Jeremija 46:1-28

46  Ova je objava došla proroku Jeremiji kao riječ Jehovina za narode:+  Za Egipat,+ za vojsku faraona Neha, kralja egipatskoga,+ koji je bio kraj rijeke Eufrata, u Karkemišu,+ a Nebukadnezar, kralj babilonski, porazio ga je četvrte godine Jojakima,+ sina Jošijina, kralja Judina:  “Poredajte štitove male i velike i krenite u boj!+  Upregnite konje i uzjašite, konjanici, postavite se s kacigama! Ulaštite koplja! Obucite oklope!+  ‘Zašto ih vidim prestrašene? Uzmiču, razbijeni su junaci njihovi, bježe i ne okreću se.+ Strah je posvuda’,+ kaže Jehova.  ‘Neka ne bježe brzi, neka ne bježe junaci!+ Na sjeveru,+ na obali rijeke Eufrata, posrću i padaju.’+  Tko se to diže poput Nila, poput voda nabujalih rijeka?+  Egipat se diže poput Nila,+ poput rijeka nabujale su vode njegove.+ I govori: ‘Dići ću se. Prekrit ću zemlju. Zatrt ću grad i one koji stanuju u njemu.’+  Naprijed, konji! Jurite, kola! Izlazite, junaci, Kuš*+ i Put,+ koji štitove nosite, i Ludijci,+ koji lukove nosite i napinjete! 10  To je dan Svevišnjeg Gospodina, Jehove nad vojskama, dan osvete da se protivnicima svojim osveti.+ Mač će ih proždrijeti i nasititi se i napiti se krvi njihove, jer Svevišnji+ Gospodin, Jehova nad vojskama, sprema žrtvu+ u zemlji sjevernoj kraj rijeke Eufrata.+ 11  Popni se na Gilead i uzmi balzama,+ djevice, kćeri egipatska!+ Uzalud pribavljaš lijekove mnoge. Nema ti ozdravljenja.+ 12  Narodi su čuli za sramotu tvoju+ i vika je tvoja napunila zemlju.+ Jer junak se o junaka spotiče,+ te padaju obojica.” 13  Ovo je riječ koju je Jehova kazao proroku Jeremiji o napadu Nebukadnezara, kralja babilonskoga, na zemlju egipatsku:+ 14  “Objavite u Egiptu, razglasite u Migdolu,+ razglasite u Nofu*+ i u Tafnisu!+ Recite: ‘Postavi se i pripremi se,+ jer mač će proždrijeti sve oko tebe!+ 15  Zašto je voda odnijela junake tvoje?+ Nisu se mogli oduprijeti, jer Jehova ih je potjerao.+ 16  Mnogi od njih posrću i padaju. I govore jedan drugome: “Ustani, vratimo se narodu svojemu, u zemlju roda svojega, jer okrutan je mač ovaj!”’ 17  Ondje govore: ‘Faraon, kralj egipatski, puki je hvalisavac.+ Dopustio je da prođe vrijeme svečanosti.’+ 18  ‘Tako ja živ bio’, kaže Kralj, kojemu je ime Jehova nad vojskama,+ ‘kakav je Tabor+ među gorama i Karmel+ kraj mora, takav će on biti kada dođe. 19  Pripremi zavežljaj izgnanički,+ stanovnice, kćeri+ egipatska! Jer Nof+ će postati grozan prizor i spaljen će biti, da ne bude stanovnika u njemu.+ 20  Egipat je junica prekrasna. Sa sjevera će komarci doći na nju.+ 21  Plaćenici Egipta koji su u njemu nalik su teladi ugojenoj.+ Ali i oni uzmiču,+ bježe svi. Ne mogu se oduprijeti.+ Jer stigao ih je dan propasti njihove, vrijeme da budu kažnjeni.’+ 22  ‘Glas je njegov kao siktanje zmije koja se povlači,+ jer sa silom dolaze, sa sjekirama na njega navaljuju, kao oni koji drva sijeku. 23  Posjeći će šumu njegovu’,+ kaže Jehova, ‘jer je neprohodna. Jer više ih je nego skakavaca+ i nema im broja. 24  Posramit će se kći+ egipatska. Bit će predana u ruke narodu sjevernome.’+ 25  Ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, razračunat ću se s Amonom+ iz Noa,*+ s faraonom, s Egiptom, s bogovima njegovim+ i s kraljevima njegovim,+ s faraonom i sa svima koji se uzdaju u njega.’+ 26  ‘Predat ću ih u ruke onima koji traže dušu njihovu, u ruke Nebukadnezaru, kralju babilonskom,+ i u ruke slugama njegovim, a poslije će Egipat opet biti naseljen kao u danima davnim’,+ kaže Jehova. 27  ‘A ti se ne boj, slugo moj, Jakove, ne plaši se, Izraele!+ Jer, evo, izbavit ću te iz zemlje daleke i potomstvo tvoje iz zemlje zarobljeništva njihova.+ Vratit će se Jakov, bit će miran i spokojan i nitko ga neće plašiti.+ 28  Ti se ne boj, slugo moj, Jakove’, kaže Jehova, ‘jer ja sam s tobom!+ Jer istrijebit ću sve narode po kojima sam te rasijao,+ a tebe neću istrijebiti.+ Ali kaznit ću te koliko treba,+ neću te ostaviti nekažnjena.’”+

Bilješke

Ili: “Etiopija”.
Nof je hebrejsko ime za Memfis.
No je poznat i po imenu Teba.