Ivan 13:1-38

13  Pred Pashu, Isus je znao da je došao njegov čas+ da ode s ovoga svijeta k Ocu.+ Budući da je ljubio svoje koji su bili u svijetu,+ iskazivao im je ljubav do kraja.  Za vrijeme večere, kad je Đavo već bio stavio u srce Jude Iskariota,+ sina Šimunova, namjeru da ga izda,+  Isus je, znajući da mu je Otac sve dao u ruke+ te da je došao od Boga i da ide k Bogu,+  ustao od večere i odložio svoje haljine, uzeo ručnik i opasao se.+  Zatim je ulio vodu u posudu i počeo prati noge+ učenicima i brisati ih ručnikom kojim je bio opasan.  Kad je došao do Šimuna Petra, on mu je rekao: “Gospodine, zar ćeš ti meni prati noge?”+  Isus mu je odgovorio: “Ono što ja činim ti sada ne razumiješ, ali poslije ćeš razumjeti.”+  A Petar mu je rekao: “Nikada ti meni nećeš prati noge!” Isus mu je odvratio: “Ako te ne operem,+ nećeš biti u zajedništvu sa mnom.”  Tada mu je Šimun Petar rekao: “Gospodine, onda mi nemoj oprati samo noge nego i ruke i glavu!” 10  A Isus mu je odvratio: “Onome tko se okupao+ ne treba prati ništa osim nogu, jer je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi.” 11  Znao je, naime, tko će ga izdati.+ Zato je rekao: “Niste svi čisti.” 12  Kad im je oprao noge, obukao je svoje haljine i vratio se za stol te im rekao: “Shvaćate li što sam vam učinio? 13  Vi mi se obraćate sa ‘Učitelju’+ i ‘Gospodine’,+ i s pravom to govorite, jer to i jesam.+ 14  Dakle, ako sam ja, Gospodin i Učitelj, vama oprao noge,+ i vi trebate jedan drugome prati noge.+ 15  Dao sam vam primjer da i vi činite onako kako sam ja učinio vama.+ 16  Zaista, zaista, kažem vam, rob nije veći od gospodara svojega, niti je onaj tko je poslan veći od onoga koji ga je poslao.+ 17  Ako to znate, sretni ste ako tako i činite.+ 18  Ne govorim o svima vama. Ja znam one koje sam izabrao.+ Ali neka se ispune riječi iz Pisma:+ ‘Onaj koji je jeo kruh moj, podigao se* na mene.’+ 19  Već sada vam to govorim, prije nego se dogodi,+ da biste, kad se dogodi, vjerovali da sam ja ono što kažem da jesam. 20  Zaista, zaista, kažem vam, tko prima onoga kojega ja šaljem, prima i mene.+ A tko prima mene, prima i onoga koji je mene poslao.”+ 21  Rekavši to, Isus se uznemirio* te je potvrdio: “Zaista, zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.”+ 22  A učenici su pogledavali jedan drugoga u nedoumici o kome to govori.+ 23  Jedan od njegovih učenika, onaj kojega je Isus naročito ljubio,+ bio je za stolom odmah do Isusa.* 24  Zato mu je Šimun Petar kimnuo i rekao: “Pitaj tko je taj o kome govori!” 25  I ovaj se naslonio na Isusova prsa i upitao ga: “Gospodine, tko je taj?”+ 26  Isus je odgovorio: “To je onaj kojem ću dati zalogaj kruha koji umočim.”+ I uzeo je zalogaj, umočio ga i dao Judi, sinu Šimuna Iskariota. 27  Nakon što je Juda primio zalogaj, Sotona je ušao u njega.+ Tada mu je Isus rekao: “Što činiš, učini brže!” 28  A nitko od onih što su bili za stolom nije znao zašto mu je to rekao. 29  Budući da je Juda imao kutiju za novac,+ neki su mislili da mu je Isus rekao: “Kupi što nam treba za blagdan”, ili da mu je rekao neka da nešto siromasima.+ 30  On je, dakle, primio zalogaj i odmah izašao. A bila je noć.+ 31  Kad je on izašao, Isus je rekao: “Sada je vrijeme da se proslavi Sin čovječji+ i Bog će se proslaviti njime. 32  Sam Bog proslavit će ga,+ odmah će ga proslaviti. 33  Dječice,+ još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što sam Židovima rekao: ‘Onamo kamo ja idem, vi ne možete doći’,+ sada to kažem i vama. 34  Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga! Kao što sam ja ljubio vas,+ tako i vi ljubite jedan drugoga!+ 35  Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga.”+ 36  A Šimun Petar ga je upitao: “Gospodine, kamo ideš?” Isus je odgovorio: “Onamo kamo ja idem ti sada ne možeš poći, ali poći ćeš poslije.”+ 37  Nato mu je Petar rekao: “Gospodine, zašto sada ne mogu poći za tobom? Život* ću svoj položiti za tebe!”+ 38  Isus mu je odgovorio: “Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti, pijetao neće zapjevati dok me se triput ne odrekneš.”+

Bilješke

Doslovno: “podigao je petu”.
Doslovno: “uznemirio se u duhu”.
Doslovno: “ležao je za stolom Isusu do prsa”. Vidi bilješku za Mt 9:10.
Doslovno: “dušu”.