Marko 15:1-47

15  Odmah u zoru glavari svećenički sa starješinama i pismoznancima, cijelo Sudbeno vijeće,* održali su vijećanje.+ I svezali su Isusa te ga odveli i predali Pilatu.+  A Pilat ga je upitao: “Jesi li ti kralj+ židovski?” On mu je odgovorio: “Ti sam to kažeš.”+  I glavari svećenički optuživali su ga za mnogo toga.+  A Pilat ga je opet upitao: “Zar ništa ne odgovaraš?+ Gledaj koliko optužbi iznose protiv tebe!”+  Ali Isus više ništa nije odgovorio, tako da se Pilat čudio.+  A na svaki blagdan puštao im je jednog zatvorenika, kojega bi tražili.+  U to je vrijeme čovjek po imenu Baraba bio u okovima s pobunjenicima, koji su u pobuni počinili ubojstvo.+  I narod se popeo gore i počeo tražiti ono što im je običavao činiti.  A Pilat ih je upitao: “Želite li da vam pustim kralja židovskoga?”+ 10  Naime, znao je da su ga glavari svećenički predali iz zavisti.+ 11  Ali glavari svećenički podjarili su narod da traži neka im radije pusti Barabu.+ 12  A Pilat ih je opet upitao: “Što onda da učinim s ovim kojeg zovete kraljem+ židovskim?”+ 13  A oni su još jednom povikali: “Na stup* s njim!”+ 14  Ali Pilat ih je upitao: “Pa, kakvo je zlo učinio?” No oni su još jače vikali: “Na stup s njim!”+ 15  Tada im je Pilat, želeći ugoditi narodu,+ pustio Barabu, a Isusa je dao izbičevati te ga je predao da se pribije na stup.+ 16  Vojnici su ga odveli u dvorište upraviteljeve palače, pa su sazvali cijelu četu+ 17  i zaogrnuli ga purpurom te ispleli krunu od trnja i stavili mu je na glavu.+ 18  I počeli su ga pozdravljati: “Zdravo, kralju židovski!”+ 19  I trskom su ga udarali po glavi, pljuvali na njega i klanjali mu se prigibajući koljena.+ 20  Kad su mu se izrugali, skinuli su s njega purpur i obukli mu njegove haljine. I izveli su ga da ga pribiju na stup.+ 21  I prisilili su jednog prolaznika koji je dolazio s polja, nekog Šimuna iz Cirene, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese stup na koji je trebao biti pribijen.+ 22  I doveli su ga na mjesto Golgotu, što znači “lubanjsko mjesto”.+ 23  Tamo su mu nudili vino s opojnom smirnom,+ ali on ga nije uzeo.+ 24  I pribili su ga na stup i razdijelili haljine njegove+ bacajući za njih ždrijeb, da njime odrede tko će što uzeti.+ 25  A bio je treći* sat+ kad su ga pribili na stup. 26  Iznad je stajao natpis na kojem je pisalo za što je optužen:+ “Kralj židovski.”+ 27  A s njim su i dvojicu razbojnika stavili na stup, jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva.+ 28 * —— 29  I oni što su prolazili vrijeđali su ga,+ podrugljivo odmahujući glavom i govoreći: “Hajde, ti koji razvaljuješ hram i gradiš ga za tri dana,+ 30  spasi sam sebe i siđi sa stupa!”+ 31  Slično su se i glavari svećenički s pismoznancima rugali govoreći jedni drugima: “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti!+ 32  Neka sada Krist,* kralj Izraelov, siđe sa stupa, da vidimo i povjerujemo!”+ Rugali su mu se čak i oni koji su s njim bili stavljeni na stup.+ 33  A u šesti* sat spustila se tama na cijelu tu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata.+ 34  I u deveti sat Isus je povikao na sav glas: “Eli, Eli, lama sabahtani?” što znači: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”+ 35  Neki od onih koji su stajali u blizini, čuvši to, rekli su: “Gle, zove Iliju.”*+ 36  A jedan je otrčao, natopio spužvu uskislim vinom, nataknuo je na trsku i davao mu da pije,+ govoreći: “Pustite ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.”+ 37  Ali Isus je glasno zavapio i izdahnuo.+ 38  I zavjesa+ svetišta razderala se nadvoje, od vrha do dna.+ 39  A kad je stotnik koji je stajao nasuprot njemu vidio što se zbilo kad je izdahnuo, rekao je: “Ovaj je čovjek zaista bio Sin Božji!”+ 40  Ondje su bile i žene koje su to izdaleka promatrale,+ među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Manjega i Josipa, i Saloma,+ 41  koje su ga pratile+ i služile mu kad je bio u Galileji. Bile su ondje i mnoge druge žene koje su zajedno s njim došle u Jeruzalem.+ 42  A kako je već bilo kasno poslijepodne, a usto i dan pripreme,* to jest dan prije subote,* 43  došao je Josip iz Arimateje, ugledan član Vijeća, koji je i sam čekao kraljevstvo Božje.+ Odvažio se ući k Pilatu i zatražiti Isusovo tijelo.+ 44  A Pilat se začudio da je već umro, te je dozvao stotnika i upitao ga je li već mrtav. 45  Kad mu je stotnik to potvrdio, dao je tijelo Josipu.+ 46  On je kupio fino platno, skinuo tijelo, zavio ga u platno i položio+ u grob+ koji je bio isklesan u stijeni. I navaljao je kamen na ulaz u grob.+ 47  A Marija Magdalena i Marija, majka Josipova, promatrale su kamo ga polažu.+

Bilješke

Vidi bilješku za Mt 26:59.
Vidi dodatak 8.
Oko 9 sati, prema našem računanju vremena. Židovi su sate brojili od izlaska sunca.
Vidi bilješku za Mt 17:21.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.
Otprilike u 12 sati.
Do oko 15 sati.
Vidi bilješku za Mt 27:47.
Vidi bilješku za Mt 27:62.
Doslovno: “sabata”. Vidi bilješku za Mt 12:1.