Ezekijel 33:1-33

33  I došla mi je riječ Jehovina:  “Sine čovječji, obrati se sinovima naroda svojega+ i reci im: ‘Kad na zemlju neku pošaljem mač,+ a narod te zemlje* složno odredi čovjeka i postavi ga za stražara svojega,+  i on vidi da mač dolazi na zemlju te zapuše u rog i upozori narod,+  ali onaj koji čuje zvuk roga ne posluša upozorenje,+ pa dođe mač i pogubi ga, krv će njegova pasti na njegovu glavu.+  Čuo je zvuk roga, ali nije poslušao upozorenje. Krv će njegova pasti na njega. Da je poslušao upozorenje, izbavio bi dušu svoju.+  A ako stražar vidi da mač dolazi, ali ne zapuše u rog+ i ne upozori narod, pa mač dođe i pogubi koju dušu između njih, ona će umrijeti zbog prijestupa svojega,+ ali krv ću njezinu tražiti iz stražareve ruke.’+  Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu.+ Slušaj riječ iz usta mojih i opominji ih u ime moje!+  Kad kažem zlome: ‘Umrijet ćeš, zlikovče!’+ a ti ne progovoriš i ne opomeneš zlikovca kako bi ga odvratio od puta njegova,+ on će umrijeti zbog prijestupa svojega, jer zlo čini,+ ali krv ću njegovu tražiti iz tvoje ruke.  Ali ako opomeneš zloga da se odvrati od puta svojega, a on se ne odvrati od njega, on će umrijeti zbog prijestupa svojega,+ a ti ćeš izbaviti dušu svoju.+ 10  Stoga, sine čovječji, reci domu Izraelovu: ‘Vi kažete: “Budući da prijestupi* naši i grijesi naši leže na nama i u njima trunemo,+ kako onda možemo ostati na životu?”’+ 11  Reci im: ‘“Tako ja živ bio”, kaže Svevišnji Gospodin Jehova, “nije mi drago da zlikovac umre,+ nego da se zlikovac odvrati+ od puta svojega i da ostane na životu.+ Odvratite se, odvratite se od zlih puteva svojih!+ Zašto da umrete, dome Izraelov?”’+ 12  Sine čovječji, reci sinovima naroda svojega: ‘Pravednika neće izbaviti pravednost njegova u dan kad sagriješi,*+ niti će zlikovac stradati zbog zloće svoje u dan kad se odvrati od zloće svoje,+ kao što ni pravednik neće ostati na životu zbog pravednosti svoje u dan kad sagriješi.+ 13  Kad kažem pravedniku: “Živjet ćeš”, a on se pouzda u pravednost svoju i počne činiti nepravdu,+ zaboravit će se sva pravedna djela njegova, te će umrijeti zbog nepravde koju je učinio.+ 14  A kad kažem zlome: “Umrijet ćeš”,+ a on se odvrati od grijeha svojega+ i počne činiti što je pravo i pravedno,+ 15  pa vrati što je uzeo u zalog,+ plati što je oteo+ i počne živjeti* po odredbama koje život znače ne čineći nepravdu,+ ostat će na životu.+ Neće umrijeti. 16  Svi grijesi koje je počinio bit će mu zaboravljeni.+ Sada čini što je pravo i pravedno, i zato će ostati na životu.’+ 17  A sinovi naroda tvojega kažu: ‘Put Jehovin nije prav’,+ ali njihov put nije prav. 18  Ako se pravednik odvrati od pravednosti svoje i počne činiti nepravdu, umrijet će zbog toga.+ 19  A ako se zlikovac odvrati od zla svojega i počne činiti što je pravo i pravedno, zbog toga će ostati na životu.+ 20  A vi kažete: ‘Put Jehovin nije prav.’+ Svakome od vas sudit ću prema putevima njegovim,+ dome Izraelov.” 21  Dvanaeste godine našega izgnanstva, desetoga mjeseca, petoga dana u mjesecu, došao mi je bjegunac iz Jeruzalema+ i rekao: “Grad je pao!”+ 22  A ruka se Jehovina spustila na mene uvečer prije dolaska toga bjegunca+ i Bog je otvorio usta moja prije nego što je ovaj ujutro došao k meni. I tako su se otvorila usta moja, te više nisam bio nijem.+ 23  I došla mi je riječ Jehovina: 24  “Sine čovječji, oni koji žive u tim mjestima opustošenim+ govore za zemlju Izraelovu: ‘Abraham je bio sam, pa je zaposjeo ovu zemlju,+ a nas je mnogo — nama je ova zemlja dana u posjed.’+ 25  Zato im reci: ‘Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: “Vi jedete meso s krvlju+ i oči svoje podižete prema odvratnim idolima* svojim+ i krv prolijevate.+ Kako biste mogli posjedovati zemlju ovu?+ 26  Na mač se svoj oslanjate.+ Gadosti činite+ i svatko obeščašćuje ženu bližnjega svojega.+ Kako biste mogli posjedovati zemlju ovu?”’+ 27  Ovako im reci: ‘Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: “Tako ja živ bio, oni koji žive u mjestima opustošenim past će od mača,+ onoga koji je u polju dat ću zvijerima za hranu,+ a oni koji su u utvrdama i pećinama+ pomrijet će od pošasti. 28  Pretvorit ću zemlju ovu u pustoš,+ u pustinju, i nestat će ponosa i sile njezine+ i opustjet će gore Izraelove+ te nitko neće njima prolaziti. 29  I tada će znati da sam ja Jehova, kad zemlju pretvorim u pustoš,+ u pustinju, zbog svih gadosti koje su učinili.”’+ 30  A o tebi, sine čovječji, sinovi naroda tvojega pričaju jedan drugome uza zidove i na vratima kućnim,+ pričaju jedan drugome, svaki bratu svojemu, govoreći: ‘Dođite, molim vas, da čujemo kakva je to riječ došla od Jehove!’+ 31  I dolaze k tebi kao na zbor narodni te sjedaju pred tebe kao narod moj,+ i slušaju riječi tvoje, ali ih ne izvršuju,+ jer ustima svojim izriču želje pohotne i srce njihovo ide za dobitkom nepravednim.+ 32  I gle, ti si im kao pjesma ljubavna, kao pjevač lijepa glasa koji na žicama dobro svira.+ Slušaju riječi tvoje, ali ih nitko od njih ne izvršuje.+ 33  A kad se sve to ispuni — a ispunit će se+ — tada će znati da je prorok bio među njima.”+

Bilješke

“Narod (...) zemlje” — hebrejski: am haarec. Taj se izraz kasnije počeo upotrebljavati u pogrdnom smislu. Usporedi Iv 7:47-49.
Ili: “pobune; buntovnički prijestupi”.
Ili: “dan pobune njegove; dan kad buntovnički prijestup počini”.
Doslovno: “hoditi”.
Ili: “balegavim idolima”.