Jošua 6:1-27

6  A Jerihon se zatvorio i utvrdio zbog sinova Izraelovih, pa nitko nije izlazio niti je tko ulazio.+  I Jehova je Jošui rekao: “Evo, dajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s hrabrim junacima njegovim.+  Svi vi, ratnici, obiđite oko grada jedanput na dan. Tako činite šest dana.  Sedam svećenika neka pred kovčegom nosi sedam rogova ovnujskih. A sedmoga dana obiđite oko grada sedam puta i svećenici neka zapušu u rogove.+  I kad se oni oglase rogom ovnujskim i vi začujete zvuk roga, neka se sav narod oglasi snažnim ratnim poklikom,+ i gradski će se zidovi do temelja srušiti.+ Narod neka se tada uspne u grad, svaki pravo naprijed s mjesta na kojem se zatekne.”  Tako je Jošua, sin Nunov, pozvao svećenike+ i rekao im: “Uzmite kovčeg saveza,+ a sedam svećenika neka ponese pred kovčegom+ Jehovinim sedam rogova ovnujskih!”  Narodu je, pak, rekao: “Pođite i obiđite oko grada, a naoružani ratnici+ neka idu pred kovčegom Jehovinim!”  I učinili su kako je Jošua rekao narodu. Sedam svećenika koji su pred Jehovom nosili sedam ovnujskih rogova krenulo je i zapuhalo u rogove, a kovčeg saveza Jehovina išao je za njima.  Naoružani ratnici išli su pred svećenicima koji su puhali u rogove, dok je zaštitna straža+ išla iza kovčega, a za sve to vrijeme puhalo se u rogove. 10  A narodu je Jošua zapovjedio:+ “Ne vičite, nemojte da vam se čuje glas i nijedna riječ ne smije izići iz usta vaših sve do dana kad vam kažem: ‘Vičite!’ Tada ćete vikati.”+ 11  A kovčeg Jehovin poslao je da ide oko grada i da ga jednom cijelog obiđe. Potom su se vratili u tabor i u taboru su prenoćili. 12  A rano ujutro Jošua je ustao+ i svećenici su ponijeli kovčeg+ Jehovin. 13  Sedam svećenika što su nosili sedam rogova ovnujskih hodalo je pred kovčegom Jehovinim, stalno pušući u rogove. Naoružani ratnici hodali su pred njima, a zaštitna straža išla je iza kovčega Jehovina. Za sve to vrijeme puhalo se u rogove.+ 14  I drugog su dana jednom obišli oko grada, a potom su se vratili u tabor. Tako su činili šest dana.+ 15  Sedmoga su dana ustali rano, čim je svanula zora, i sedam su puta isto onako obišli oko grada. Jedino su toga dana obišli oko grada sedam puta.+ 16  A kad su sedmi put obilazili grad, svećenici su zapuhali u rogove i Jošua je rekao narodu: “Vičite,+ jer Jehova vam je predao grad!+ 17  Grad je udaren prokletstvom uništenja,*+ on i sve što je u njemu pripada Jehovi. Samo bludnica Rahaba+ neka ostane na životu, ona i svi koji su s njom u kući, jer je sakrila ljude koje smo poslali.+ 18  Zato se čuvajte prokletih stvari,+ da ne biste poželjeli+ i uzeli što prokleto,+ pa da na tabor izraelski navučete prokletstvo uništenja i osudu!*+ 19  A sve srebro, zlato te predmeti od bakra i željeza sveti su Jehovi.+ Trebaju doći u Jehovinu riznicu.”+ 20  I kad su zapuhali u rogove, narod je povikao.+ I kad je narod začuo zvuk roga i oglasio se snažnim ratnim poklikom, zidine su se počele rušiti.+ Potom se narod uspeo u grad, svatko pravo naprijed s mjesta na kojem se zatekao, i osvojili su grad. 21  Sve što je bilo u gradu, muško i žensko, mlado i staro, goveda i ovce i magarce pobili su* oštricom mača.+ 22  A onoj dvojici koji su izviđali zemlju Jošua je rekao: “Idite u kuću one žene bludnice i izvedite odande ženu i sve njezine kako ste joj se zakleli!”+ 23  I mladići koji su izviđali zemlju otišli su i izveli su Rahabu, njenog oca, majku, braću i sve njezine, svu su rodbinu njezinu izveli,+ pa su ih odveli izvan izraelskog tabora. 24  A grad i sve što je bilo u njemu spalili su vatrom.+ Samo su srebro, zlato te predmete od bakra i željeza predali u riznicu doma Jehovina.+ 25  A bludnicu Rahabu i dom oca njezina i sve njezine Jošua je ostavio na životu,+ i tako je ona ostala među Izraelcima sve do današnjeg dana,+ jer je sakrila ljude koje je Jošua poslao da izviđaju Jerihon.+ 26  U to je vrijeme Jošua naredio da se izrekne ova kletva: “Proklet neka je pred Jehovom čovjek koji bi ustao da sagradi ovaj grad, grad Jerihon! Prvorođencem svojim neka plati ako mu temelj položi, i najmlađim sinom svojim neka plati ako mu vrata postavi!”+ 27  I Jehova je bio s Jošuom,+ i slavan je postao po svoj zemlji.+

Bilješke

Ili: “grad je herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “i uzeli ono što je herem, pa da i tabor izraelski sam postane herem i osuđen”.
Ili: “pobili su kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.