Jeremija 37:1-21

37  Kralj Sidkija,+ sin Jošijin,+ počeo je kraljevati umjesto Konije,+ sina Jojakimova.+ Nebukadnezar, kralj babilonski, postavio ga je kraljem u zemlji Judinoj.+  Ali ni on ni sluge njegove ni narod* nisu slušali riječi Jehovine+ koje je govorio preko proroka Jeremije.+  Kralj Sidkija poslao je Jehukala,+ sina Šelemijina, i Sefaniju,+ sina svećenika Maaseje,+ k proroku Jeremiji, poručivši mu: “Molim te, pomoli se za nas Jehovi, Bogu našemu!”+  A Jeremija se slobodno kretao među narodom,+ jer ga još nisu bili bacili u zatvor.  A vojska je faraonova izišla iz Egipta.+ I Kaldejci koji su opsjedali Jeruzalem čuli su vijest o tome, pa su se povukli od Jeruzalema.+  Tada je proroku Jeremiji došla riječ Jehovina:  “Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Ovako recite kralju Judinu, koji vas je poslao k meni da me pitate za savjet:+ “Evo, vojska faraonova koja vam dolazi u pomoć vratit će se u zemlju svoju, u Egipat.+  Kaldejci će se vratiti i napast će ovaj grad. I osvojit će ga i spalit će ga vatrom.”+  Ovako kaže Jehova: “Ne varajte duše svoje+ govoreći: ‘Kaldejci će otići od nas’, jer neće otići! 10  Kad biste i pobili svu vojsku kaldejsku koja se bori s vama+ i kad bi od nje ostali samo ranjenici,+ oni bi ustali, svaki iz šatora svojega, i spalili bi grad ovaj vatrom.”’” 11  Kad se vojska kaldejska povukla od Jeruzalema+ zbog vojske faraonove,+ 12  Jeremija je htio otići iz Jeruzalema u zemlju Benjaminovu+ da ondje dobije zemlju među svojima. 13  A kad je stigao do Benjaminovih vrata,+ ondje je bio zapovjednik straže po imenu Irija, sin Šelemije, sina Hananijina. On je zaustavio proroka Jeremiju, rekavši: “Ti želiš prebjeći Kaldejcima!” 14  A Jeremija je rekao: “Nije istina!+ Ne želim prebjeći Kaldejcima.” Ali Irija ga nije slušao, nego je uhvatio Jeremiju i odveo ga knezovima. 15  A knezovi+ su se razljutili na Jeremiju+ te su ga istukli+ i zatvorili+ u kuću pisara Jonatana,*+ jer su kuću njegovu pretvorili u zatvor.+ 16  Tako je Jeremija dospio u podrum*+ te kuće, u jednu od prostorija. I ostao je Jeremija ondje mnogo dana. 17  Tada je kralj Sidkija poslao ljude i doveo ga k sebi. U kući svojoj, na skrovitome mjestu, kralj ga je pitao:+ “Ima li kakva poruka od Jehove?” Nato mu je Jeremija rekao: “Ima!” I dodao je: “Bit ćeš predan u ruke kralja babilonskoga!”+ 18  Zatim je Jeremija rekao kralju Sidkiji: “Što sam zgriješio tebi i slugama tvojim i narodu ovome+ da ste me bacili u tamnicu? 19  Gdje su sada proroci vaši koji su vam prorokovali: ‘Neće kralj babilonski doći na vas niti na ovu zemlju’?+ 20  A sada, molim te, kralju, gospodaru moj, poslušaj me! Poslušaj, molim te, moju molbu za milost!+ Nemoj me slati natrag u kuću pisara Jonatana,+ da ne umrem ondje!”+ 21  Tada je kralj Sidkija izdao zapovijed te su stavili Jeremiju u zatvor u Stražarskom dvorištu.+ Ondje je svaki dan dobivao okrugli kruh iz ulice pekarske,+ sve dok nije nestalo kruha u gradu.+ I tako je Jeremija ostao u Stražarskom dvorištu.+

Bilješke

Doslovno: “narod zemlje” (hebrejski: am haarec).
Ili: “Jehonatana”.
Ili: “u cisternu”.