Jošua 10:1-43

10  A kad je Adoni-Sedek, kralj jeruzalemski, čuo da je Jošua osvojio Aj+ i uništio ga,*+ da je isto što je učinio s Jerihonom+ i kraljem njegovim+ učinio i s Ajem i kraljem njegovim,+ te da su stanovnici Gibeona sklopili mir s Izraelom+ pa žive među njima,  jako se uplašio,+ jer je Gibeon bio veliki grad, kao kakav kraljevski grad, i jer je bio veći od Aja,+ a svi muškarci njegovi bili su junaci.  Stoga je Adoni-Sedek, kralj jeruzalemski,+ ovako poručio Hohamu, kralju hebronskom,+ Piramu, kralju jarmutskom,+ Jafiji, kralju lakiškom+ i Debiru, kralju eglonskom:+  “Dođite k meni i pomozite mi, pa da udarimo na Gibeon jer je sklopio mir s Jošuom i sa sinovima Izraelovim!”+  Tako su se okupili i krenuli, pet kraljeva amorejskih:+ kralj jeruzalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiški i kralj eglonski, oni i sva vojska njihova, te su se utaborili pod Gibeonom i napali ga.  Tada su ljudi iz Gibeona poručili Jošui u tabor u Gilgal:+ “Nemoj uskratiti pomoć robovima svojim!+ Brzo dođi, spasi nas i pomozi nam, jer su se protiv nas skupili svi kraljevi amorejski koji žive u brdima!”  I Jošua je krenuo iz Gilgala, on i s njim svi ratnici+ i svi hrabri junaci.+  A Jehova je rekao Jošui: “Ne boj ih se,+ jer ih dajem tebi u ruke!+ Nijedan čovjek njihov neće se održati pred tobom.”+  I Jošua ih je napao iznenada, pošto je svu noć išao iz Gilgala. 10  I Jehova ih je smeo pred Izraelom,+ tako da su ih kod Gibeona pobili u pokolju velikome,+ te su ih nastavili goniti putem koji se penje prema Bet-Horonu. Tukli su ih sve do Azeke+ i Makede.+ 11  I dok su bježali pred Izraelom niz brdo bethoronsko, Jehova je s neba na njih sipao krupnu tuču+ sve do Azeke, tako da su izginuli. I više ih je izginulo od tuče nego što su ih sinovi Izraelovi pobili mačem. 12  Tada se Jošua obratio Jehovi — onoga dana kad je Jehova Amorejce predao sinovima Izraelovim — te je pred Izraelcima povikao: “Stani, sunce,+ nad Gibeonom+i, mjeseče, nad dolinom ajalonskom!”+ 13  I sunce je stalo, a mjesec se zaustavio dok se narod nije osvetio neprijateljima svojim.+ Ne piše li to u knjizi Jašarovoj?*+ I sunce je stajalo nasred neba i skoro cijeli dan nije pohitjelo da zađe.+ 14  Nije bilo takvog dana ni prije ni poslije da bi Jehova tako poslušao glas ljudski,+ jer se Jehova borio za Izraela.+ 15  Potom se Jošua i sav Izrael s njim vratio u tabor u Gilgal.+ 16  A dok se sve to zbivalo, pet je kraljeva pobjeglo+ i sakrilo se u pećini kod Makede.+ 17  A Jošui je bilo dojavljeno: “Pronašli su petoricu kraljeva kako se kriju u pećini kod Makede.”+ 18  Tada je Jošua rekao: “Navaljajte veliko kamenje na ulaz u pećinu i postavite ljude da ih čuvaju! 19  A vi ne stojte! Gonite neprijatelje svoje i tucite ih s leđa!+ Ne dajte im da uđu u svoje gradove, jer ih Jehova, Bog vaš, daje u vaše ruke!”+ 20  A kad su ih Jošua i sinovi Izraelovi dokraja pobili u pokolju vrlo velikom, kad su svi izginuli,+ a oni koji su uspjeli preživjeti pobjegli i ušli u utvrđene gradove,+ 21  sav se narod sretno vratio k Jošui u tabor u Makedi. I nitko se više nije usudio ni ružnu riječ reći protiv sinova Izraelovih.+ 22  Tada je Jošua rekao: “Otvorite ulaz u pećinu i izvedite preda me onih pet kraljeva iz pećine!” 23  I učinili su tako i izveli su pred njega iz pećine onih pet kraljeva: kralja jeruzalemskog,+ kralja hebronskog,+ kralja jarmutskog, kralja lakiškog+ i kralja eglonskog.