Ezekijel 44:1-31

44  Zatim me odveo natrag do vanjskih vrata svetišta koja gledaju na istok,+ a bila su zatvorena.+  Tada mi je Jehova rekao: “Ova će vrata ostati zatvorena. Neće se otvarati i nitko od ljudi neće na njih ulaziti, jer je Jehova, Bog Izraelov,+ na njih ušao, i zato neka budu zatvorena!  Ali knez,+ budući da je knez, sjedit će na njima da bi jeo kruh pred Jehovom.+ Kroz predvorje vrata ulazit će i istim će putem izlaziti.”+  I odveo me na sjeverna vrata pred Dom, da mi ga pokaže. I gle, Dom Jehovin bio je pun slave Jehovine.+ I pao sam ničice.+  Tada mi je rekao Jehova: “Sine čovječji, obrati pažnju+ i pogledaj očima svojim, i slušaj ušima svojim sve što ću ti reći o svim odredbama Doma Jehovina i o svim zakonima njegovim! Obrati pažnju na ulaz u Dom i na sve izlaze iz svetišta!  I reci tim buntovnicima,+ domu Izraelovu: ‘Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: “Dosta je bilo svih gadosti vaših, dome Izraelov!+  Dovodili ste tuđince neobrezana srca i neobrezana tijela+ da ulaze u svetište moje i da skvrne Dom moj, prinosili ste hranu moju+ — salo+ i krv+ — i tako se savez sa mnom raskidao zbog svih gadosti vaših.+  Niti ste sami brinuli za ono što mi je sveto,+ niti ste druge postavili da brinu za službu u svetištu mojemu umjesto vas.”’+  ‘Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: “Nijedan tuđinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, ne smije ući u svetište moje — nitko od tuđinaca koji su među sinovima Izraelovim!”’+ 10  ‘A leviti koji su se udaljili od mene+ kad je Izrael, otišavši od mene, išao za idolima odvratnim,* morat će okajati prijestup svoj.+ 11  Potom će oni u svetištu mojemu moći biti sluge koji nadgledaju vrata Doma i kao sluge u Domu.+ Oni će klati paljenice koje se cijele prinose i druge žrtve za narod+ i stajat će pred njime da mu služe.+ 12  Služili su narodu pred odvratnim idolima njihovim+ i postali su kamen o koji se dom Izraelov spotaknuo, te je u grijeh upao,+ i zato sam podigao ruku svoju na njih’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova, ‘pa će snositi krivnju za prijestup svoj. 13  Neće više pristupati k meni da mi služe kao svećenici i neće više pristupati k onome što mi je sveto, što je najsvetije.+ Nosit će sramotu svoju i krivnju za gadosti koje su učinili.+ 14  Postavit ću ih da brinu za Dom, da vrše u njemu svaku službu i da rade u njemu sve što treba.’+ 15  ‘A svećenici levitski,+ sinovi Sadokovi,+ koji su brinuli za svetište moje kad su sinovi Izraelovi otišli od mene,+ pristupat će k meni da mi služe, i stajat će preda mnom+ da mi prinose salo+ i krv’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 16  ‘Oni će ulaziti u svetište moje+ i pristupat će k stolu mojemu da mi služe+ i vršit će ono što su mi dužni činiti.+ 17  Kad budu ulazili na vrata unutarnjeg dvorišta, neka nose lanene haljine, i neka na njima ne bude ništa vuneno kad započnu službu ušavši na ta vrata i kad uđu u unutarnje dvorište.+ 18  Lanena pokrivala neka im budu na glavi+ i lanene gaće neka nose oko bokova svojih.+ Neka se ne opasuju ničim od čega bi se znojili. 19  A kad izlaze u vanjsko dvorište, u vanjsko dvorište k narodu, neka skinu haljine u kojima su služili+ i neka ih ostave u svetim blagovaonicama+ pa neka obuku druge haljine, da ne posvete narod haljinama svojim.+ 20  Neka ne briju glavu svoju,+ ali neka ne puštaju dugu kosu, nego neka šišaju kosu.+ 21  Nijedan svećenik neka ne pije vina kad treba ući u unutarnje dvorište.+ 22  Neka se ne žene udovicom niti ženom razvedenom,+ nego neka se žene samo djevicom koja potječe iz doma Izraelova+ ili udovicom koja je udovica svećenikova.’ 23  ‘I neka uče narod moj razlikovati ono što je sveto od onoga što nije sveto, neka ga pouče razlikovati ono što je nečisto od onoga što je čisto.+ 24  U parnici neka budu suci,+ po mojim zakonima neka sude.+ Neka se drže zakona mojih i odredaba mojih o svim blagdanima mojim+ i neka im sveti budu moji dani počinka.*+ 25  Mrtvacu neka ne prilaze da ne budu nečisti. Samo zbog oca ili zbog majke, zbog sina ili zbog kćeri, zbog brata ili zbog sestre koja nije muža imala mogu se onečistiti.+ 26  A nakon što se koji od njih očisti, sedam dana neka mu se odbroji.+ 27  A u dan kad uđe u sveto mjesto, u unutarnje dvorište, da služi u svetome mjestu, neka prinese svoju žrtvu za grijeh’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 28  ‘A ovo je nasljedstvo koje će dobiti: ja sam nasljedstvo njihovo.+ Nikakva posjeda ne dajte im u Izraelu: ja sam posjed njihov. 29  Oni će jesti žitne žrtve, žrtve za grijeh i žrtve za krivnju.+ I sve što je određeno za svetu svrhu* u Izraelu bit će njihovo.+ 30  Najbolje od svih prvina svakoga ploda i najbolje od svih priloga vaših od svega što ćete prinositi pripada svećenicima.+ I prvine gruboga brašna svojega dajte svećenicima,+ da bi blagoslov počivao na domu vašemu.+ 31  Svećenici ne smiju jesti ništa što je uginulo i što je rastrgano, bilo od letećih stvorenja bilo od drugih životinja.’+

Bilješke

Ili: “idolima balegavim”.
Doslovno: “šabati”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Ili: “sve što je herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.