Ezekijel 46:1-24

46  “Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Vrata unutarnjega dvorišta koja gledaju na istok+ neka budu zatvorena+ šest radnih dana,+ a na dan počinka* neka se otvore i na dan mlađaka neka se otvore.+  Knez neka uđe u predvorje vrata,+ s vanjske strane, i neka stane kod dovratnika na vratima.+ Tada neka svećenici prinesu njegovu žrtvu paljenicu i njegove žrtve zajedništva, a on neka se pokloni na pragu vrata+ i neka izađe. A vrata neka se ne zatvaraju do večeri.  Na ulazu tih vrata neka se narod zemlje* klanja pred Jehovom na dane počinka i na mlađake.+  Žrtva paljenica koju će knez na dan počinka cijelu prinijeti Jehovi neka se sastoji od šest jaganjaca bez mane i od jednog ovna bez mane.+  Žitna žrtva neka bude jedna efa za ovna,+ za jaganjce žitna žrtva neka bude koliko može dati,+ a ulja neka bude hin za svaku efu.+  Na dan mlađaka+ neka prinese iz krda junca bez mane, a neka prinese i šest jaganjaca i ovna. Neka budu bez mane.+  I neka prinese za žitnu žrtvu efu za junca i efu za ovna, za jaganjce koliko može dati, a ulja neka prinese hin za svaku efu.+  A kad uđe knez,+ u predvorje vrata neka uđe i istim putem neka izađe.+  A kad narod zemlje na blagdan dođe pred Jehovu,+ onaj tko na sjeverna vrata+ uđe da se pokloni neka izađe na južna vrata,+ a tko uđe na južna vrata neka izađe na sjeverna vrata. Neka se nitko ne vraća na vrata na koja je ušao, nego neka ide ravno naprijed. 10  Kad oni uđu, neka uđe i knez koji je među njima, a kad oni izađu, neka i on izađe.+ 11  Na blagdane+ i svetkovine žitna žrtva neka bude efa za junca i efa za ovna, za jaganjce koliko može dati, a ulja neka bude hin za svaku efu.+ 12  Kad knez kao žrtvu dragovoljnu donese paljenicu koja će se cijela prinijeti+ ili kad donese žrtve zajedništva kao žrtvu koju dragovoljno prinosi Jehovi, neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok,+ pa neka donese svoju paljenicu i svoje žrtve zajedništva kao što čini na dan počinka.+ Zatim neka izađe, a kad izađe, neka se zatvore vrata.+ 13  Jaganjca bez mane, do godine dana staroga, donesi svaki dan za žrtvu paljenicu Jehovi.+ Svako jutro donesi ga. 14  Za žitnu žrtvu donesi uz njega svako jutro šestinu efe, a ulja donesi trećinu hina da se poškropi fino brašno.+ Žitna žrtva Jehovi trajna je odredba, treba je uvijek prinositi. 15  Neka donesu jaganjca i žitnu žrtvu i ulje svako jutro kao žrtvu paljenicu koja se redovito prinosi.’ 16  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Ako knez dade dar svakome sinu svojemu u nasljedstvo, taj će dar postati vlasništvo sinova njegovih. To će biti posjed njihov koji će dobiti u nasljedstvo. 17  A ako od svoga nasljedstva dade dar kome od slugu svojih, taj će dar pripadati sluzi do godine oslobađanja,+ a tada neka ga vrati knezu. Samo će sinovi njegovi dobiti nasljedstvo njegovo u trajan posjed. 18  Knez ne smije oduzimati nikakvo nasljedstvo narodu tjerajući ih s posjeda njihova.+ Od svojega posjeda neka da nasljedstvo sinovima svojim, da nitko od naroda mojega ne bude protjeran s posjeda svojega.’”+ 19  Zatim me kroz ulaz+ koji je bio kraj vrata odveo u svećeničke svete blagovaonice koje su prema sjeveru.+ I gle, ondje je, u stražnjem dijelu, prema zapadu, bio neki prostor. 20  I rekao mi je: “Ovo je mjesto gdje će svećenici kuhati žrtvu za krivnju+ i žrtvu za grijeh+ i gdje će peći žitnu žrtvu,+ da se ništa ne bi iznosilo u vanjsko dvorište i time posvetilo narod.”+ 21  Zatim me izveo u vanjsko dvorište i proveo me kraj četiri dvorišna ugaona stupa, i gle, kraj jednog dvorišnog ugaonog stupa bilo je jedno dvorište i kraj drugog dvorišnog ugaonog stupa bilo je jedno dvorište. 22  Kraj četiri dvorišna ugaona stupa bila su mala dvorišta, četrdeset lakata u dužinu, a trideset u širinu. Sve te četiri ugaone građevine bile su istih mjera. 23  Oko njih je išao zid, uokolo sva četiri dvorišta, a ispod zida koji je išao unaokolo bila su načinjena mjesta za kuhanje.+ 24  I rekao mi je: “To su kuhinje, gdje sluge Doma kuhaju žrtve naroda.”+

Bilješke

Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
“Narod zemlje” (i u 9. retku) — hebrejski: am haarec. Vidi bilješku za Eze 7:27.