Izaija 10:1-34

10  Teško onima koji nepravedne uredbe donose,+ koji stalno pišu i same nevolje ispisuju,  kako bi uboge na sudu odbili i oteli pravdu nevoljnicima iz naroda mojega,+ da bi udovice njihov plijen postale i da opljačkaju čak i djecu koja oca nemaju!+  Što ćete učiniti u dan kazne+ i propasti, kad dođe izdaleka?+ Kome ćete pobjeći da vam pomogne,+ gdje ćete ostaviti slavu svoju?+  Ne preostaje ništa nego da se čovjek među zatočenicima pogne, da ljudi među pobijene padnu.+ Zbog svega toga gnjev se njegov nije odvratio, nego je ruka njegova još uvijek podignuta.+  “Gle, Asirac+ je prut gnjeva mojega,+ palica u ruci njegovoj osudu moju izvršava!  Na narod otpadnički+ poslat ću ga, zapovjedit ću mu da pođe na narod koji me gnjevi,+ da mu velik plijen odnese, da ga potpuno opljačka i da ga izgazi kao blato na ulicama.+  Iako on to ne želi, bit će na to naveden; iako srce njegovo to ne želi, on će naume kovati, jer je u srcu njegovu da zatire+ i da istrijebi narode mnoge.+  Jer govorit će: ‘Nisu li knezovi moji zapravo kraljevi?+  Nije li Kalno+ kao Karkemiš?+ Nije li Hamat+ kao Arpad?+ Nije li Samarija+ kao Damask?+ 10  Kao što je ruka moja dosegnula kraljevstva bogova bezvrijednih, čijih je likova rezbarenih bilo više nego u Jeruzalemu i Samariji,+ 11  i kao što ću učiniti Samariji i njezinim bogovima bezvrijednim,+ neću li tako učiniti i Jeruzalemu i idolima njegovim?’+ 12  I kad dovrši Jehova sve djelo svoje na gori Sionu i u Jeruzalemu, pozvat će na odgovornost kralja asirskoga zbog drskih djela srca njegova i zbog uobraženosti oholih očiju njegovih.+ 13  Jer kaže: ‘Učinit ću to snagom ruke svoje+ i mudrošću svojom, jer sam razuman. Uklonit ću granice narodima+ i opljačkat ću blaga njihova,+ pokorit ću stanovnike kao junak.+ 14  Ruka+ će moja dohvatiti bogatstva+ narodâ kao gnijezdo. Kao što se pokupe jaja ostavljena, tako ću ja svu zemlju pokupiti, i neće biti nikoga da krilima svojim zamahne niti da usta svoja otvori niti da zapijuče.’” 15  Zar će se sjekira veličati nad onim koji njome siječe? Zar će se pila uzoholiti nad onim koji njome pili? Može li prut mahati onim koji ga podiže ili štap podizati onoga koji nije drvo?+ 16  Zato će Gospodin, Jehova nad vojskama, na snažne junake njegove slati bolest koja će ih izjesti,+ a pod slavom njegovom plamen će gorjeti kao što vatra gori.+ 17  A Svjetlost će Izraelova+ biti kao vatra+ i Svetac njegov kao plamen+ što će se zapaliti i proždrijeti korov i trnje+ Asirčevo u jedan dan. 18  Slavi šume njegove i voćnjaka njegova uništit će+ i dušu i tijelo — ona će biti kao bolesnik koji vene.+ 19  A stabala koja ostanu od šume njegove bit će toliko da će ih i dijete moći popisati.+ 20  U taj dan ostatak Izraelov+ i preživjeli iz doma Jakovljeva neće se više oslanjati na onoga koji ih udara,+ nego će se istinski oslanjati na Jehovu,+ Sveca Izraelova.+ 21  Ostatak će se vratiti,* ostatak Jakovljev, k Bogu Moćnome.+ 22  Jer ako bi naroda tvojega, Izraele, bilo i kao pijeska morskoga,+ samo će se ostatak njihov vratiti.+ Istrebljenje+ koje je određeno izlit će se na njih u pravdi,+ 23  jer će Svevišnji Gospodin, Jehova nad vojskama, istrebljenje+ i neopozivu odluku svoju izvršiti po cijeloj zemlji.+ 24  Zato ovako govori Svevišnji+ Gospodin, Jehova nad vojskama: “Narode moj što prebivaš na Sionu,+ ne boj se Asirca, koji te prutom tukao+ i štap svoj podizao na tebe, onako kako je i Egipat činio.+ 25  Jer još vrlo malo i doći će kraj osuđivanju.+ Gnjev će ih moj zatrti.+ 26  Jehova nad vojskama zamahnut će na njega bičem,+ kao kad je Midjana porazio kod stijene Orebove,+ i štap će svoj podignuti nad morem,+ podignut će ga onako kako je učinio i protiv Egipta.+ 27  U taj dan spast će breme Asirčevo s leđa tvojih+ i jaram njegov s vrata tvojega,+ i jaram će se slomiti+ zbog ulja.” 28  On dolazi na Ajat,+ prolazi kroz Migron, u Mikmašu+ ostavlja stvari svoje. 29  Prelazi gaz, u Gebi+ noć provodi. Rama+ drhti, Gibea+ Šaulova bježi. 30  Viči iz svega glasa, kćeri galimska!+ Čuvaj se, Lajša! I ti, nevoljni Anatote!+ 31  Madmena bježi. Stanovnici Gebima utočište traže. 32  Još za dana zaustavit će se u Nobu.+ Rukom svojom maše prijeteći gori kćeri sionske, brdu jeruzalemskom.+ 33  Gle, Gospodin, Jehova nad vojskama, kreše grane silovito.+ Oni koji su u visinu narasli sijeku se, visoki se snizuju.+ 34  Alatkom željeznom siječe gustiš šumski. Stabla libanonska past će pred moćnim.+

Bilješke

“Ostatak će se vratiti” — na hebrejskom se isti izraz koristi u Iza 7:3 kao osobno ime “Šear-Jašub”. Vidi bilješku za Iza 7:3.