Izaija 22:1-25

22  Objava o dolini viđenja:+ Što ti je? Zašto je sav narod tvoj na krovove izašao?+  Bio si meteža pun, grade bučni, grade veseli.+ Pobijeni tvoji nisu mačem pobijeni, niti su u boju poginuli.+  Svi samovoljni vladari tvoji+ odjednom su pobjegli.+ U zarobljeništvo su odvedeni, a da neprijatelj nije luka napeo. Svi koji su se u tebi našli u zarobljeništvo su zajedno odvedeni,+ a daleko su bježali.  Zato sam rekao: “Nemojte me gledati, zaplakat ću gorko!+ Nemojte me tješiti što je opustošena kći naroda mojega!+  Jer to je dan pomutnje+ i gaženja+ i meteža,+ dan Svevišnjeg Gospodina, Jehove nad vojskama, u dolini viđenja. Došao je onaj koji zid ruši,+ vika* se prema gori diže.+  Elam+ je tobolac uzeo na bojnim kolima koja konji vuku. Kir+ je štit otkrio.  Najljepše ravnice tvoje ispunit će se kolima bojnim, konji će stati pred vratima,  i uklonit će se zaštita Judina. A ti ćeš u taj dan pogled upraviti na oružarnicu+ kuće šumske.+  I vidjet ćete pukotine u zidu grada Davidova, jer bit će ih mnogo.+ Skupljat ćete vodu iz donjega jezerca.+ 10  Prebrojavat ćete kuće jeruzalemske. Rušit ćete kuće da zidine+ učvrstite. 11  Načinit ćete između dva zida spremnik za vodu iz staroga jezerca.+ Ali nećete pogled svoj upraviti na Boga Velikoga koji je to učinio, nećete vidjeti onoga koji je davno to osmislio. 12  I pozvat će vas u taj dan Svevišnji+ Gospodin, Jehova nad vojskama, da plačete+ i tugujete, da obrijete glave i kostrijet opašete.+ 13  Ali evo: raduju se i vesele se, ubijaju goveda i kolju ovce, jedu meso i piju vino,+ govoreći: ‘Jedimo i pijmo, jer sutra ćemo umrijeti!’”+ 14  A Jehova nad vojskama objavio je ušima mojim:+ “‘Ovaj vam se prijestup neće očistiti+ dok ne umrete’,+ kaže Svevišnji Gospodin, Jehova nad vojskama.” 15  Ovako kaže Svevišnji Gospodin, Jehova nad vojskama: “Hajde, idi k onome upravitelju dvorskom,+ k Šebni,+ i reci mu: 16  ‘Što to imaš ovdje i koga to imaš ovdje, te klešeš ovdje sebi grobnicu?’+ Na uzvisini on kleše grobnicu svoju, u stijeni usijeca sebi prebivalište. 17  ‘Gle, čovječe, ja, Jehova, zbacit ću te zamahom silovitim i zgrabit ću te. 18  Smotat ću te čvrsto i kao loptu baciti u zemlju široku. Ondje ćeš umrijeti i ondje će kola tvoja slavna biti na sramotu domu gospodara tvojega. 19  Smijenit ću te s mjesta tvojega, bit ćeš uklonjen iz službe svoje.+ 20  U taj dan pozvat ću slugu svojega+ — Elijakima,+ sina Hilkijina.+ 21  Odjenut ću mu haljinu tvoju, opasat ću ga pojasom tvojim+ i tvoju ću mu vlast dati u ruke, i bit će otac stanovnicima Jeruzalema i domu Judinu.+ 22  Stavit ću mu na rame ključ+ doma Davidova, pa kad on otvori, nitko neće zatvoriti, a kad on zatvori, nitko neće otvoriti.+ 23  Kao klin+ zabit ću ga da trajno stoji na mjestu svojemu i postat će prijestolje slave domu oca svojega.+ 24  Vješat će se o njega sva slava doma oca njegova, potomstvo i izdanci, sve posude male, zdjele razne i svi ćupovi razni. 25  ‘U taj dan’, kaže Jehova nad vojskama, ‘uklonit će se klin+ koji je trajno zabijen na mjestu svojemu,+ posjeći će se i pasti, i uništit će se teret koji je o njemu visio, jer je tako rekao Jehova.’”+

Bilješke

Izraz “vika” može se odnositi na vapaj za pomoć ili na ratni poklič.