Ivan 5:1-47

5  Poslije toga bio je židovski blagdan+ i Isus je otišao u Jeruzalem.  A u Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata+ nalazi jezerce koje se hebrejski zove Betzata, a ima pet trijemova.  U njima je ležalo mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih i onih s usahnulim udovima. 4 *  ——  Ondje je bio neki čovjek koji je od svoje bolesti bolovao trideset i osam godina.  Vidjevši ga kako leži, a znao je da je bolestan već dugo vremena,+ Isus ga je upitao: “Želiš li ozdraviti?”+  Bolesni mu je odgovorio: “Gospodine, nemam nikoga da me spusti u jezerce kad se voda uzburka, pa dok ja dođem, drugi već siđe prije mene.”  A Isus mu je rekao: “Ustani, uzmi ležaj svoj i hodaj!”+  Nato je čovjek odmah ozdravio, te je uzeo ležaj svoj i počeo hodati. A taj je dan bila subota.*+ 10  Stoga su Židovi govorili izliječenome: “Subota je i nije ti dopušteno+ nositi ležaj.” 11  A on im je odgovorio: “Onaj koji me ozdravio rekao mi je: ‘Uzmi ležaj svoj i hodaj!’” 12  Tada su ga upitali: “Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi ga i hodaj’?” 13  Ali izliječeni nije znao tko je taj, jer se Isus bio sklonio zbog mnoštva koje se ondje nalazilo. 14  Nakon toga Isus ga je našao u hramu i rekao mu: “Eto, ozdravio si. Više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi!” 15  I čovjek je otišao i rekao Židovima da je Isus taj koji ga je ozdravio. 16  Zbog toga su Židovi počeli optuživati+ Isusa, jer je takvo što činio u subotu. 17  A Isus im je odvratio: “Otac moj radi sve do sada, a i ja radim.”+ 18  Zato su Židovi još više tražili priliku da ga ubiju,+ jer ne samo da je kršio subotu nego je i Boga nazivao svojim Ocem,+ izjednačujući+ se s Bogom. 19  Isus im je nato rekao: “Zaista, zaista, kažem vam, Sin ne može ništa učiniti sam od sebe, nego samo ono što vidi da čini Otac.+ Jer što god on čini, to i Sin čini na isti način. 20  Jer Otac ljubi Sina+ i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih, da biste se vi divili.+ 21  Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljava ih,+ tako i Sin oživljava one koje hoće.+ 22  Jer Otac ne sudi nikome, nego je sav sud povjerio Sinu,+ 23  da bi svi poštovali Sina+ kao što poštuju Oca. Tko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao.+ 24  Zaista, zaista, kažem vam, tko čuje moju riječ i vjeruje onome koji me poslao, ima vječni život+ i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.+ 25  Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas, i već je tu, kad će mrtvi+ čuti glas+ Sina Božjeg, i koji poslušaju, živjet će.+ 26  Jer kao što Otac ima život u sebi,+ tako je i Sinu dao da ima život u sebi.+ 27  I dao mu je vlast da sudi,+ jer je Sin čovječji.+ 28  Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima*+ čuti glas njegov 29  i izaći — oni koji su činili dobro na uskrsnuće života,+ a oni koji su činili zlo na uskrsnuće osude.+ 30  Ja ne mogu ništa učiniti sam od sebe — kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan+ jer ne vršim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.+ 31  Ako samo ja svjedočim+ o sebi, svjedočanstvo moje nije istinito.+ 32  Ima drugi koji svjedoči o meni i znam da je istinito svjedočanstvo kojim on svjedoči o meni.+ 33  Vi ste poslali ljude k Ivanu i on je posvjedočio za istinu.+ 34  No ja ne trebam svjedočanstvo od čovjeka, nego govorim ovo da biste se vi spasili.+ 35  Ivan je bio svjetiljka koja gori i sja, a vi ste se samo načas htjeli radovati njegovom svjetlu.+ 36  Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanovog, jer djela koja mi je Otac dao da izvršim, sama ta djela koja činim,+ svjedoče o meni da me Otac poslao. 37  Pa i Otac koji me poslao sam je posvjedočio o meni.+ Vi nikada niste čuli glas njegov niti ste vidjeli lik njegov,+ 38  a niti riječ njegova ostaje u vama, jer ne vjerujete onome kojega je on poslao. 39  Vi istražujete Pisma,+ jer mislite da ćete pomoću njih imati vječni život, a upravo ona svjedoče o meni.+ 40  Ali vi ne želite doći k meni da biste imali život.+ 41  Ja ne prihvaćam slavu od ljudi,+ 42  nego dobro znam da vi u sebi nemate ljubavi prema Bogu.+ 43  Ja sam došao u ime Oca svojega,+ ali vi me ne primate. Kad bi tko drugi došao u svoje ime, njega biste primili. 44  Kako biste mogli vjerovati kad prihvaćate slavu+ jedan od drugoga, a ne tražite slavu koja dolazi od jedinog Boga?+ 45  Nemojte misliti da ću vas ja optužiti pred Ocem. Ima tko vas optužuje, Mojsije,+ u kojega se vi uzdate. 46  Jer kad biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni, jer je on pisao o meni.+ 47  Ali ako ne vjerujete njegovim spisima,+ kako ćete vjerovati mojim riječima?”

Bilješke

Vidi bilješku za Mt 17:21.
Doslovno: “sabat”. Vidi bilješku za Mt 12:1.
Doslovno: “spomen-grobovima”.