Ezekijel 4:1-17

4  A ti, sine čovječji, uzmi opeku, stavi je preda se i ureži na njoj sliku grada, Jeruzalema!+  Postavi opsadu oko njega,+ sagradi oko njega zid opsadni,+ podigni oko njega nasip opsadni,+ postavi oko njega tabore i postavi sprave za probijanje zidina* svuda oko njega!+  Zatim uzmi tavu željeznu i postavi je kao zid željezni između sebe i grada te okreni lice svoje prema njemu, i bit će opsjednut, a ti ćeš ga opsjedati! To je znak domu Izraelovu.+  Zatim lezi na lijevu stranu svoju i stavi na nju prijestup doma Izraelova!+ Koliko dana budeš ležao na njoj, toliko ćeš nositi prijestup njihov.  Za godine prijestupa njihova+ ja ti dajem isti broj dana — tri stotine i devedeset.+ Toliko ćeš nositi prijestup doma Izraelova.  Čini tako sve te dane! Potom lezi na desnu stranu svoju i nosi prijestup doma Judina četrdeset dana!+ Neka bude dan za godinu! Dan za godinu dajem ti.+  I upravi lice svoje na opsadu Jeruzalema,+ otkrij mišicu svoju i prorokuj protiv njega!  Evo, vezat ću te užetima+ da se ne okreneš s jedne strane na drugu dok se ne navrše dani opsade tvoje.  A ti uzmi pšenice,+ ječma, boba,+ leće,+ prosa i pira,*+ pa stavi sve to u jednu posudu i napravi od toga sebi kruh! Jest ćeš ga onoliko dana koliko ćeš ležati na strani svojoj: tri stotine i devedeset dana.+ 10  Jelo koje ćeš jesti bit će na mjeru — dvadeset šekela na dan.+ Jest ćeš ga s vremena na vrijeme. 11  I vodu ćeš piti na mjeru: šestinu hina.* Pit ćeš je s vremena na vrijeme. 12  Kruh koji ćeš jesti pripravi kao pogaču ječmenu,+ a ispeci ga na suhom izmetu+ ljudskom pred očima njihovim!” 13  I još je rekao Jehova: “Tako će sinovi Izraelovi jesti nečist kruh svoj+ među narodima po kojima ću ih rasijati.”+ 14  Tada sam rekao: “Jao, Svevišnji Gospodine Jehova! Evo, duša moja nije okaljana+ jer od mladosti svoje pa sve do danas nisam jeo životinje uginule niti rastrgane+ i u usta moja nije ušlo nikakvo meso nečisto.”+ 15  A on mi je odvratio: “Evo, dajem ti balegu goveđu umjesto izmeta ljudskoga, pa na njoj peci kruh svoj!” 16  I dodao je: “Sine čovječji, evo, uništit ću u Jeruzalemu zalihe kruha,*+ pa će kruh jesti na mjeru i u tjeskobi,+ i vodu će piti na mjeru i sa strepnjom,+ 17  te će ostati bez kruha i vode i gledat će zaprepašteno jedni u druge i istrunuti u prijestupu svojemu.+

Bilješke

Ili: “ovnove (za probijanje zidina)”.
Vidi bilješku za 2Mo 9:32.
Hin je 3,67 litara. Vidi dodatak 13.
Ili: “štapove o koje su obješeni kolutasti kruhovi”. Doslovno: “krušne štapove”.