Luka 17:1-37

17  Tada je rekao učenicima svojim: “Nije moguće da ne dođu uzroci za spoticanje!+ Ali teško onome preko koga dolaze!+  Bilo bi mu bolje da mu se oko vrata objesi mlinski kamen i da bude bačen u more+ nego da jednog od ovih malih pokoleba u vjeri.*+  Pazite na sebe! Ako brat tvoj počini grijeh, ukori ga.+ Ako se pokaje, oprosti mu.+  Ako ti i sedam puta na dan sagriješi i sedam se puta vrati k tebi i kaže: ‘Kajem se’, oprosti mu!”+  A apostoli su rekli Gospodinu: “Daj nam više vjere!”+  Tada je Gospodin rekao: “Kad biste imali vjeru veliku samo kao zrno gorušice, rekli biste ovom dudu: ‘Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ i poslušao bi vas.+  Tko će od vas robu svojemu koji ore ili čuva stado reći kad se ovaj vrati s polja: ‘Dođi odmah i smjesti se za stol’?*  Neće li mu umjesto toga reći: ‘Pripremi mi nešto za večeru, pa stavi pregaču i poslužuj me dok jedem i pijem, a potom ćeš ti jesti i piti’?  Hoće li biti zahvalan robu zato što je izvršio svoje dužnosti? 10  Tako i vi, kad izvršite sve svoje dužnosti, recite: ‘Beskorisni smo robovi.+ Učinili smo što smo bili dužni učiniti.’” 11  Dok je išao u Jeruzalem, prolazio je kroz* Samariju i Galileju.+ 12  Kad je ulazio u neko selo, ugledalo ga je deset gubavaca,+ no ustavši, ostali su podalje. 13  I povikali su: “Isuse, Učitelju, smiluj nam se!”+ 14  Kad ih je ugledao, rekao im je: “Idite i pokažite se svećenicima!”+ I dok su odlazili, očistili su se.+ 15  A jedan od njih, vidjevši da je izliječen, vratio se slaveći+ Boga na sav glas. 16  I pao je ničice pred noge Isusove+ i zahvalio mu. A bio je Samarićanin.+ 17  Tada je Isus rekao: “Nije li ih se očistilo deset? Gdje je onda ostalih devet? 18  Zar se nijedan od njih nije vratio da bi dao slavu Bogu, osim ovog čovjeka iz drugog naroda?” 19  I rekao mu je: “Ustani i idi! Vjera te tvoja ozdravila.”+ 20  Kad su ga farizeji pitali kada će doći kraljevstvo Božje,+ on im je odgovorio: “Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se može vidjeti. 21  Ljudi neće reći: ‘Evo, ovdje je!’ ili ‘Ondje je!’+ Jer, evo, kraljevstvo je Božje među vama.”+ 22  Tada je rekao učenicima: “Doći će dani kad ćete poželjeti vidjeti jedan od dana Sina čovječjeg, ali ga nećete vidjeti.+ 23  I ljudi će vam govoriti: ‘Eno, ondje je!’ ili ‘Evo, ovdje je!’+ Ali ne izlazite i ne trčite za njima!+ 24  Jer kao što munja+ svojim bljeskom zasvijetli s jednog kraja neba do drugog kraja neba, tako će biti sa Sinom čovječjim.+ 25  Ali on najprije mora mnogo pretrpjeti i ovaj ga naraštaj mora odbaciti.+ 26  I kao što je bilo u Noinim danima,+ tako će biti i u dane Sina čovječjega:+ 27  jeli su, pili, ženili se i udavali sve do dana kad je Noa ušao u arku. I došao je potop i sve ih uništio.+ 28  Isto tako, bit će kao i u Lotovim danima:+ jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili. 29  A onog dana kad je Lot izašao iz Sodome, s neba su zapljuštali vatra i sumpor i sve ih uništili.+ 30  Tako će isto biti u dan kad se pojavi Sin čovječji.+ 31  Tko u onaj dan bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne silazi da ih uzme! I tko bude na polju, neka se ne vraća natrag! 32  Sjetite se žene Lotove!+ 33  Tko se god trudi sačuvati svoj život,* izgubit će ga, a tko ga god izgubi, sačuvat će ga.+ 34  Kažem vam, te će noći dvojica biti u jednom krevetu: jedan će se uzeti, a drugi će ostati napušten.+ 35  Dvije će mljeti na istome žrvnju: jedna će se uzeti, a druga će ostati napuštena.”+ 36 * —— 37  I tada su mu rekli: “Gdje, Gospodine?” A on im je rekao: “Gdje bude strvine,+ ondje će se i orlovi skupljati.”+

Bilješke

Ili: “navede na grijeh”. Doslovno: “navede na spoticanje”.
Doslovno: “lezi za stol”. Vidi bilješku za Mt 9:10.
Ili: “između”.
Doslovno: “dušu”.
Vidi bilješku za Mt 17:21.