Jošua 14:1-15

14  Ovo je što su sinovi Izraelovi primili kao nasljedstvo u zemlji kanaanskoj,+ što su im predali u nasljedstvo svećenik Eleazar, Jošua, sin Nunov, i poglavari rodova izraelskih plemena.+  Ždrijebom su razdijelili nasljedstvo,+ kako je Jehova i zapovjedio preko Mojsija, među devet i pol plemena.+  Jer Mojsije je već prije odredio nasljedstvo za dva i pol plemena s druge strane Jordana.+ No plemenu Levijevu nije dao nasljedstva među njima.+  A od sinova Josipovih postala su dva plemena+ — Manaše+ i Efrajim.+ A plemenu Levijevu nije u zemlji dano nikakvo nasljedstvo, osim gradova+ za prebivanje i okolnih pašnjaka za njihovu stoku i za svu imovinu njihovu.+  Kako je Jehova zapovjedio Mojsiju, tako su sinovi Izraelovi i učinili te su razdijelili zemlju.  Tada su sinovi Judini pristupili k Jošui u Gilgalu,+ a Kaleb,+ sin Jefunea Kenazovca,+ rekao mu je: “Ti dobro znaš što je u Kadeš-Barnei+ Jehova rekao+ Mojsiju, čovjeku Božjem,+ za mene i za tebe.  Bilo mi je četrdeset godina kad me Mojsije, sluga Jehovin, poslao iz Kadeš-Barnee da izvidim zemlju,+ i ja sam ga o svemu što sam vidio izvijestio kako mi je srce govorilo.+  A braća koja su pošla sa mnom uplašila su srce naroda.+ Ali ja sam u svemu slušao Jehovu, Boga svojega.+  Zato se Mojsije toga dana zakleo: ‘Zemlja na koju je stupila noga tvoja+ pripast će tebi i sinovima tvojim u trajno nasljedstvo, jer si u svemu slušao Jehovu, Boga mojega.’+ 10  I Jehova me, evo, sačuvao na životu,+ kako je i obećao.+ Već je prošlo četrdeset i pet godina otkad je Jehova to obećao Mojsiju, dok je Izrael još išao po pustinji,+ i danas, evo, imam osamdeset i pet godina. 11  No i danas sam još jak kao što sam bio onoga dana kad me Mojsije poslao kao uhodu.+ Kako sam onda imao snage, tako i danas imam snage za rat, da odem i da se vratim.+ 12  Zato mi sada daj ova brda, za koja je Jehova i dao obećanje onoga dana,+ jer si sam čuo onoga dana da su tamo Anakovci+ i veliki utvrđeni gradovi.+ Sigurno će Jehova biti sa mnom+ i protjerat ću ih. Jehova je i obećao da će tako biti.”+ 13  Tada je Jošua blagoslovio Kaleba, sina Jefuneova, i dao mu je Hebron u nasljedstvo.+ 14  Zato sve do danas Hebron pripada Kalebu, sinu Jefunea Kenazovca, kao nasljedstvo, jer je u svemu slušao Jehovu, Boga Izraelova.+ 15  A Hebron se prije zvao Kirijat-Arba+ (a Arba+ je bio velik čovjek među Anakovcima). I zemlja je počinula od rata.+

Bilješke