+ 24  A kad su te kraljeve izveli pred Jošuu, Jošua je pozvao sve Izraelce, a zapovjednicima vojske koji su ga pratili rekao je: “Pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovih kraljeva!”+ I pristupili su i stali nogama svojim na njihove vratove.+ 25  Tada im je Jošua rekao: “Ne bojte se i ne plašite se!+ Budite hrabri i jaki, jer ovako će Jehova učiniti svim neprijateljima vašim protiv kojih ratujete!”+ 26  I udarivši ih, Jošua ih je pogubio, a potom ih je objesio na pet stupova. Na tim su stupovima visjeli do večeri.+ 27  A kad je sunce zalazilo, po Jošuinoj su ih zapovijedi skinuli sa stupova,+ te su ih bacili u pećinu u koju su se bili sakrili. Zatim su na ulaz u pećinu metnuli veliko kamenje, koje ondje stoji i danas. 28  Toga je dana Jošua osvojio Makedu+ i sve u njoj pobio oštricom mača. Kralja je njezina pogubio* zajedno sa svim dušama koje su bile u njoj.+ Nikoga nije ostavio na životu. Tako je s kraljem makedskim+ učinio isto što je učinio i s kraljem jerihonskim. 29  Potom su Jošua i sav Izrael s njim krenuli iz Makede u Libnu. Zatim su napali Libnu.+ 30  I Jehova je i nju i kralja njezina predao u ruke Izraelu, koji ju je pobio oštricom mača — sve duše koje su bile u njoj. Nikoga u njoj nisu ostavili na životu. Tako su s kraljem njezinim učinili isto što su učinili i s kraljem jerihonskim.+ 31  Zatim su Jošua i sav Izrael s njim krenuli iz Libne u Lakiš.+ Utaborili su se pod njim, a onda su ga napali. 32  I Jehova je Lakiš dao Izraelu u ruke, tako da su ga drugoga dana osvojili, te su ga pobili oštricom mača — sve duše što su bile u njemu+ — isto onako kako su učinili i s Libnom. 33  Tada je Horam, kralj gezerski,+ došao da pomogne Lakišu, ali Jošua je pobio njega i narod njegov, tako da nitko od njih nije ostao na životu.+ 34  Potom su Jošua i sav Izrael s njim krenuli iz Lakiša u Eglon.+ Utaborili su se pod njim, a onda su ga napali. 35  Toga su ga dana osvojili i sve u njemu pobili oštricom mača. Sve duše koje su bile u njemu toga su dana pogubili, isto onako kako su učinili i s Lakišem.+ 36  Potom su Jošua i sav Izrael s njim otišli iz Eglona u Hebron+ i stali ga napadati. 37  Osvojili su ga te su ga pobili oštricom mača — kralja njegova, sve okolne gradove njegove i sve duše koje su bile ondje. Nikoga nije ostavio na životu, učinio je s njim isto onako kako je učinio i s Eglonom. Tako je pobio čitav grad, sve duše koje su bile u njemu.+ 38  Na koncu je Jošua i sav Izrael s njim krenuo na Debir+ i stao ga napadati. 39  Porazio je grad i kralja njegova i sve okolne gradove njegove, i pobio ih je oštricom mača — pogubio je sve duše koje su bile u njemu.+ Nikoga nije ostavio na životu.+ S Debirom i kraljem njegovim učinio je isto što je učinio i s Hebronom, te isto što je učinio s Libnom i kraljem njezinim.+ 40  I Jošua je pobio sve što je bilo u zemlji — u brdima,+ u Negebu,+ u Šefeli*+ i po obroncima brda,+ a i sve kraljeve njihove. Nikoga nije ostavio na životu. Sve što je disalo+ pobio je,+ kako je Jehova, Bog Izraelov, i zapovjedio.+ 41  Jošua je pobio sve, osvojivši područje od Kadeš-Barnee+ do Gaze,+ sav kraj gošenski+ i sve krajeve do Gibeona.+ 42  Sve je te kraljeve i zemlju njihovu Jošua pokorio u jednom pohodu,+ jer se Jehova, Bog Izraelov, borio za Izraela.+ 43  Potom su se Jošua i sav Izrael s njim vratili u tabor u Gilgal.+

Bilješke

Ili: “uništio ga kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
“Jašar” znači “pravednik; čestiti”.
Ili: “pogubio kao herem”.
Ili: “u nizini”.