Luka 2:1-52

2  A u one dane izašla je naredba+ cara* Augusta da se popiše sve stanovništvo.*  Bio je to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom.  Svi su išli na popis,+ svaki u svoj grad.  Tako je i Josip otišao iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem,+ jer je bio iz Davidova doma i obitelji,+  da se upiše s Marijom,+ koja se dotad već udala za njega,+ a sada je bila u poodmakloj trudnoći.+  Dok su bili ondje, došlo joj je vrijeme da rodi.  I rodila je sina svojega, prvorođenca,+ povila ga i položila u jasle,+ jer u prenoćištima nije bilo mjesta za njih.  U tom kraju bili su i pastiri koji su boravili vani i čuvali noćne straže kod stada svojih.  I anđeo+ Jehovin stao je kraj njih i slava Jehovina+ zablistala je oko njih, te su se jako uplašili. 10  A anđeo im je rekao: “Ne bojte se! Evo, objavljujem vam dobru vijest o velikoj radosti za sve ljude,+ 11  jer vam se danas u gradu Davidovu+ rodio Spasitelj+ — Krist,* Gospodin.+ 12  A ovo vam je znak: naći ćete dijete povijeno i položeno u jasle.” 13  I odjednom se uz anđela pojavila silna vojska nebeska,+ koja je hvalila Boga+ i govorila: 14  “Slava Bogu na visinama,+ a na zemlji mir+ među ljudima koji su mu po volji!”+ 15  Kad su anđeli otišli od njih na nebo, pastiri su počeli govoriti jedan drugome: “Pođimo u Betlehem da vidimo to što nam je Jehova obznanio da se dogodilo!”+ 16  I brzo su otišli i našli Mariju i Josipa i dijete položeno u jaslama. 17  Kad su ga vidjeli, ispričali su ono što im je bilo rečeno za to dijete. 18  I svi koji su to čuli divili su se onome što su im rekli pastiri, 19  a Marija je čuvala sve te riječi u srcu svojemu i razmišljala o njima.+ 20  Potom su se pastiri vratili, slaveći i hvaleći Boga zbog svega što su čuli i vidjeli, jer se dogodilo onako kako im je bilo rečeno. 21  Kad se navršilo osam dana,+ te ga je trebalo obrezati,+ dali su mu ime Isus,+ kako ga je nazvao anđeo prije nego je bio začet u utrobi majčinoj.+ 22  A kad su se navršili dani njihova čišćenja+ po zakonu Mojsijevu, donijeli su ga u Jeruzalem pred Jehovu — 23  kao što je napisano u zakonu Jehovinu: “Svaki prvorođenac neka bude svet Jehovi”+ 24  i da prinesu žrtvu kako je rečeno u zakonu Jehovinu: “Dvije grlice ili dva mlada goluba.”+ 25  A u Jeruzalemu je živio čovjek imenom Šimun. Taj je čovjek bio pravedan i bogobojazan i čekao je utjehu Izraelovu,+ i sveti duh bio je na njemu. 26  Jehova Bog svetim mu je duhom otkrio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Krista+ njegova. 27  I ponesen duhom+ došao je u hram. Kad su roditelji unijeli dijete Isusa da na njemu izvrše obred propisan zakonom,+ 28  uzeo ga je u naručje i blagoslovio Boga i rekao: 29  “Sada, Svevišnji Gospodine, po riječi svojoj otpuštaš roba svojega da umre u miru.+ 30  Jer oči su moje vidjele onoga po kome ćeš donijeti spasenje+ 31  koje si pripremio pred svim narodima:+ 32  svjetlo+ za prosvjetljenje neznabožaca+ i slavu naroda tvojega Izraela.” 33  A otac njegov i majka divili su se riječima izgovorenim o njemu. 34  I Šimun ih je blagoslovio, a majci njegovoj Mariji rekao je: “Evo, ovaj je postavljen da zbog njega padnu+ i ustanu mnogi u Izraelu+ i da bude znak protiv kojeg će se govoriti,+ 35  da se otkriju razmišljanja mnogih srca+ (a tebi će samoj mač probosti dušu).”+ 36  Tada je živjela i proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova. Bila je u poodmaklim godinama. Nakon djevičanstva svojega živjela je s mužem sedam godina, 37  a ostatak života provela je kao udovica.+ Imala je osamdeset i četiri godine i nikad nije izostajala iz hrama, nego je noć i dan služila Bogu*+ postovima i usrdnim molitvama. 38  U taj je čas došla i počela zahvaljivati Bogu i govoriti o djetetu svima koji su čekali izbavljenje Jeruzalema.+ 39  Kad su izvršili sve po zakonu+ Jehovinu, vratili su se u Galileju u svoj grad Nazaret.+ 40  A dijete je raslo i jačalo,+ napredovalo u mudrosti i uživalo Božju naklonost.+ 41  Njegovi su roditelji svake godine išli u Jeruzalem+ o blagdanu Pashe. 42  Kad mu je bilo dvanaest godina, pošli su u Jeruzalem po običaju+ blagdanskom 43  i ostali ondje do kraja blagdana. Kad su krenuli kući, dječak Isus ostao je u Jeruzalemu, a njegovi roditelji to nisu primijetili. 44  Pretpostavljajući da je među njihovim suputnicima, prešli su dan hoda,+ a onda su ga počeli tražiti među rodbinom i znancima. 45  Kako ga nisu našli, vratili su se u Jeruzalem tražeći ga. 46  Nakon tri dana našli su ga u hramu+ kako sjedi među učiteljima, slušajući ih i postavljajući im pitanja. 47  Svi koji su ga slušali divili su se njegovoj oštroumnosti* i njegovim odgovorima.+ 48  Kad su ga roditelji ugledali, zapanjili su se. I majka mu je rekla: “Dijete, zašto si nam to učinio? Evo, otac tvoj i ja zabrinuti smo te tražili.” 49  A on im je rekao: “Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu Oca svojega?”+ 50  Ali oni nisu razumjeli riječi koje im je rekao.+ 51  I vratio se s njima i došao u Nazaret i bio im je poslušan.+ A majka je njegova brižno čuvala sve ove riječi u srcu svojemu.+ 52  A Isus je rastao, napredovao u mudrosti+ i uživao sve veću naklonost Boga i ljudi.+

Bilješke

Ili: “cezara”. Grčki: Kaísar.
Doslovno: “sva nastanjena zemlja”.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.
Ili: “vršila svetu službu”.
Vidi bilješku za Mk 12:33.