Ezekijel 43:1-27

43  Zatim me odveo do vrata, do onih vrata koja gledaju na istok.+  I gle, slava+ Boga Izraelova dolazila je s istoka,+ a glas je njegov bio kao huka velikih voda,+ i zemlja je zasjala od slave njegove.+  Izgledalo je to kao u viđenju koje sam prije vidio,+ kao viđenje koje sam vidio kad sam došao da uništim grad.+ Ono što sam vidio izgledalo je poput onoga što sam vidio na rijeci Kebaru,+ te sam pao ničice.  A slava+ Jehovina ušla je u Dom na vrata koja gledaju na istok.+  Tada me duh podigao+ i odveo me u unutarnje dvorište, i gle, Dom je bio pun slave Jehovine.+  I čuo sam kako mi netko govori iz Doma,+ a čovjek je stajao kraj mene.+  I Bog mi je rekao: “Sine čovječji, ovo je mjesto prijestolja mojega+ i mjesto za stopala moja,+ gdje ću prebivati među sinovima Izraelovim dovijeka.+ I neće više dom Izraelov skvrniti sveto ime moje,+ ni oni ni kraljevi njihovi,+ bludom svojim i truplima+ svojih mrtvih kraljeva  i time da pragove svoje stavljaju do mojega praga i dovratnike svoje do mojih dovratnika, pa da je samo zid između mene i njih.+ A skvrnili su sveto ime moje gadostima koje su činili,+ pa sam ih istrijebio u gnjevu svojemu.+  Sada neka odbace blud svoj+ i trupla kraljeva svojih daleko od mene,+ pa ću prebivati među njima dovijeka!+ 10  A ti, sine čovječji, upoznaj dom Izraelov s Domom,+ pa neka se posrame zbog prijestupa svojih+ i neka izmjere mjere njegove! 11  Ako se posrame zbog svega što su učinili, opiši im tlocrt Doma,+ raspored i izlaze i ulaze, sve tlocrte i sve pojedinosti, sve tlocrte njegove i sve zakone njegove, i nacrtaj ih pred očima njihovim da vide sve tlocrte i sve pojedinosti njegove i da se drže toga!+ 12  Ovo je zakon za Dom: Cijelo područje na vrhu gore, svuda oko Doma, neka bude nešto najsvetije.+ Eto, to je zakon za Dom. 13  A ovo su mjere žrtvenika, izražene u laktovima,+ a lakat je ovdje jedan lakat i jedan dlan.*+ Podnožje mu ima jedan lakat. Širina je jedan lakat. Rub je njegov uokolo bio povišen za jedan pedalj. To je osnova na kojoj stoji žrtvenik. 14  Od podnožja koje je na tlu do ruba donje stepenice stepenastog postolja ima dva lakta, a širina je jedan lakat. Od male stepenice postolja do ruba velike stepenice postolja ima četiri lakta, a širina joj je jedan lakat. 15  Ognjište žrtvenika ima četiri lakta i s njega se uzdižu četiri roga.+ 16  Ognjište ima dvanaest lakata u dužinu i dvanaest lakata u širinu,+ a stranice mu tvore četverokut.+ 17  Stepenica na kojoj stoji ima četrnaest lakata u dužinu i četrnaest lakata u širinu na četiri strane. Njezin rub koji ide uokolo ima pola lakta, a širina joj je jedan lakat svuda unaokolo. Stube kojima se uspinje na žrtvenik gledaju na istok.” 18  I rekao mi je: “Sine čovječji, ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Ovo su odredbe za žrtvenik dane u vrijeme njegove gradnje, da se na njemu prinose paljenice cijele+ i da se po njemu škropi krv.’+ 19  ‘Svećenicima levitskim+ koji su potomci Sadokovi,+ koji pristupaju k meni da mi služe’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova, ‘daj junca iz krda, za žrtvu za grijeh!+ 20  Uzmi krvi njegove i namaži njome četiri roga žrtvenika i četiri ugla stepenice na kojoj stoji i rub svuda unaokolo, te ga očisti od grijeha+ i izvrši obred očišćenja za njega!+ 21  Zatim uzmi junca, žrtvu za grijeh, i neka se spali na za to određenom mjestu u Domu, izvan svetišta!+ 22  Idući dan dovedi jarca bez mane za žrtvu za grijeh, i neka se njime žrtvenik očisti od grijeha kao što je od grijeha bio očišćen i juncem!’ 23  ‘Kad izvršiš očišćenje od grijeha, dovedi iz krda junca bez mane i iz stada ovna bez mane! 24  Dovedi ih pred Jehovu i neka ih svećenici pospu solju+ i neka ih cijele prinesu Jehovi kao žrtvu paljenicu! 25  Sedam dana prinosit ćeš svaki dan jarca kao žrtvu za grijeh.+ I neka prinose junca iz krda i ovna iz stada, bez mane! 26  Sedam dana neka vrše obred očišćenja+ žrtvenika, neka ga očiste i tako pripreme za korištenje! 27  Neka obave sve što je predviđeno za te dane! A od osmoga dana+ pa nadalje neka svećenici na žrtveniku prinose vaše paljenice cijele i vaše žrtve zajedništva! Tada ćete mi biti mili’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova.”

Bilješke

Vidi bilješku za Eze 40:5.