Ezekijel 23:1-49

23  I došla mi je riječ Jehovina:+  “Sine čovječji, bile su dvije žene, kćeri iste majke.+  I odale su se bludu u Egiptu.+ U mladosti svojoj blud su činile.+ Ondje su im dojke stiskali,+ milovali su im grudi djevojačke.  Starijoj je ime bilo Ohola,* a sestri njezinoj Oholiba.* Moje su postale+ i rodile su sinove i kćeri.+ Ohola je ime za Samariju,+ a Oholiba za Jeruzalem.+  Ohola se bludu odala,+ iako je meni pripadala, i uspaljivala se za ljubavnicima svojim,+ za Asircima,+ s kojima se zbližila,  za upraviteljima u plave haljine odjevenima i namjesnicima — sve samim mladićima privlačnim, vojnicima koji su konje jahali.  Bludničila je s njima, sve samim ljepotanima među sinovima asirskim, i okaljala se sa svima za kojima se uspaljivala — s odvratnim idolima* njihovim.+  Nije se ostavila bluda svojega s kojim je počela u Egiptu, jer s njom su lijegali još u mladosti njezinoj, oni su joj milovali grudi djevojačke i bludničili s njom.+  Zato sam je dao u ruke ljubavnicima njezinim,+ u ruke sinovima asirskim, za kojima se uspaljivala.+ 10  Oni su otkrili golotinju njezinu.+ Uzeli su joj sinove i kćeri,+ a nju su ubili mačem. I došla je na zao glas među ženama, presuda je nad njom izvršena. 11  Kad je to vidjela Oholiba, sestra njezina,+ još se gore od nje prepustila požudama svojim i blud je njezin bio gori od bludničenja sestre njezine.+ 12  Uspaljivala se za sinovima asirskim,+ upraviteljima i namjesnicima, s kojima se zbližila, odjevenima u odore krasne, vojnicima koji su konje jahali — sve samim mladićima privlačnim.+ 13  Budući da se i ona okaljala, vidio sam da obje idu istim putem.+ 14  A još bi više blud činila kad bi ugledala muškarce na rezbarijama po zidu,+ likove+ Kaldejaca, izrezbarene i obojene bojom crvenom,*+ 15  bokova pojasom+ opasanih, s turbanima na glavi, koji su izgledom sve sami ratnici, po obličju sinovi babilonski, rođeni u zemlji kaldejskoj. 16  Kad bi ih ugledale oči njezine, uspalila bi se za njima+ i slala bi im glasnike svoje u Kaldeju.+ 17  A sinovi babilonski dolazili bi k njoj, na postelju ljubavnu, i okaljali bi je bludom svojim.+ Ona se kaljala s njima, ali onda se duša njezina s gađenjem okrenula od njih. 18  I otkrila je blud svoj, otkrila je golotinju svoju,+ pa se duša moja s gađenjem okrenula od nje, kao što se duša moja s gađenjem okrenula i od sestre njezine.+ 19  A ona se i dalje bludu odavala,+ prisjećajući se dana mladosti svoje,+ kad se bludu odavala u zemlji egipatskoj.+ 20  Uspaljivala se poput inoča* koje pripadaju onima kojima je ud kao u magarca, kojima je spolovilo kao u konja.+ 21  I žudjela je za besramnim djelima mladosti svoje, koja je počela činiti kad su joj u Egiptu grudi milovali,+ radi dojki djevojačkih.+ 22  Zato, Oholibo, ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Podignut ću na tebe ljubavnike tvoje,+ one od kojih se duša tvoja s gađenjem okrenula, i dovest ću ih na tebe odasvuda,+ 23  sinove babilonske+ i sve Kaldejce,+ Pekođane+ i Šoance i Koance, a s njima i sve sinove asirske, sve same mladiće privlačne, upravitelje i namjesnike, sve same ratnike i one što su na zbor sazvani, jahače na konjima. 24  I doći će na tebe uz štropot kola bojnih i kotača,+ s mnoštvom narodâ, sa štitovima velikim i malim i s kacigama. Opkolit će te sa svih strana, a ja ću im sud predati, pa će ti suditi sudom svojim.+ 25  Vidjet ćeš koliko se žestim na tebe+ kad se oni gnjevno na tebe okome.+ Odsjeći će ti nos i uši, a ostatak tvoj past će od mača. Odvest će+ sinove tvoje i kćeri tvoje,+ a ostatak tvoj progutat će vatra.