Jošua 5:1-15

5  Kad su svi kraljevi amorejski,+ koji su bili na zapadnoj strani Jordana, i svi kraljevi kanaanski,+ koji su bili uz more, čuli da je Jehova isušio vodu Jordana pred sinovima Izraelovim dok ga nisu prešli, srce im se počelo topiti od straha+ i u njima više nije ostalo hrabrosti* zbog sinova Izraelovih.+  U to je vrijeme Jehova rekao Jošui: “Napravi sebi noževe kremene i ponovno obreži+ sinove Izraelove, po drugi put!”  I Jošua je napravio sebi noževe kremene i obrezao je sinove Izraelove kod Gibeat-Haaralota.*+  A evo zašto ih je Jošua obrezao: Sav narod što je izašao iz Egipta, sve muško, svi muškarci koji su bili sposobni za rat, pomrli su+ u pustinji na putu nakon što su izašli iz Egipta.  Sav taj narod koji je izašao bio je obrezan, ali sav onaj narod što se rodio u pustinji na putu nakon što su izašli iz Egipta nije bio obrezan.  Jer sinovi su Izraelovi išli po pustinji* četrdeset godina,+ dok nisu pomrli svi muškarci sposobni za rat koji su izašli iz Egipta i koji nisu poslušali glasa Jehovina. Njima se Jehova zakleo da im neće dati da vide zemlju+ za koju se Jehova zakleo praocima njihovim da će im* je dati,+ zemlju u kojoj teče med i mlijeko.+  Na njihovo je mjesto podigao sinove njihove.+ Njih je Jošua obrezao, jer su bili neobrezani, budući da ih se nije obrezivalo na putu.  I kad je sav narod bio obrezan, počivali su na svom mjestu u taboru dok se nisu oporavili.+  Tada je Jehova rekao Jošui: “Danas sam skinuo s vas sramotu egipatsku.”+ Zato je ono mjesto dobilo ime Gilgal,*+ koje nosi do današnjega dana. 10  I sinovi Izraelovi ostali su utaboreni u Gilgalu i ondje, na pustoj ravnici kod Jerihona, proslavili su Pashu uvečer četrnaestoga dana u mjesecu.+ 11  A sutradan poslije Pashe počeli su jesti od plodova zemlje — beskvasni kruh+ i prženo zrnje — upravo na taj dan. 12  I mana je prestala padati toga sljedećeg dana kad su jeli od plodova zemlje. Tako sinovi Izraelovi više nisu dobivali manu,+ i te su godine počeli jesti plodove zemlje kanaanske.+ 13  A kad se Jošua našao kod Jerihona, podigao je oči i pogledao, a pred njim je stajao čovjek+ s isukanim mačem u ruci.+ I Jošua mu je prišao i rekao: “Jesi li na našoj strani ili na strani neprijatelja naših?” 14  A on mu je nato rekao: “Ni na jednoj, nego ja sada dolazim kao knez vojske Jehovine.”+ Tada je Jošua pun strahopoštovanja pao ničice na zemlju+ te mu je rekao: “Što zapovijeda gospodar moj sluzi svojemu?” 15  A knez vojske Jehovine odgovorio je Jošui: “Skini sandale s nogu svojih, jer je mjesto na kojem stojiš sveto!” I Jošua je smjesta to učinio.+

Bilješke

Doslovno: “duha”.
“Gibeat-Haaralot” znači “brdo (obrezanih) kožica”.
Vidi dodatak 12.
Doslovno: “nam”.
Ime “Gilgal” izvedeno je od glagola koji znači “skinuti; svaliti”.