Jona 2:1-10

2  Tada se Jona pomolio Jehovi, Bogu svojemu, iz utrobe ribe+  i rekao: “Iz nevolje svoje prizvao sam Jehovu,+ i on me uslišio.+Iz utrobe groba* zavapio sam.+Ti si čuo glas moj.+   Kad si me bacio u dubine, u srce otvorenoga mora,+tada me struja vodena okružila.Sve vode pobješnjele i valovi tvoji preko mene su prešli.+   A ja sam rekao: ‘Otjeran sam od očiju tvojih!+Kako ću moći opet gledati sveti hram tvoj?’+   Vode su mi dušu okružile,+ bezdan vodeni opkolio me.Trave morske omotale su se oko glave moje.   Do temelja gorskih sišao sam.Zasuni zemaljski zatvorili su se nada mnom zauvijek.Ali ti si iz jame izvadio život moj, Jehova, Bože moj.+   Kad je duša moja klonula u meni,+ Jehove sam se sjetio.+Tada je molitva moja došla k tebi, u sveti hram tvoj.+   A oni koji štuju idole ništavne ostavljaju onoga koji im milost* iskazuje.+   A ja ću ti zahvaljivati i žrtve ti prinositi.+Što sam zavjetovao, ispunit ću.+ Spasenje je od Jehove.”+ 10  I nakon nekog vremena Jehova je zapovjedio ribi, i ona je izbljuvala Jonu na kopno.+

Bilješke

Doslovno: “šeola”.
Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.