Ezekijel 15:1-8

15  I opet mi je došla riječ Jehovina:  “Sine čovječji, može li se trs loze divlje,+ ili mladice njegove, usporediti s drvećem šumskim?  Pravi li se od njega motka koja bi mogla za što poslužiti? Pravi li se od njega klin o koji bi se što objesilo?  Gle, u vatru se baca da izgori.+ Oba kraja njegova vatra hvata i sredinu njegovu pali.+ Može li za posao kakav poslužiti?  Gle, čak i kad je netaknut, ni za što ne može poslužiti. A kako će onda poslužiti za što kad ga vatra zahvati i spali?”+  “Zato ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Kao što sam među drvećem šumskim trs loze vinove u vatru bacio da izgori, tako ću u nju baciti i stanovnike Jeruzalema.+  Njima sam se suprotstavio.+ Iz vatre su izišli, ali vatra će ih progutati.+ I tada ćete znati da sam ja Jehova, kad im se suprotstavim.’”+  “‘Zemlju ću pretvoriti u pustoš,+ jer su mi bili nevjerni’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova.”

Bilješke