Job 32:1-22

32  I tako su ona tri čovjeka prestala odgovarati Jobu, jer je on u svojim očima bio pravedan.+  No raspalio se gnjev Elihua, sina Barakela Buzovca,+ iz porodice Ramove. Na Joba se raspalio gnjev njegov, jer je za dušu svoju tvrdio da je pravednija od Boga.+  I na tri prijatelja njegova raspalio se gnjev njegov, jer na sve to nisu našli odgovora, nego su Boga zlim proglasili.+  A Elihu je čekao dok Job ne završi, pa da onda progovori, jer svi su oni bili stariji od njega.+  I dok je Elihu promatrao kako nema odgovora u ustima+ ona tri čovjeka, gnjev je njegov postajao sve žešći.  I naposljetku je Elihu, sin Barakela Buzovca, progovorio i rekao: “Ja sam mlad,a vi ste starci,+ zato sam se povukao i bojao seiznijeti vam ono što znam.   Rekao sam sebi: ‘Dani mnogi neka govore,godine mnoge neka mudrost pokažu.’+   Doista, duh u čovjeku smrtnomei dah Svemogućega ono je što im razboritost* daje.+   Godine mnoge ne daju mudrost same po sebi,+i nije dovoljno biti star da bi se znalo pravo suditi.+ 10  Zato kažem: ‘Poslušaj me!Ja ću sad iznijeti ono što znam.’ 11  Eto, čekao sam da vi kažete riječi svoje,slušao sam razmišljanja vaša,+dok ste tražili prave riječi. 12  Pažljivo sam vas slušao,ali, eto, nitko nije Joba ukorio,nitko od vas nije odgovor dao na riječi njegove, 13  zato nemojte govoriti: ‘Našli smo mudrost.+Bog njega pobija, a ne čovjek.’ 14  No govor njegov nije protiv mene bio upravljen,pa mu neću odgovoriti riječima vašim. 15  Uplašili su se, ne odgovaraju više,riječi su ih napustile. 16  A ja sam čekao, jer oni više ne govore,samo stoje, ne odgovaraju više. 17  Sada ću ja odgovoriti svoje,ja ću iznijeti ono što znam. 18  Jer pun sam riječii duh me pritišće+ u utrobi mojoj. 19  Evo, utroba je moja kao vino kad oduška nema,kao mijeh novi hoće se raspuknuti.+ 20  Dajte mi da govorim, da mi to muku olakša!Otvorit ću usne svoje i odgovor dati.+ 21  Ni prema kome neću pristran biti!+Čovjeku zemaljskom laskavim se nazivima neću obraćati+ 22  — jer se nazivima laskavim i ne znam služiti —da me ne bi Tvorac moj+ brzo uklonio.

Bilješke

Vidi bilješku za Izr 3:5.