Jošua 17:1-18

17  Ždrijebom je pripao dio+ i plemenu Manašeovu,+ jer on je bio Josipov prvorođenac,+ to jest Makiru,+ prvorođencu Manašeovu, ocu Gileadovu,+ jer on je bio ratnik.+ Njemu su pripali Gilead+ i Bašan.  I ostali sinovi Manašeovi ždrijebom su dobili svoj dio po porodicama svojim: sinovi Abi-Ezerovi,+ sinovi Helekovi,+ sinovi Asrielovi, sinovi Šekemovi,+ sinovi Heferovi i sinovi Šemidini.+ To su sinovi Manašea, sina Josipova, muški potomci po porodicama svojim.  A Selofhad,+ sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašeova, nije imao sinova, nego samo kćeri. Njihova su imena bila: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.+  One su došle pred svećenika Eleazara,+ pred Jošuu, sina Nunova, i pred poglavare, te su im rekle: “Jehova je Mojsiju zapovjedio da nam se da nasljedstvo među braćom našom.”+ I on im je po zapovijedi Jehovinoj dao nasljedstvo među braćom oca njihova.+  Deset je dijelova dopalo Manašeu, povrh zemlje gileadske i bašanske, koje su s druge strane Jordana,+  jer kćeri su Manašeove dobile nasljedstvo među sinovima njegovim, a zemlja gileadska pripala je ostalim sinovima Manašeovim.  Granica je Manašeova išla od Ašera do Mikmetata,+ koji je nasuprot Šekemu,+ a potom je granica zavijala desno prema stanovnicima En-Tapuaha.  Kraj oko Tapuaha+ pripao je Manašeu, ali je sam Tapuah na granici Manašeovoj pripao sinovima Efrajimovim.  Granica je išla dolje do doline Kane, na jug prema dolini duž koje su se nalazili gradovi+ Efrajimovi što su među gradovima Manašeovim. A Manašeova je granica išla sjeverno od doline, i na kraju je izbijala na more.+ 10  Područje na jugu pripadalo je Efrajimu, a na sjeveru Manašeu, i more mu je bilo granica.+ Na sjeveru je Manaše graničio s Ašerom, a na istoku s Isakarom. 11  A unutar područja Isakara i Ašera Manašeu+ su pripali: Bet-Šean+ s okolnim gradovima, Ibleam+ s okolnim gradovima, stanovnici Dora+ s okolnim gradovima, stanovnici En-Dora+ s okolnim gradovima, stanovnici Taanaka+ s okolnim gradovima i stanovnici Megida+ s okolnim gradovima, tri brda. 12  Ali sinovi Manašeovi nisu mogli osvojiti te gradove,+ nego su se Kanaanci oduprli i ostali su živjeti u toj zemlji.+ 13  No kad su sinovi Izraelovi ojačali,+ natjerali su Kanaance na ropski rad,+ ali ih nisu uspjeli posve protjerati.+ 14  A sinovi su Josipovi upitali Jošuu: “Zašto si nam ždrijebom odredio samo jedno nasljedstvo,+ samo jedan dio, kad smo mi brojan narod jer nas Jehova sve do sad blagoslivlja?”+ 15  A Jošua im je odgovorio: “Kad ste brojan narod, idite u šumu i iskrčite sebi zemlju ondje u kraju u kojem žive Perižani+ i Refaimci,+ jer su vam brda efrajimska+ pretijesna.” 16  Nato su sinovi Josipovi odgovorili: “Brda nam nisu dovoljna, a svi Kanaanci koji žive u dolini imaju bojna kola+ sa željeznim oštricama, kako oni koji su u Bet-Šeanu+ i okolnim gradovima tako i oni koji su u dolini jizreelskoj.”+ 17  Tada je Jošua rekao domu Josipovu — Efrajimu i Manašeu: “Brojan ste narod, i veoma ste snažni.+ Ne biste smjeli dobiti samo jedan dio,+ 18  nego će vam pripasti i brda.+ Šumovita su, pa ih iskrčite, i ona će činiti granicu područja vašega. Istjerajte Kanaance premda imaju bojna kola sa željeznim oštricama i premda su jaki!”+

Bilješke