Ivan 1:1-51

1  U početku+ bila je Riječ+ i Riječ je bila kod Boga+ i Riječ je bila bog.*+  On* je u početku+ bio kod Boga.+  Sve je postalo preko njega+ i bez njega nije postalo ništa. Ono što je postalo  preko njega bio je život+ i život je bio svjetlo+ ljudima.  I svjetlo sja u tami+ i tama ga nije nadjačala.  Pojavio se čovjek poslan od Boga,+ kojemu je ime bilo Ivan.+  On je došao radi svjedočanstva,+ da svjedoči o svjetlu,+ kako bi sve vrste ljudi povjerovale preko njega.+  On nije bio to svjetlo,+ nego je trebao svjedočiti+ o tom svjetlu.  Pravo svjetlo+ koje svijetli+ svim vrstama ljudi+ trebalo je doći u svijet. 10  On je bio u svijetu+ i svijet je postao preko njega,+ ali svijet ga nije upoznao. 11  Došao je k svojima, ali ga njegovi nisu primili.+ 12  A onima koji su ga primili+ dao je pravo da postanu djeca Božja,+ jer su vjerovali u njegovo ime.+ 13  Oni nisu rođeni od krvi ni od volje tjelesne ni od volje čovječje, nego od Boga.+ 14  I Riječ je postala tijelo+ i prebivala je među nama i gledali smo slavu njegovu, slavu koju je imao kao jedinorođenac+ od oca, pun nezaslužene dobrote i istine.+ 15  Naime, Ivan je svjedočio o njemu, zapravo, vikao je — on je bio taj koji je rekao: “Onaj koji za mnom dolazi ispred mene je, jer je postojao prije mene!”+ 16  A ono čega je on pun+ svi mi stalno primamo — nezasluženu dobrotu.+ 17  Jer Zakon je bio dan preko Mojsija,+ a nezaslužena dobrota+ i istina+ došle su preko Isusa Krista. 18  Nijedan čovjek nikada nije vidio Boga.+ Jedinorođeni bog+ koji je Ocu najbliži,*+ on ga je obznanio.+ 19  Ovo je svjedočanstvo Ivanovo: Židovi su poslali k njemu svećenike i levite iz Jeruzalema da ga upitaju: “Tko si ti?”+ 20  A on je priznao, nije zatajio, nego je priznao: “Ja nisam Krist.”*+ 21  Nato su ga oni upitali: “Što si onda? Jesi li Ilija?”+ On je odgovorio: “Nisam.” “Jesi li Prorok?”+ Odgovorio je: “Nisam.” 22  Tada su mu rekli: “Tko si onda? Reci, da možemo dati odgovor onima koji su nas poslali! Što ti kažeš o sebi?”+ 23  Odgovorio je: “Ja sam glas onoga koji viče u pustinji: ‘Poravnajte put Jehovi!’ kao što je rekao prorok Izaija.”+ 24  A ti koji su bili poslani bili su od farizejâ.* 25  I upitali su ga: “Zašto onda krstiš+ ako nisi Krist ni Ilija ni Prorok?” 26  Ivan im je odgovorio: “Ja krstim vodom. Među vama+ stoji jedan kojeg vi ne poznajete,+ 27  onaj koji za mnom dolazi, a kome ja nisam dostojan odvezati remenje na sandalama.”+ 28  To se dogodilo u Betaniji* s one strane Jordana, gdje je Ivan krštavao.+ 29  Sutradan je ugledao Isusa kako dolazi k njemu i rekao je: “Evo Janjeta+ Božjeg koje odnosi grijeh+ svijeta!+ 30  To je onaj za kojega sam rekao: ‘Za mnom dolazi čovjek koji je ispred mene, jer je postojao prije mene.’+ 31  Ni ja ga nisam znao, ali zato sam i došao krštavati vodom da se on pokaže Izraelu.”+ 32  Ivan je još posvjedočio: “Vidio sam kako duh kao golub silazi s neba i ostaje na njemu.+ 33  Ni ja ga nisam znao, ali onaj koji me poslao+ da krštavam vodom rekao mi je: ‘Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti svetim duhom.’+ 34  Ja sam to vidio i svjedočim da je on Sin Božji.”+ 35  Sutradan je opet Ivan stajao s dvojicom učenika svojih. 36  Vidjevši Isusa kako prolazi, rekao je: “Evo Janjeta+ Božjeg!” 37  A dvojica učenika čula su što je rekao i pošla* su za Isusom. 38  Tada se Isus okrenuo i vidio da idu za njim, pa ih je upitao: “Što tražite?” Oni su mu odgovorili: “Rabbi (što znači “učitelju”), gdje stanuješ?” 39  Nato im je on rekao: “Dođite i vidjet ćete!”+ I tako su pošli i vidjeli gdje stanuje i ostali su kod njega taj dan. To je bilo oko desetog* sata. 40  Jedan od te dvojice koji su čuli što je Ivan rekao i koji su pošli za Isusom bio je Andrija,+ brat Šimuna Petra. 41  On je najprije našao brata svojega Šimuna i rekao mu: “Našli smo Mesiju!”+ (“Mesija” je na grčkom “Krist”.)+ 42  I odveo ga je k Isusu, a Isus ga je pogledao+ i rekao: “Ti si Šimun,+ sin Ivanov.+ Zvat ćeš se Kefa.” (“Kefa” je na grčkom “Petar”.)*+ 43  Sutradan je Isus želio otići u Galileju. I našao je Filipa+ i rekao mu: “Pođi za mnom!”+ 44  A Filip je bio iz Betsaide,+ iz Andrijina i Petrova grada. 45  Filip je našao Natanaela+ i rekao mu: “Našli smo onoga o kome su pisali Mojsije u Zakonu+ i Proroci:+ Isusa, sina Josipova,+ iz Nazareta.” 46  A Natanael mu je rekao: “Može li što dobro doći iz Nazareta?”+ Filip mu je odvratio: “Dođi i vidi!” 47  Isus je vidio Natanaela kako dolazi k njemu i rekao je za njega: “Evo pravog Izraelca, u kojem nema prijevare!”+ 48  A Natanael ga je upitao: “Odakle me poznaješ?” Isus mu je odgovorio: “Vidio sam te prije nego što te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom.” 49  A Natanael mu je odvratio: “Učitelju,* ti si Sin Božji,+ ti si kralj+ Izraelov!” 50  Nato mu je Isus rekao: “Zar vjeruješ zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokvom? Vidjet ćeš i više od toga.” 51  Još mu je rekao: “Zaista, zaista, kažem vam, vidjet ćete nebo otvoreno i anđele+ Božje kako uzlaze i silaze k Sinu čovječjem.”+

Bilješke

Vidi dodatak 9.
Zamjenica “on” odnosi se na “Riječ”, spomenutu u 1. retku. Iako je na hrvatskom “Riječ” ženskog gramatičkog roda, ovdje je upotrijebljena zamjenica muškog roda, budući da se grčki izraz Logos (Riječ) odnosi na Isusa.
Doslovno: “koji je u naručju Očevu”.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.
Vidi bilješku za Mt 3:7.
Ne radi se o Betaniji u okolici Jeruzalema.
Vidi bilješku za Mt 4:20.
Oko 16 sati, prema našem računanju vremena. Židovi su sate brojili od izlaska sunca.
I aramejsko ime “Kefa” i grčko ime “Petar” znače “stijena”. Vidi bilješku za Mt 16:18.
Vidi Iv 1:38 i bilješku za Mt 23:7.