+ 26  I skinut će s tebe haljine tvoje+ i uzeti sve ono čime se ukrašavaš.+ 27  Tako ću učiniti kraj besramnim djelima tvojim+ i bludu tvojemu s kojim si još u Egiptu započela,+ te nećeš više k njima podizati oči svoje i nećeš se više sjećati Egipta.’ 28  Jer ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Evo, predat ću te u ruke onima koje mrziš, u ruke onima od kojih se duša tvoja s gađenjem okrenula.+ 29  Oni će s mržnjom na tebe navaliti i uzet će sav plod truda tvojega i ostavit će te golu i nagu.+ I otkrit će se golotinja bluda tvojega i besramna djela tvoja i bludničenje tvoje.+ 30  Sve će te to snaći jer kao bludnica trčiš za narodima,+ jer si se okaljala odvratnim idolima njihovim.+ 31  Ideš putem sestre svoje,+ i zato ću ti njezinu čašu dati u ruku.’+ 32  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Čašu sestre svoje popit ćeš, čašu duboku i široku.+ Bit ćeš na podsmijeh i porugu, jer mnogo u tu čašu stane.+ 33  Ispunit ćeš se pijanstvom i tugom, popit ćeš čašu užasa i opustošenja, čašu sestre svoje Samarije. 34  Popit ćeš je i iskapiti,+ glodat ćeš krhotine te čaše zemljane, i dojke ćeš svoje iščupati.+ “Jer ja sam tako rekao”, kaže Svevišnji Gospodin Jehova.’ 35  Zato ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Budući da si me zaboravila+ i okrenula mi leđa,+ ispaštaj za besramna djela svoja i blud svoj!’” 36  I još mi je rekao Jehova: “Sine čovječji, hoćeš li suditi+ Oholi i Oholibi+ i ukazati im na gadosti njihove?+ 37  Jer preljub su učinile+ i krv je na rukama njihovim,+ s odvratnim idolima svojim preljub su učinile.+ Pored toga, sinove svoje koje su mi rodile vodile su kroz vatru da ih ti idoli jedu.+ 38  A još su mi i ovo učinile: Toga su dana okaljale+ svetište moje+ i oskvrnule moje dane počinka.*+ 39  A kad su sinove svoje poklale odvratnim idolima svojim,+ toga su dana došle u svetište moje da ga oskvrnu.+ Eto, to su učinile usred doma mojega.+ 40  Pored toga, kad bi slale po ljude koji su izdaleka dolazili i kojima su glasnike slale,+ oni bi dolazili.+ A ti bi se, Oholiba, za njih okupala,+ oči namazala+ i nakitom se ukrasila.+ 41  I sjela bi na ležaj raskošan,+ ispred stola postavljena+ na koji bi stavljala kad moj+ i ulje moje.+ 42  I tu se čuo zvuk mnoštva bezbrižnog,+ a među muškarce, u to mnoštvo ljudi, dovodilo se i pijanice+ iz pustinje, i stavljali su ženama narukvice na ruke i krune krasne na glave.+ 43  Tada sam rekao za onu koja je izmoždena od preljuba+ svojega: ‘Ona će se i dalje odavati bludu.’+ 44  I išli su k njoj kao što se ide k bludnici. Tako su išli k Oholi i Oholibi, kao k ženama razvratnim.+ 45  Ali pravednici+ će joj suditi onako kako se sudi preljubnicama+ i kako se sudi ženama koje krv prolijevaju,+ jer one su preljubnice i krv je na rukama njihovim.+ 46  Jer ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Dovest ću mnoštvo na njih+ te ću ih učiniti jezovitim prizorom i predat ću ih pljački.+ 47  I mnoštvo će ih zasuti kamenjem+ i isjeći će ih mačevima svojim. Pobit će sinove njihove i kćeri njihove,+ a kuće će njihove spaliti vatrom.+ 48  I tako ću okončati djela besramna+ u toj zemlji,+ i sve će žene izvući pouku iz toga, da ne čine besramna djela kao vi.+ 49  Oni će vas kazniti za besramna djela vaša,+ i ispaštat ćete grijehe idolopoklonstva svojega. I tada ćete znati da sam ja Svevišnji Gospodin Jehova.’”+

Bilješke

“Ohola” znači “njezin šator”.
“Oholiba” znači “moj je šator u njoj”.
Ili: “balegavim idolima”.
Ili: “cinoberom”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.