Estera 9:1-32

9  Dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca adara,+ trinaestoga dana toga mjeseca, kad je došlo vrijeme da se izvrši riječ kraljeva i njegov zakon,+ istoga onog dana kad su se neprijatelji Židova nadali da će ih nadvladati, dogodilo se suprotno te su Židovi nadvladali svoje mrzitelje.+  Židovi su se okupili+ u svojim gradovima po svim pokrajinama kralja Ahasvera+ da dignu ruke na one koji su im htjeli nanijeti zlo.+ I nitko im se nije mogao oduprijeti, jer je strah+ od njih spopao sve narode.  Svi su knezovi+ pokrajina, satrapi,*+ upravitelji i oni koji su vršili poslove kraljeve+ pomagali Židovima, jer ih je spopao strah+ od Mordokaja.  Jer Mordokaj je postao velik+ na kraljevu dvoru i njegova se slava+ širila po svim pokrajinama. I Mordokaj je postajao sve moćniji.+  I Židovi su udarili na sve neprijatelje svoje sijekući ih mačem, ubijajući ih i zatirući.+ S mrziteljima su svojim radili što su htjeli.+  U utvrdi Šušanu+ Židovi su smaknuli i pobili pet stotina ljudi.  Među njima Paršandatu, Dalfona, Aspatu,  Poratu, Adaliju, Aridatu,  Parmaštu, Arisaja, Aridaja i Vajzatu, 10  deset sinova+ Hamana,+ sina Hamedatina, neprijatelja Židova.+ Njih su pobili, ali za plijenom+ nisu pružili ruke svoje. 11  Kralj je još istoga dana doznao broj ubijenih u utvrdi Šušanu. 12  Tada je kralj rekao kraljici Esteri:+ “Židovi su u utvrdi Šušanu+ smaknuli i pobili pet stotina ljudi i deset Hamanovih sinova. A što su tek učinili+ u ostalim kraljevim pokrajinama!+ Koja ti je sad molba? Udovoljit će ti se!+ I što još tražiš?+ Dobit ćeš!” 13  Estera je nato rekla: “Ako je kralju po volji,+ neka se Židovima u Šušanu i sutra dopusti da postupe po današnjem zakonu+ i neka se deset Hamanovih sinova objesi na stup.”+ 14  I kralj je naredio da se tako učini.+ Tada je u Šušanu bio izdan zakon, i deset Hamanovih sinova bilo je obješeno. 15  Tako su se Židovi u Šušanu okupili i četrnaestoga+ dana mjeseca adara, pa su u Šušanu pobili još tri stotine ljudi, ali za plijenom nisu pružili ruke svoje.+ 16  Ostali Židovi, koji su živjeli u drugim pokrajinama+ kraljevim, također su se okupili i ustali da brane duše+ svoje i da se osvete+ neprijateljima svojim. Pobili su sedamdeset i pet tisuća svojih mrzitelja, ali za plijenom nisu pružili ruke svoje. 17  To je bilo trinaestoga dana mjeseca adara. Četrnaestoga dana toga mjeseca oni su mirovali i taj su dan učinili danom gozbe+ i veselja.+ 18  A Židovi u Šušanu okupili su se trinaestoga+ i četrnaestoga dana toga mjeseca, a petnaestoga su dana mirovali i taj su dan učinili danom gozbe i veselja.+ 19  Zbog toga su Židovi koji su živjeli po raznim mjestima u drugim pokrajinama četrnaesti dan mjeseca adara+ učinili danom veselja,+ gozbe i slavlja,+ te su jedni drugima slali darove u hrani.+ 20  Mordokaj+ je zapisao te događaje i razaslao pisma svim Židovima po svim pokrajinama+ kralja Ahasvera, i onima blizu i onima daleko, 21  kako bi im naložio+ da svake godine slave četrnaesti i petnaesti dan mjeseca adara 22  kao dane kada su Židovi počinuli od neprijatelja svojih+ i kao mjesec u kojem se njihova žalost pretvorila u radost i njihova tuga+ u dan slavlja. Te su dane trebali slaviti gozbom i veseljem te slati jedni drugima darove u hrani+ i dijeliti poklone siromasima.+ 23  Židovi su pristali da će držati ono što su već počeli i što im je napisao Mordokaj. 24  Haman,+ sin Hamedate+ Agagovca,+ neprijatelj+ svih Židova, bio je naime smislio urotu protiv Židova da ih istrijebi+ i dao je bacati Pur,+ to jest ždrijeb,+ da ih smete i istrijebi. 25  Ali kad je Estera stupila pred kralja, kralj je izdao pismenu zapovijed:+ “Neka se ova zla urota+ koju je smislio protiv Židova vrati na njegovu glavu.”+ Tako su njega i njegove sinove objesili na stup.+ 26  Zbog toga su te dane nazvali Purim, od riječi pur.+ Zato su se, prema svemu što je stajalo u tom pismu+ i što su u vezi s time vidjeli i doživjeli, 27  Židovi obavezali i prihvatili za sebe, za svoje potomke i za sve one koji im se budu pridružili,+ kao nepromjenjivu obavezu, da slave ta dva dana prema svemu što je za njih bilo napisano, svake godine u za to određeno vrijeme. 28  Tih su se dana trebali sjećati i slaviti ih u svakom naraštaju, u svakoj obitelji, u svakoj pokrajini i u svakome gradu. I ti dani Purima ne smiju prestati među Židovima i spomen+ na njih ne smije se izgubiti među potomcima njihovim. 29  A kraljica Estera, kći Abihajilova,+ i Židov Mordokaj pisali su vrlo snažnim riječima da potkrijepe ovo drugo pismo o Purimu. 30  I on je razaslao pisma svim Židovima u sto dvadeset i sedam pokrajina+ Ahasverova kraljevstva,+ riječi mira i istine.+ 31  Njima se potvrđivalo da trebaju držati te dane Purima u određeno vrijeme — na što su ih obavezali+ Židov Mordokaj i kraljica Estera i na što su i oni sami obavezali duše svoje i potomke svoje+ — i da trebaju postiti+ i moliti se Bogu za pomoć.+ 32  I Esterinom su riječi ovi propisi Purima+ bili potvrđeni i zapisani u knjigu.

Bilješke

Vidi bilješku za Ezr 8:36.