Jeremija 23:1-40

23  “Teško pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje!”+ kaže Jehova.  Zato ovako kaže Jehova, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: “Vi ste raspršili ovce moje, rasijali ste ih, niste se brinuli za njih.”+ “Evo, ja ću se pobrinuti za vas zbog zlih djela vaših”,+ kaže Jehova.  “Ja ću skupiti ostatak ovaca svojih iz svih zemalja po kojima sam ih rasijao+ i vratit ću ih na pašnjak njihov+ i bit će plodne i namnožit će se.+  I podignut ću im pastire koji će ih pasti+ i ničega se više neće bojati ni plašiti+ i nijedna se neće izgubiti”, kaže Jehova.  “Evo, dolaze dani”, kaže Jehova, “kad ću podignuti Davidu izdanak pravedni.+ Kralj će početi kraljevati+ i postupat će razborito, činit će što je pravo i pravedno u zemlji.+  U danima njegovim Juda će se spasiti,+ Izrael će živjeti bez straha.+ A ovo je ime njegovo kojim će se zvati: Jehova Je Pravednost Naša.”+  “Zato, evo, dolaze dani”, kaže Jehova, “kad se više neće govoriti: ‘Živ bio Jehova, koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje egipatske’,+  nego: ‘Živ bio Jehova, koji je izveo i doveo potomstvo doma Izraelova iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja’ po kojima sam ih rasijao. I oni će živjeti na svome tlu.”+  Zbog proroka srce je moje slomljeno u meni. Tresu se sve kosti moje. Postao sam nalik čovjeku pijanu,+ čovjeku kojim je vino ovladalo, zbog Jehove i zbog svetih riječi njegovih. 10  Jer zemlja je puna preljubnika.+ Zbog kletve zemlja tuguje,+ usahnuli su pašnjaci u pustari.+ Zlo je ono što rade, nepravedno koriste moć svoju. 11  “Jer okaljali su se i prorok i svećenik.+ I u domu svojemu nalazim zloću njihovu”,+ kaže Jehova. 12  “Zato će im put njihov postati kao klizavo tlo+ u mraku, gdje će ih se gurnuti, te će pasti.”+ “Jer dovest ću na njih nevolju, doći će godina u kojoj ću ih kazniti”,+ kaže Jehova. 13  “U proroka samarijskih+ vidio sam djela sramotna. Prorokuju kao proroci Baalovi+ i zavode narod moj, Izraela.+ 14  U proroka jeruzalemskih vidio sam grozote.+ Preljub čine+ i laž govore.*+ Zlotvore podupiru, pa se nijedan od njih ne odvraća od zloće svoje.+ Svi su mi oni postali kao Sodoma,+ a stanovnici njegovi kao Gomora.”+ 15  Zato Jehova nad vojskama ovako kaže protiv proroka: “Evo, nahranit ću ih pelinom i napojit ću ih vodom zatrovanom.+ Jer od proroka jeruzalemskih širi se otpadništvo+ po svoj zemlji.” 16  Ovako kaže Jehova nad vojskama: “Ne slušajte riječi proroka koji vam prorokuju!+ Oni vas na ispraznost navode.+ Govore vam viđenja koja dolaze iz srca njihova,+ a ne iz usta Jehovinih.+ 17  Govore stalno onima koji me preziru: ‘Jehova je rekao: “Mir ćete imati.”’+ I svakome tko se povodi za tvrdokornim srcem svojim*+ kažu: ‘Nikakva nevolja neće vas zadesiti.’+ 18  Jer tko je bio među bliskim prijateljima+ Jehovinim, pa je mogao vidjeti i čuti riječ njegovu?+ Tko je obratio pažnju riječi njegovoj da bi je čuo?+ 19  Gle, doći će vihor Jehovin, srdžba, oluja velika.+ Obrušit će se na glavu zlih.+ 20  Jehova neće odvratiti gnjev svoj dok ne izvrši+ i ne ispuni naume srca svojega.+ U posljednjim danima o tome ćete razmišljati i jasnije to razumjeti.+ 21  Nisam poslao te proroke, a oni ipak trče. Nisam im govorio, a oni ipak prorokuju.+ 22  No da su bili među bliskim prijateljima mojim,+ tada bi omogućili narodu mojemu da čuje riječi moje i potakli bi ih da se odvrate od zlog puta svojega i od zlih djela svojih.”+ 23  “Zar sam ja Bog samo izbliza”, kaže Jehova, “zar izdaleka više nisam Bog?”+ 24  “Može li se čovjek sakriti na mjesto skrovito, a da ga ja ne vidim?”+ kaže Jehova. “Ne ispunjujem li ja nebesa i zemlju?”+ kaže Jehova. 25  “Čujem što govore proroci koji laž prorokuju u ime moje+ kad kažu: ‘Sanjao sam! Sanjao sam!’+ 26  Dokle će to biti u srcu proroka koji prorokuju laž, koji prorokuju prijevare iz srca svojega?+ 27  Misle da će snovima svojim koje pričaju jedni drugima navesti narod moj da zaboravi ime moje,+ kao što su oci njihovi zaboravili ime moje zbog Baala.+ 28  Prorok koji je usnio san neka ispriča san, ali onaj u kojega je riječ moja neka objavljuje riječ moju istinito!”+ “Što slama ima sa žitom?”+ kaže Jehova. 29  “Nije li riječ moja poput vatre”,+ kaže Jehova, “i nije li kao malj koji stijenu razbija?”+ 30  “Zato, evo, dolazim na proroke”,+ kaže Jehova, “koji kradu riječi moje jedan od drugoga.”+ 31  “Evo, dolazim na proroke”, kaže Jehova, “koji svoje riječi govore, a kažu: ‘Došla je riječ Božja!’”+ 32  “Evo, dolazim na proroke koji lažne snove snivaju”, kaže Jehova, “koji ih pričaju i zavode narod moj lažima svojim+ i hvalisanjem svojim.”+ “No ja ih nisam poslao niti sam im što zapovjedio. Zato nisu ni na kakvu korist narodu ovome”,+ kaže Jehova. 33  “A kad te narod ovaj ili prorok ili svećenik upita: ‘Što je breme Jehovino?’+ odgovori im: ‘“Vi ste breme, i to veliko!+ Ostavit ću vas”,+ kaže Jehova.’ 34  Ako koji prorok ili svećenik ili narod kaže: ‘Breme Jehovino!’ kaznit ću tog čovjeka i dom njegov.+ 35  Vi ovako govorite svaki bližnjemu svojemu i svaki bratu svojemu: ‘Što je odgovorio Jehova? Što je rekao Jehova?’+ 36  Ali ne spominjite više breme+ Jehovino,+ jer je breme svakome riječ njegova,+ a vi izvrćete riječi Boga živoga,+ Jehove nad vojskama, Boga našega! 37  Ovako reci proroku: ‘Što ti je odgovorio Jehova? Što je rekao Jehova?+ 38  Zato što govorite: “Breme Jehovino!” ovako kaže Jehova: “Vi govorite: ‘Riječ je ova breme Jehovino’, iako sam vam poručivao: ‘Ne govorite: “Breme Jehovino!”’ 39  Zato, pazite, dolazim k vama! I neću više nimalo mariti za vas,+ odbacit ću od lica svojega vas i grad koji sam dao vama i ocima vašim.+ 40  I svalit ću na vas vječnu sramotu i vječno poniženje, koje se neće zaboraviti.”’”+

Bilješke

Doslovno: “i hode u laži”.
Doslovno: “hodi u tvrdokornosti srca svojega”.