Marko 11:1-33

11  Kad su se približili Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji+ na Maslinskoj gori, poslao je dvojicu učenika svojih+  i rekao im: “Idite u selo koje vidite pred sobom! Čim uđete u njega, naći ćete privezano magare na kojem još nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite!+  Ako vam tko kaže: ‘Zašto to radite?’ recite: ‘Gospodinu treba i odmah će ga vratiti.’”+  I tako su otišli i našli magare privezano kod vrata, vani na ulici, i odvezali su ga.+  A neki od onih što su tamo stajali upitali su ih: “Zašto odvezujete magare?”+  Oni su im odgovorili onako kako im je Isus rekao. I pustili su ih da odu.+  I doveli su Isusu magare,+ stavili na njega haljine svoje i on je sjeo na njega.+  Mnogi su prostrli haljine svoje+ po putu, a drugi su uzeli zelene grane+ što su ih narezali u poljima.+  Oni koji su išli pred njim i oni koji su išli za njim vikali su: “Spasi ga, molimo te!+ Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Jehovino!+ 10  Blagoslovljeno kraljevstvo oca našeg Davida koje dolazi!+ Spasi ga, molimo tebe koji si na visinama!” 11  I ušao je u Jeruzalem i otišao u hram. Razgledao je sve uokolo, i kako je već bilo kasno, otišao je u Betaniju s dvanaestoricom.+ 12  Sutradan, kad su izašli iz Betanije, ogladnio je.+ 13  I izdaleka je ugledao smokvu koja je imala lišće i otišao je vidjeti ne bi li na njoj što našao. Ali kad je došao do nje, nije našao ništa osim lišća, jer nije bilo vrijeme smokvama.+ 14  Nato joj je rekao: “Neka nitko nikada više ne jede ploda s tebe!”+ A njegovi su učenici slušali. 15  I došli su u Jeruzalem. Tamo je ušao u hram i počeo tjerati one koji su prodavali i kupovali u hramu i isprevrtao je stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima golubova.+ 16  I nikome nije dopuštao da pronese kakav predmet kroz hram. 17  I poučavao je narod i govorio: “Nije li pisano: ‘Moj će se dom zvati dom molitve+ za sve narode’?+ A vi ste od njega načinili pećinu razbojničku!”+ 18  A to su čuli glavari svećenički i pismoznanci i tražili su priliku da ga pogube,+ jer su ga se bojali, budući da je sav narod bio zadivljen njegovim učenjem.+ 19  Kad je došla večer, izašli su iz grada kao i obično. 20  A kad su rano ujutro prolazili, vidjeli su da je smokva usahnula do korijena.+ 21  Petar se sjetio Isusovih riječi, pa mu je rekao: “Učitelju,* pogledaj, smokva koju si prokleo usahnula je!”+ 22  A Isus im je odvratio: “Imajte vjeru u Boga! 23  Zaista, kažem vam, tko god kaže ovoj gori: ‘Digni se i baci u more’, i ne posumnja u srcu svojemu, nego vjeruje da će se dogoditi ono što kaže, bit će mu tako.+ 24  Zbog toga vam kažem: Sve ono za što molite i što tražite, vjerujte da ste već primili, i imat ćete to!+ 25  I kad stojite i molite se, oprostite+ sve što imate protiv koga, da bi i vaš Otac koji je na nebesima oprostio vama vaše prijestupe!”+ 26 * —— 27  I opet su došli u Jeruzalem. Dok je hodao hramom, pristupili su mu glavari svećenički, pismoznanci i starješine+ 28  i upitali su ga: “Kojom vlašću to činiš? Tko ti je dao tu vlast da to činiš?”+ 29  A Isus im je rekao: “Nešto ću vas upitati. Odgovorite mi, pa ću i ja vama reći kojom vlašću ovo činim!+ 30  Je li krštenje+ kojim je Ivan krstio bilo s neba ili od ljudi? Odgovorite mi!”+ 31  Tada su počeli raspravljati među sobom: “Ako kažemo: ‘S neba’, reći će: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’+ 32  A da kažemo: ‘Od ljudi’?” No bojali su se naroda, jer svi su smatrali da je Ivan doista bio prorok.+ 33  I odgovorili su Isusu: “Ne znamo.” A Isus im je rekao: “Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.”+

Bilješke

Vidi bilješku za Mt 23:7.
Vidi bilješku za Mt 17:21.