Izaija 18:1-7

18  Teško zemlji zujećih kukaca krilatih, koja je u području rijeka etiopskih,+  onoj koja poslanike šalje+ morem, po površini vodenoj u brodovima od trske papirusove, i kaže: “Idite, glasnici brzi, narodu visokome, glatke kože, narodu koji posvuda strah širi, narodu žilavome, koji gazi druge i čiju zemlju rijeke odnose!”+  Svi stanovnici svijeta,* vi koji živite na zemlji,+ ugledat ćete prizor kao kad se znak zborni podigne na gorama+ i čut ćete zvuk kao kad se rog oglasi.+  Jer ovako mi je rekao Jehova: “Miran ću ostati i gledat ću prebivalište svoje,+ kao vrućina jarka kad sunce sja,+ kao oblak rose u vrijeme berbe.+  Jer prije berbe, kad cvat ocvate i od cvjetova nastane grožđe koje sazrijeva, vinogradar će nožem odrezati grančice i odstraniti vitice, odsjeći će ih.+  Sve će ih se ostaviti pticama grabljivicama gorskim i zvijerima zemaljskim.+ Ptice grabljivice njima će se cijelo ljeto hraniti, sve zvijeri zemaljske njima će se za berbe hraniti.+  U to će vrijeme Jehovi nad vojskama dar donositi+ narod visoki, glatke kože,+ narod koji posvuda strah širi, narod žilavi, koji gazi druge i čiju zemlju rijeke odnose, donosit će ga na prebivalište imena Jehove nad vojskama, na goru Sion.”+

Bilješke

Doslovno: “plodnoga tla”.