Izaija 4:1-6

4  U taj će dan sedam žena hvatati jednog muškarca+ i govoriti mu: “Svoj ćemo kruh jesti i svoje ćemo haljine nositi, samo neka se zovemo imenom tvojim, da se skine sramota naša!”+  U taj će dan izdanak Jehovin+ biti na ukras i slavu,+ a plod zemlje ove bit će na ponos+ i krasotu preživjelim sinovima Izraelovim.+  Za ostatak na Sionu i preostale u Jeruzalemu reći će se da su mu sveti,+ svi koji su zapisani za život u Jeruzalemu.+  Kad Jehova spere izmet kćeri sionskih+ i krv prolivenu+ s Jeruzalema spere+ duhom presude pravedne i duhom što spaljuje,+  stvorit će Jehova nad svom gorom Sionom+ i nad zbornim mjestom njezinim oblak i dim danju, a svjetlost ognja usplamtjelog+ noću,+ jer nad svom slavom bit će zaklon.+  I načinit će sjenicu da hladom svojim štiti danju od pripeke,+ da bude utočište i zaklon od oluje i kiše.+

Bilješke