Estera 8:1-17

8  Onoga je dana kralj Ahasver dao kraljici Esteri kuću Hamana,+ neprijatelja Židova,+ a Mordokaj je stupio pred kralja, jer je Estera rekla kralju što joj je on.+  Kralj je tada skinuo svoj pečatnjak+ što ga je bio oduzeo Hamanu i dao ga je Mordokaju, a Estera je postavila Mordokaja nad Hamanovom kućom.+  Nakon toga se Estera opet obratila kralju. Bacila mu se pred noge i plačući ga molila+ neka milostivo osujeti zlo+ Hamana Agagovca i urotu+ koju je smislio protiv Židova.+  I kralj je prema Esteri pružio zlatno žezlo,+ a ona je ustala, stala pred kralja  i rekla: “Ako je kralju po volji i ako sam stekla njegovu naklonost+ te mu se ova molba čini opravdanom i ako sam omiljela očima njegovim, neka se napiše opoziv urotničkih pisama+ Hamana, sina Hamedate Agagovca,+ što ih je napisao da istrijebi Židove+ koji žive po svim pokrajinama kraljevim.+  Jer kako bih mogla gledati zlo koje bi zadesilo narod moj i kako bih mogla gledati propast roda svojega?”  A kralj Ahasver je kraljici Esteri i Židovu Mordokaju odgovorio: “Eto, Hamanovu sam kuću dao Esteri,+ a njega su objesili na stup+ jer je podigao ruku na Židove.  Sada vi napišite u kraljevo ime+ što mislite da je dobro za Židove i zapečatite to kraljevim pečatnjakom, jer što je napisano u kraljevo ime i zapečaćeno kraljevim pečatnjakom ne može se opozvati.”+  Stoga su u isto to vrijeme, trećega mjeseca, to jest mjeseca sivana,* dvadeset i trećega dana toga mjeseca, sazvani kraljevi pisari.+ Oni su napisali sve što je Mordokaj zapovjedio Židovima, satrapima,*+ upraviteljima i knezovima pokrajina od Indije do Etiopije, koji su bili nad sto dvadeset i sedam pokrajina,+ svakoj pokrajini njezinim pismom+ i svakom narodu njegovim jezikom,+ a Židovima njihovim pismom i njihovim jezikom.+ 10  I on je napisao pisma u ime kralja+ Ahasvera, zapečatio+ ih kraljevim pečatnjakom+ te ih razaslao po glasnicima na konjima.+ Oni su jahali brze konje kraljevske poštanske službe. 11  Tako je objavljeno da je kralj dopustio Židovima po svim gradovima da se okupe+ i brane duše svoje te da istrijebe, pobiju i zatru svu vojsku iz naroda+ ili pokrajine koja bi ih napala, ne štedeći ni djecu ni žene, a njihova dobra da oplijene,+ 12  i to sve istoga dana+ u svim pokrajinama kralja Ahasvera, trinaestoga dana+ dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca adara.+ 13  Prijepis+ pisma trebalo je predati kao zakon svim pokrajinama i objaviti svim narodima da bi Židovi toga dana bili spremni osvetiti se+ svojim neprijateljima. 14  I glasnici+ koji su jahali konje kraljevske poštanske službe odmah su krenuli na put, požurivani+ kraljevom riječi. Zakon je bio izdan i u utvrdi Šušanu.+ 15  A Mordokaj je izašao od kralja odjeven u kraljevsku haljinu+ od plave tkanine i lana, s velikom zlatnom krunom te s ogrtačem od finoga platna+ i crvenkastopurpurne vune.+ A grad Šušan klicao je i veselio se.+ 16  Židovima je tako došlo svjetlo, radost,+ veselje i čast. 17  U svakoj pokrajini i u svakom gradu do kojega je doprla riječ kraljeva i njegov zakon zavladalo je među Židovima veselje i radost i oni su se gostili+ i slavili toga dana. I mnogi iz drugih naroda*+ izjašnjavali su se kao Židovi,+ jer ih je spopao strah+ od Židova.

Bilješke

Sivan je ime 3. mjeseca židovskoga vjerskog kalendara. Vidi dodatak 14.
Vidi bilješku za Ezr 8:36.
“Drugih naroda” — doslovno: “narodâ zemlje” (množina od hebrejskog izraza am haarec).