Job 1:1-22

1  U zemlji Usu+ živio je čovjek po imenu Job.*+ Taj je čovjek bio čestit*+ i pravedan,+ bojao se Boga+ i klonio se zla.+  I rodilo mu se sedam sinova i tri kćeri.+  Stoke+ je imao sedam tisuća ovaca, tri tisuće deva, pet stotina jarmova goveda i pet stotina magarica te veoma mnogo slugu. Taj je čovjek bio najveći od svih ljudi na Istoku.+  A sinovi su njegovi odlazili na gozbe+ koje je svatko od njih naizmjence priređivao u kući svojoj, svatko u svoj dan. Slali su po svoje tri sestre i pozivali ih da jedu i piju s njima.  A kad bi se izredali dani gozbe, Job bi poslao po njih i posvetio ih.+ Ustao bi rano ujutro i prinio žrtve paljenice+ za svakoga od njih, jer Job je govorio: “Možda su sinovi moji zgriješili i prokleli+ Boga u srcu svojemu.”+ Tako je Job uvijek činio.+  A stigao je dan koji je bio određen da sinovi* Jehove, pravoga Boga,+ stanu pred njega,+ a i Sotona*+ je došao među njih.+  Jehova je tada upitao Sotonu: “Odakle dolaziš?” Nato je Sotona odgovorio Jehovi: “Prolazio sam zemljom+ i obilazio je.”+  A Jehova je rekao Sotoni: “Jesi li zapazio slugu mojega Joba? Nema na zemlji nikoga kao što je on.+ Čovjek je to čestit+ i pravedan,+ koji se boji Boga+ i kloni se zla.”+  Nato je Sotona odgovorio Jehovi: “Zar se Job uzalud boji Boga?+ 10  Nisi li ti ogradio+ njega i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? Djelo ruku njegovih blagoslovio si+ i stoka se njegova namnožila po zemlji. 11  Nego, pruži, molim te, ruku svoju i dirni u sve što ima, pa vidi neće li te prokleti u lice!”+ 12  Tada je Jehova rekao Sotoni: “Evo, sve što ima u tvojim je rukama! Samo na njega ne diži ruku svoju!” I Sotona je otišao od lica Jehovina.+ 13  A jednoga su dana sinovi njegovi i kćeri njegove jeli i pili vino u kući brata svojega najstarijega.+ 14  I došao je glasnik+ Jobu i rekao: “Goveda su orala,+ a magarice kraj njih pasle, 15  kad su Sabejci+ navalili i oteli ih, a sluge pobili oštricom mača. Ja sam jedini uspio pobjeći da ti to javim.”+ 16  Dok je taj još govorio, došao je drugi i rekao: “Vatra Božja sišla je s neba+ i rasplamsala se među ovcama i slugama te ih progutala. Ja sam jedini uspio pobjeći da ti to javim.” 17  Dok je taj još govorio, došao je treći i rekao: “Kaldejci+ su se svrstali u tri čete i navalili na deve i oteli ih, a sluge pobili oštricom mača. Ja sam jedini uspio pobjeći da ti to javim.” 18  Dok je taj još govorio, došao je četvrti i rekao: “Sinovi su tvoji i kćeri tvoje jeli i pili vino+ u kući brata svojega najstarijega. 19  I gle, jak se vjetar+ podigao iz pustinjskoga kraja i udario na četiri ugla kuće, tako da je pala na djecu te su poginula. Ja sam jedini uspio pobjeći da ti to javim.” 20  Tada je Job ustao i razderao+ ogrtač svoj, ošišao glavu+ te pao na zemlju,+ poklonio se+ 21  i rekao: “Gol sam izišao iz utrobe majke svoje,+gol ću se onamo i vratiti.+Jehova je dao,+ Jehova je i uzeo.+Neka je blagoslovljeno ime Jehovino!”+ 22  U svemu tome Job nije sagriješio niti je rekao išta loše o Bogu.+

Bilješke

“Job” znači “omražen”. U 1Mo 46:13 isto ime nosi druga osoba.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Ili: “anđeli”.
Ili: “Protivnik” (hebrejski: hasSatan). Određeni član upotrijebljen u hebrejskom jeziku pokazuje da se izrazom “Sotona” misli na točno određenu osobu.