Luka 21:1-38

21  Isus je pogledao i vidio kako bogataši ubacuju darove svoje u posude za priloge.+  Tada je ugledao neku siromašnu udovicu kako ubacuje onamo dva novčića.*+  I rekao je: “Uistinu, kažem vam, ova je siromašna udovica ubacila više od svih njih.+  Jer svi su oni ubacili darove od viška svojega, a ova je žena od neimaštine svoje ubacila sve što je imala za život.”+  A dok su neki govorili o hramu, kako je ukrašen lijepim kamenjem i posvećenim darovima,+  rekao je: “Doći će dani u kojima se od svega ovoga što ovdje vidite neće ostaviti ni kamen na kamenu, sve će se porušiti.”+  Tada su ga upitali: “Učitelju, kada će to biti i što će biti znak da je došlo vrijeme da se to dogodi?”+  A on je rekao: “Pazite da ne budete zavedeni!+ Jer mnogi će doći u ime moje i govoriti: ‘Ja sam Krist’ i ‘Vrijeme se približilo’.+ Nemojte ići za njima!  A kad čujete za ratove i nemire, ne plašite se!+ Jer to se mora najprije dogoditi, ali neće odmah doći kraj.” 10  Zatim im je rekao: “Narod će ustati na narod+ i kraljevstvo na kraljevstvo.+ 11  I bit će jakih potresa i po raznim mjestima bit će pošasti i gladi.+ Bit će strahota i velikih znakova s neba.+ 12  A prije svega toga dignut će na vas ruke, progonit će vas+ i predavati u sinagoge i zatvore i voditi vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.+ 13  To će vam biti prilika da svjedočite.+ 14  Stoga nemojte unaprijed smišljati što ćete reći u svoju obranu,+ 15  jer ja ću vam dati riječi i mudrost kojima se svi vaši protivnici zajedno neće moći suprotstaviti niti će ih moći osporiti.+ 16  A predavat će vas čak i roditelji,+ braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.+ 17  I svi će vas mrziti zbog imena mojega.+ 18  Ali neće vam pasti ni vlas s glave.+ 19  Ustrajnošću svojom steći ćete duše* svoje.+ 20  Kad vidite da Jeruzalem opkoli+ vojska i utabori se oko njega, tada znajte da se približilo opustošenje njegovo!+ 21  Tada neka oni koji budu u Judeji bježe u gore! Oni koji budu u gradu neka ga napuste, a koji budu u selima neka ne ulaze u grad!+ 22  Jer to su dani u koje će se pravda izvršiti, da se ispuni sve što je napisano.+ 23  Teško trudnicama i dojiljama u te dane!+ Jer će strašna nevolja snaći ovu zemlju i gnjev će se izliti na ovaj narod. 24  Past će od oštrice mača i odvest će ih u zarobljeništvo među sve narode.+ I Jeruzalem će gaziti neznabošci dok ne završe vremena neznabožaca.+ 25  I bit će znakovi na suncu,+ mjesecu i zvijezdama, a narode na zemlji obuzet će tjeskoba i osjećaj nemoći zbog huke mora+ i valova,+ 26  i ljudi će tada gubiti svijest od straha+ i očekivanja onoga što će zadesiti svijet,*+ jer će se sile nebeske uzdrmati.+ 27  I tada će vidjeti Sina čovječjega+ kako dolazi u oblaku sa silom i velikom slavom.+ 28  A kad se sve to počne zbivati, uspravite se i podignite glave, jer se približava izbavljenje vaše.” 29  Zatim im je ispričao usporedbu: “Pogledajte smokvu i sva ostala stabla!+ 30  Kad vidite da su već propupala, i sami znate da je blizu ljeto.+ 31  Tako i vi, kad vidite da se sve to događa, znajte da je blizu kraljevstvo Božje!+ 32  Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.+ 33  Nebo i zemlja proći će,+ ali riječi moje neće proći.+ 34  Ali pazite na sebe da vam se srca ne zaokupe prekomjernim jelom i opijanjem+ i ne opterete životnim brigama*+ te da vas taj dan ne zatekne i ne iznenadi+ 35  kao zamka.+ Jer doći će na sve koji žive po svoj zemlji.+ 36  Stoga budite budni,+ usrdno se moleći sve vrijeme+ da biste uspjeli umaknuti svemu ovome što se treba dogoditi i stati pred Sina čovječjega.”+ 37  Danju je poučavao u hramu,+ a noću je izlazio i boravio na gori koja se zove Maslinska gora.+ 38  A sav je narod+ rano ujutro dolazio k njemu u hram da ga sluša.

Bilješke

Doslovno: “dvije lepte”. Vidi dodatak 13.
Ili: “pravo na život”.
Doslovno: “nastanjenu zemlju”.
Ili: “brigama oko uzdržavanja (sredstava za život)”.