Job 2:1-13

2  Opet je stigao dan koji je bio određen da sinovi* Jehove, pravoga Boga, stanu pred njega. I Sotona* je došao među njih da stane pred Jehovu.+  Jehova je tada upitao Sotonu: “Odakle dolaziš?” Nato je Sotona odgovorio Jehovi: “Prolazio sam zemljom i obilazio je.”+  A Jehova je rekao Sotoni: “Jesi li zapazio slugu mojega Joba?+ Nema na zemlji nikoga kao što je on. Čovjek je to čestit i pravedan,+ koji se boji Boga+ i kloni se zla.+ Još je postojan u neporočnosti* svojoj,+ iako si me naveo+ da se okomim na njega i da ga upropastim bez razloga.”+  Nato je Sotona+ odgovorio Jehovi: “Koža za kožu! Sve što čovjek ima dat će za dušu svoju.+  Nego, pruži, molim te, ruku svoju i dirni u kosti njegove i meso njegovo, pa vidi neće li te prokleti u lice!”+  Tada je Jehova rekao Sotoni: “U tvojim je rukama! Samo ne diraj dušu njegovu!”  I Sotona je otišao od lica Jehovina+ i udario Joba bolnim čirom+ od tabana do tjemena.  A Job je uzeo komad razbijene posude zemljane da se struže njime i tako je sjedio u pepelu.+  Tada mu je žena njegova rekla: “Zar si još postojan u neporočnosti svojoj?+ Prokuni Boga, pa umri!” 10  Ali on joj je rekao: “Govoriš kao što bezumne+ žene govore. Zar da od pravoga Boga primamo samo dobro, a zlo da ne primamo?”+ U svemu tome Job nije sagriješio usnama svojim.+ 11  A tri prijatelja Jobova čula su za sve zlo koje ga je snašlo, pa su krenula k njemu, svaki iz svojega mjesta — Elifaz Temanac,+ Bildad Šuahovac+ i Sofar Naamac.+ I tako su se po dogovoru svojemu sastali+ kako bi ga posjetili te žalili s njim i utješili ga.+ 12  A kad su podigli oči svoje izdaleka, nisu ga odmah prepoznali. Potom su stali glasno plakati te su razderali+ svaki svoj ogrtač i bacali su prah u nebo, po glavama svojim.+ 13  I sjedili+ su kraj njega na zemlji sedam dana i sedam noći i nijedan mu nije rekao ni riječi, jer su vidjeli da je bol+ njegova vrlo velika.

Bilješke

Ili: “anđeli”.
Vidi bilješku za Job 1:6.
O značenju međusobno srodnih hebrejskih izraza koji su u ovom retku prevedeni izrazima “čestit (...) neporočnosti”, vidi bilješku za 1Mo 6:9.