Jeremija 24:1-10

24  Pokazao mi je Jehova, i gle: dvije košare smokava bile su postavljene pred hramom Jehovinim, nakon što je Nebukadnezar, kralj babilonski, iz Jeruzalema odveo u izgnanstvo Jekoniju,*+ sina Jojakimova,+ kralja Judina, i knezove Judine, zanatlije+ i graditelje utvrda, i doveo ih u Babilon.+  U jednoj košari bile su smokve vrlo dobre, kao što su rane smokve,+ a u drugoj košari bile su smokve vrlo loše, toliko loše da nisu bile za jelo.  I rekao mi je Jehova: “Što vidiš, Jeremija?” Odgovorio sam: “Smokve. Dobre su smokve vrlo dobre, a loše su vrlo loše, toliko loše da nisu za jelo.”+  Tada mi je došla riječ Jehovina:  “Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Kao što su dobre ove smokve, tako će u očima mojim dobri biti+ i izgnanici Judini, koje ću poslati s ovoga mjesta u zemlju kaldejsku.+  I upravit ću oči svoje na njih da im učinim dobro+ i vratit ću ih u ovu zemlju.+ Izgradit ću ih i neću ih srušiti, zasadit ću ih i neću ih iščupati.+  Dat ću im srce da me poznaju+ da sam ja Jehova. I bit će narod moj,+ a ja ću biti Bog njihov, jer će se vratiti k meni svim srcem svojim.+  Ali kao s lošim smokvama koje su toliko loše da nisu za jelo’,+ kaže Jehova, ‘tako ću postupiti sa Sidkijom,+ kraljem Judinim, i knezovima njegovim i ostatkom jeruzalemskim koji preostane u ovoj zemlji+ i onima koji žive u zemlji egipatskoj.+  Učinit ću da budu jezovit prizor i nevolja za sva kraljevstva zemaljska,+ da budu podsmijeh i da ih se s prezirom spominje,* da budu na porugu+ i prokletstvo,+ po svim mjestima kamo ću ih rasijati.+ 10  I slat ću na njih mač,+ glad+ i pošast,+ dok ih ne istrijebim sa zemlje koju sam dao njima i ocima njihovim.’”+

Bilješke

U 22:24, 28; 37:1 “Konija”, a u 2Kr 24:8 “Jojakin”.
Doslovno: “i izreka (poslovica)”.