Amos 7:1-17

7  Evo što mi je pokazao Svevišnji Gospodin Jehova: gle, sazdao je jato skakavaca kad su izniknuli usjevi kasni.+ I gle, bila je to kasna sjetva* nakon kraljeve kosidbe.  A kad su pojeli sve bilje u zemlji, rekao sam: “Svevišnji Gospodine Jehova, oprosti im, molim te!+ Tko će se od Jakova podignuti, kad je tako malen?”+  I Jehovi je bilo žao zbog toga.+ “To se neće dogoditi”, rekao je Jehova.  Evo što mi je pokazao Svevišnji Gospodin Jehova: gle, Svevišnji Gospodin Jehova vatrom je spor pokrenuo,+ i ona je stala proždirati veliki bezdan vodeni i proždrla je komad zemlje.  A ja sam rekao: “Svevišnji Gospodine Jehova, stani, molim te!+ Tko će se od Jakova podignuti, kad je tako malen?”+  I Jehovi je bilo žao zbog toga.+ “Ni to se neće dogoditi”, rekao je Svevišnji Gospodin Jehova.  Evo što mi je pokazao: gle, Jehova je stajao na zidu podignutom pomoću viska+ i u ruci je njegovoj bio visak.  Tada me Jehova upitao: “Što vidiš, Amose?” A ja sam odgovorio: “Visak.” Nato je Jehova rekao: “Evo, stavljam visak usred naroda svojega Izraela.+ Neću mu više opraštati.+  Obredne uzvišice Izakove+ bit će opustošene, svetišta+ Izraelova razorena,+ i s mačem ću ustati na dom Jeroboamov.”*+ 10  A Amasija, svećenik u Betelu,+ poručio je Jeroboamu,+ kralju Izraelovu: “Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova.+ Zemlja ne može više podnositi sve riječi njegove.+ 11  Jer ovako govori Amos: ‘Od mača će Jeroboam poginuti, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo otići.’”+ 12  I Amasija je rekao Amosu: “Odlazi, vidioče!+ Bježi u zemlju Judinu, pa tamo jedi kruha i tamo prorokuj! 13  Ali u Betelu da više nisi prorokovao,+ jer on je svetište kraljevo+ i dom kraljevstva.” 14  Nato je Amos odgovorio Amasiji: “Ja nisam bio prorok, niti sin proročki.+ Bio sam pastir+ i zarezivao sam plodove na stablima divlje smokve. 15  Ali Jehova me uzeo od stada i Jehova mi je rekao: ‘Idi, prorokuj narodu mojemu Izraelu!’+ 16  I sada čuj riječ Jehovinu: ‘Zar ti govoriš: “Ne prorokuj protiv Izraela+ i ne govori protiv doma Izakova”? 17  Zato ovako kaže Jehova: “Žena će tvoja u gradu bludnica postati.+ Sinovi tvoji i kćeri tvoje od mača će pasti. Zemlja će se tvoja mjernim užetom razdijeliti. Ti ćeš na nečistoj zemlji umrijeti,+ a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo otići.”’”+

Bilješke

“Kasna sjetva” obavljala se tijekom siječnja i veljače. Vidi dodatak 14.
Radi se o Jeroboamu II, sinu Joaševu. Vidi Am 1:1.