Ezekijel 18:1-32

18  I opet mi je došla riječ Jehovina:  “Zašto govorite ovu izreku u zemlji Izraelovoj: ‘Očevi su jeli grožđe nezrelo, a sinovima trnu zubi’?+  ‘Tako ja živ bio’, kaže Svevišnji Gospodin Jehova, ‘nećete više govoriti tu izreku u Izraelu!  Gle, sve duše meni pripadaju.+ Duša+ očeva i duša sinovljeva meni pripada.+ Ona duša koja griješi,+ ta će i umrijeti.+  Ako je tko pravedan i čini ono što je pravo i pravedno,+  ako ne jede žrtve idolske+ u svetištima na gorama+ i oči svoje ne podiže prema odvratnim idolima* doma Izraelova,+ i ne obeščašćuje ženu bližnjega svojega+ i ne prilazi ženi dok je nečista,+  ako nikoga ne tlači,+ ako vraća dužniku ono što mu je u zalog uzeo,+ ako ništa ne otima drugima,+ ako kruh svoj dijeli s gladnim+ i gologa odijeva haljinom,+  ako ništa ne daje uz kamate+ i ne uzima dobit kad posuđuje drugima,+ ako usteže ruku svoju od nepravde,+ ako u svemu pravedno sudi između čovjeka i čovjeka,+  ako živi* po odredbama mojim+ i drži se zakona mojih postupajući po istini,+ taj je pravedan.+ Taj će ostati na životu’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 10  ‘Ako otac ima sina koji je razbojnik,+ koji krv prolijeva+ ili čini nešto slično tome 11  (a otac ne počini ništa od toga), ako mu sin jede žrtve idolske u svetištima na gorama+ i obeščašćuje ženu bližnjega svojega,+ 12  ako tlači nevoljnika i siromaha,+ ako otima drugima+ i ne vraća ono što je u zalog uzeo,+ ako oči svoje podiže prema idolima odvratnim,+ i time gadost čini,+ 13  ako za dobit posuđuje drugome+ i kamate uzima,+ taj neće ostati na životu. Sve te gadosti on čini,+ pa će i umrijeti. Krv će njegova pasti na njega.+ 14  A ako otac ima sina koji vidi sve grijehe koje otac njegov čini, i premda ih vidi, sam takvo što ne čini,+ 15  ako ne jede žrtve idolske u svetištima na gorama i oči svoje ne podiže prema odvratnim idolima doma Izraelova,+ ako ne obeščašćuje ženu bližnjega svojega,+ 16  ako nikoga ne tlači,+ nikome zalog ne oduzima+ i ništa ne otima drugima,+ ako kruh svoj dijeli s gladnim+ i gologa odijeva haljinom,+ 17  ako usteže ruku svoju da ne dira nevoljnika, ako ne uzima dobit+ i kamate+ kad posuđuje drugima, ako se drži zakona mojih+ i živi* po odredbama mojim,+ on neće umrijeti zbog prijestupa oca svojega,+ nego će ostati na životu.+ 18  A otac njegov, zato što je naočigled svih zakidao druge,+ otimao bratu svojemu+ i činio sve što ne valja usred naroda svojega,+ on će, evo, umrijeti zbog prijestupa svojega.+ 19  A vi ćete reći: “Zašto sin ne snosi krivnju za očev prijestup?”+ Zato što sin čini ono što je pravo i pravedno,+ drži se svih odredaba mojih i izvršava ih,+ i zato će ostati na životu.+ 20  Ona duša koja griješi, ta će i umrijeti.+ Sin neće snositi krivnju za očev prijestup, niti će otac snositi krivnju za sinovljev prijestup.+ Na pravedniku će biti pravednost njegova,+ a na zlikovcu će biti zloća njegova.+ 21  A ako se zlikovac odvrati od svih grijeha svojih koje je počinio+ i počne se držati svih odredaba mojih i činiti što je pravo i pravedno,+ ostat će na životu. Neće umrijeti.+ 22  Svi prijestupi koje je počinio bit će mu zaboravljeni.+ Zbog toga što čini ono što je pravedno, ostat će na životu.’+ 23  ‘Zar je meni drago da umre zlikovac’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova, ‘a ne da se odvrati od puteva svojih i da ostane na životu?’+ 24  ‘A kad se pravednik odvrati od pravednosti svoje i počne činiti nepravdu,+ te nastavi živjeti čineći sve gadosti koje zlikovac čini,+ sva pravedna djela koja je činio zaboravit će se.+ Zbog nevjere koju je učinio i zbog grijeha kojim je zgriješio, zbog njih će umrijeti.+ 25  A vi ćete reći: “Put Jehovin nije prav.”+ Čuj me, molim te, dome Izraelov! Zar moj put nije prav?+ Nisu li vaši putevi krivi?+ 26  Kad se pravednik odvrati od pravednosti svoje i počne činiti nepravdu,+ pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde svoje koju je činio.+ 27  A kad se zlikovac odvrati od zla svojega koje je činio i počne činiti ono što je pravo i pravedno,+ on će dušu svoju sačuvati na životu.+ 28  Kad to uvidi+ i odvrati se od svih prijestupa svojih koje čini,+ ostat će na životu. Neće umrijeti.+ 29  A dom će Izraelov reći: “Put Jehovin nije prav.”+ Zar moji putevi nisu pravi, dome Izraelov?+ Nisu li vaši putevi krivi?’+ 30  ‘Zato ću, dome Izraelov, svakome od vas suditi prema putevima njegovim’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova.+ ‘Pokajte se, odvratite se od svih prijestupa svojih,+ i ne dajte da vam išta postane kamen o koji ćete se spotaknuti i upasti u grijeh!+ 31  Odbacite od sebe sve prijestupe svoje koje ste počinili+ i načinite sebi srce novo+ i duh nov!+ Zašto da umrete,+ dome Izraelov?’ 32  ‘Jer nije mi mila smrt onoga koji umire’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. ‘Zato se obratite i živite!’”+

Bilješke

Ili: “balegavim idolima”.
Doslovno: “hodi”.
Doslovno: “hodi”.