stani na sredinu!”  Zatim je rekao njima: “Je li u subotu dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život* spasiti ili pogubiti?”+ A oni su šutjeli.  I srdito ih je pogledao sve unaokolo, duboko ražalošćen zbog neosjetljivosti njihovih srca,+ te je rekao čovjeku: “Ispruži ruku!” On ju je ispružio, i ruka mu je ozdravila.+  Nato su farizeji izašli i s Herodovim pristašama+ odmah počeli vijećati o tome kako da ga pogube.+  A Isus se sa svojim učenicima povukao k moru. Pratio ga je silan narod iz Galileje i iz Judeje.+  I iz Jeruzalema i iz Idumeje i s one strane Jordana te iz okolice Tira+ i Sidona silan je narod došao k njemu kad su čuli što sve čini.  I rekao je svojim učenicima neka za njega bude uvijek pripremljen čamac kako se narod ne bi natiskivao na njega. 10  Jer mnoge je izliječio, tako da su svi koji su bili teško bolesni navaljivali na njega da ga dotaknu.+ 11  Čak su i nečisti duhovi,+ kad god bi ga vidjeli, padali ničice pred njim i vikali: “Ti si Sin Božji!”+ 12  Ali on im je više puta zabranio da šire glas o njemu.+ 13  I popeo se na goru i dozvao one koje je htio,+ i oni su pošli k njemu.+ 14  I odabrao je dvanaestoricu, koju je nazvao apostolima, da budu s njim, da ih šalje propovijedati+ 15  i da imaju vlast istjerivati demone.+ 16  A dvanaestorica koju je odabrao bili su: Šimun, kojeg je nazvao Petar,+ 17  i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat Jakovljev+ (njih je nazvao i Boanerges, što znači “sinovi groma”), 18  i Andrija i Filip i Bartolomej i Matej i Toma i Jakov, sin Alfejev, i Tadej i Šimun Revnitelj* 19  i Juda Iskariot, koji ga je kasnije izdao.+ I ušao je u kuću. 20  Opet se skupio narod, tako da nisu mogli ni jesti.+ 21  Kad su njegovi rođaci+ čuli za to, došli su da ga odvedu, jer su govorili: “Sišao je s uma.”+ 22  A pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema govorili su: “Opsjeo ga je Beelzebub,* uz pomoć vladara demonâ istjeruje demone!”+ 23  Tada ih je dozvao k sebi i počeo im govoriti u usporedbama: “Kako može Sotona istjerivati Sotonu? 24  Ako se kraljevstvo razdijeli u sebi, to kraljevstvo ne može opstati.+ 25  I ako se kuća razdijeli u sebi, ta kuća neće moći opstati.+ 26  Isto tako, ako Sotona ustane sam na sebe i razdijeli se, ne može opstati, nego će propasti.+ 27  Nitko ne može ući u kuću jakoga i opljačkati+ mu imovinu ako ga najprije ne sveže. Tada će opljačkati kuću njegovu.+ 28  Zaista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, kakvi god bili grijesi i hule kojima pohule.+ 29  No tko god pohuli na sveti duh, nema mu oproštenja dovijeka, nego je kriv za vječni grijeh.”+ 30  To je rekao zato što su govorili: “Opsjednut je nečistim duhom.”+ 31  I došla je majka njegova i braća njegova.+ Stojeći vani, poslali su nekoga k njemu da ga pozove.+ 32  A oko njega je sjedilo mnoštvo ljudi. I rekli su mu: “Eno, vani su majka tvoja i braća tvoja i traže te.”+ 33  Nato im je on odvratio: “Tko je majka moja i braća moja?”+ 34  I pogledavši unaokolo one koji su sjedili ukrug oko njega, rekao je: “Evo majke moje i braće moje!+ 35  Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.”+

Bilješke

Doslovno: “na sabat”. Vidi bilješku za Mt 12:1.
Doslovno: “dušu”.
Doslovno: “Kananaj”.
Vidi bilješku za Mt 12:24.